Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Процеси життєдіяльності
ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

У хребетних тварин кров буває червона і холодна та червона і гаряча.

Вона циркулює замкненою системою...

З дитячої енциклопедії

Мета уроку: навчитися порівнювати кровоносні системи хребетних тварин, виявляти риси ускладнення їхньої організації. Розвивати вміння застосовувати практичні навички, порівнювати, аналізувати. Виховувати культуру оформлення роботи.

Основні поняття: кровообіг, кола кровообігу, замкнена кровоносна система, камери серця.

Обладнання і матеріали: схеми кровоносних систем риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців; анімації кровообігу тварин.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап.

Розминка «Епіграф». Прочитайте епіграф. З власного досвіду пригадайте: якого кольору кров у риби? птаха? свині? Чи погоджуєтесь ви із цитатою з енциклопедії?

II. Актуалізація опорних знань.

Повторення за таблицями кровоносних систем риби, амфібії, рептилії, птаха, ссавця.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Демонстрація анімації «Кровообіг тварин».

IV. Формування практичних умінь і навичок.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Хід роботи

1. Розгляньте і проаналізуйте схему кровоносної системи риб. Серце має шлуночок і передсердя (позначте їх). Зверніть увагу на напрямок руху крові від серця до зябер. Скільки кіл кровообігу в риб? Позначте їх на малюнку.

2. Розгляньте і проаналізуйте схеми кровообігу в амфібій на прикладі жаби. Зверніть увагу на появу другого передсердя. Скільки камер має серце амфібій? Позначте їх на малюнку. У зв’язку з появою яких органів у жаби з’явилось друге коло кровообігу? Позначте на малюнку велике та мале коло кровообігу.

3. Кровообіг рептилій і амфібій загалом подібний. Яка особливість з’являється в будові серця плазунів?

4. Розгляньте і проаналізуйте схеми кровообігу у птахів і ссавців. Розгляньте появу повного розподілу серця на дві половини - праву і ліву. Скільки камер має таке серце? Позначте їх на малюнку. Які кола кровообігу сформувалися у ссавців і птахів? Позначте на малюнку велике та мале коло кровообігу. Чому артеріальна та венозна кров у цих тварин не змішуються?

5. На схемі проаналізуйте напрямок руху крові по аорті у птахів і ссавців. Укажіть відмінність у розташуванні аорти в цих тварин.

V.Узагальнення і систематизація знань.

6. Усі здобуті практичні знання оформіть у вигляді таблиці:

Хребетні тварини

Будова серця

Кола кровообігу

Особливості

       

7. Зробіть висновки, проаналізувавши ускладнення в будові системи кровообігу хребетних тварин. Яким чином кількість кіл кровообігу залежить від будови серця?

VI.Підсумки.

1. Складання Т-схеми (в одну колонку записують те, що знали до уроку, в іншу - що дізнались під час виконання практичної роботи).

2. Повторне обговорення епіграфа.

Чи є залежність між будовою кровоносної системи хребетних тварин та їхньою тепло- чи холоднокровністю? Яка?

VII.Домашнє завдання.

Опрацювати § 31, записи в зошиті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити