Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Процеси життєдіяльності
ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТА. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН. ДВА ТИПИ СИМЕТРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Хтось стрибає, хтось пливе,

Хтось літає, хтось повзе...

Мета уроку: сформувати загальні уявлення про опорно-рухові системи безхребетних тварин і види скелетів тварин. Розглянути способи пересування тварин та типи симетрії їхнього тіла. Розвивати пізнавальний інтерес та увагу. Виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Основні поняття: зовнішній і внутрішній скелет, радіальна та двобічна симетрія.

Обладнання і матеріали: таблиці «Опорно-рухові системи тварин», фрагменти фільму «Зооолімпіада».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

Організація класу. Розминка «Епіграф»

Налаштування учнів на сприйняття матеріалу

II. Актуалізація опорних знань

15

Самостійна робота з тем: «Дихання», «Кровообіг», «Виділення»

Визначення рівня навчальних досягнень учнів

III. Мотивація навчальної діяльності

3

Міні-вікторина. Елементи розвивального навчання

Зацікавлення темою уроку, підготовка до вивчення матеріалу

IV. Засвоєння нових знань

15

Пояснення вчителя з використанням таблиць та підручника

Сприйняття та засвоєння матеріалу

V. Узагальнення і систематизація знань

5

Складання опорних схем

Закріплення та узагальнення знань

VI. Підсумки

5

Вправа «Шерлок Холмс»

Підбиття підсумків, виділення головного у вивченому

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне завдання з підручником

Засвоєння матеріалу

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф»: назвіть тварин, які пересуваються способами, згаданими в епіграфі.

II. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота з тем: «Дихання», «Кровообіг», «Виділення». Зразок картки:

1. Дайте визначення понять (кожна відповідь - 1 бал):

Газообмін - _________________

Незамкнена кровоносна система - _________________ 

Нирки це - _________________

2. Назвіть систему органів комахи, зображеної на малюнку, та її складові (3 бали).

3. Порівняйте кровоносні системи риб і птаха. Знайдіть спільне та відмінне (3 бали).

4. Назвіть систему органів павука, зображену на малюнку, позначену буквою М, та вкажіть її функцію (3 бали).

III. Мотивація навчальної діяльності.

Міні-вікторина. Уявіть змагання зі стрибків у висоту серед ссавців. Людина посяде в ньому почесне п’яте місце. На четвертому буде антилопа, на третьому - кенгуру, на другому - пума. Хто посяде перше місце з результатом 6 метрів? (дельфін)

IV. Засвоєння нових знань.

Пояснення вчителя з використанням таблиць та підручника: А) Типи скелета - зовнішній і внутрішній (с. 138); Б) Симетрія тіла - радіальна і двобічна (с. 138-139); В) Опорно-рухові системи безхребетних, спосіб їхнього пересування (кишковопорожнинні, кільчасті черви, членистоногі, молюски) (с. 140-141).

V. Узагальнення і систематизація знань.

Складання опорних схем: «Рухи тварин», «Симетрія тіла тварин», «Опорно-рухові системи безхребетних».

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Шерлок Холмс»: учні в парах з використанням підручника складають запитання для учнів класу.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 33.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити