Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Вступ
БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Клітина - цеглинка живого організму...

Мета уроку: сформувати уявлення про загальний план будови тварин. Вивчити будову клітини тварин, її складові.

Основні поняття: клітина, глікокалікс, фагоцитоз, цитоплазма, органели, ядро, мітохондріі, ендоплазматична сітка.

Обладнання і матеріали: таблиця «Клітина тварин», «Клітина рослин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

I. Організаційний етап

1

1

Організація класу.

Розминка «Поясніть епіграф до уроку»

Налаштування на продуктивну працю.

Поява інтересу до теми уроку

II. Актуалізація опорних знань

4

5

2

Вправа «Логікон».

Взаємоопитування «Бумеранг».

Проблемне запитання

Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу.

Актуалізація опорних знань.

Постановка проблеми для активної роботи на уроці

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Віршовані рядки про клітину, обговорення їх. Зв'язки з літературою

Підведення до вивчення нового матеріалу, мотивування подальшої роботи

 

IV. Засвоєння нових знань

20

Пояснення вчителя з використанням таблиць і малюнків підручника

Сприйняття та засвоєння нового матеріалу на базі раніше відомого учням

 

V. Узагальнення і систематизація знань

4

Утвори пару «Клітина та її складова».

Вирішення проблемного запитання, що було поставлене на початку уроку

Перевірка рівня засвоєння матеріалу про клітину.

Узагальнення знань про клітину, відмінність рослинної та тваринної клітини

3

VI. Підсумки

2

Вправа «Хто найкращий»

Визначення найактивніших учнів на уроці

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне, робота з підручником

Вивчення матеріалу про клітину тварин

I.Організаційний етап.

Розминка. Учитель пропонує учням зачитати епіграф і висловити свої думки стосовно нього. Чи можна вважати це твердження правдивим?

II.Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

1. Виконайте вправу «Логікон». Вставте в пропущені комірки замість цифр такі слова, щоб загалом кожний рядок і стовпчик мали логічне завершення.

Травоїдні

2

4

Всеїдні

Паразити

Корова

Вовк

Дощовий черв’як

Ведмідь бурий

6

1

3

Опале листя, гній

5

7

2. Взаємоопитування учнів. Вправа «Бумеранг»: учні посилають один одному бумеранг, запитуючи про ознаки живого, властиві тваринним організмам.

3. Проблемне запитання: згідно з клітинною теорією клітини всіх організмів мають подібний загальний план будови, чому тоді тварини здатні до руху, а рослини та гриби - ні?

4. Оголошення теми та мети уроку.

III.Мотивація навчальної діяльності.

Прослухайте уривок вірша. За бажання складіть продовження. Поясніть віршовані рядки.

Нам часто говорять: клітина - жива,

Та як же вона промовляє слова?

Як ходить в крамниці, кіно, магазин?

Чому для клітини шкідливий бензин?..

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя за таблицями відмінностей між клітинами рослин, грибів і тварин, пов’язаних з особливостями будови та живленням організмів (мал. 4, с. 8 підручника).

2. Особливості будови клітини тварин, орган ели та їхні функції (мал. 4, с. 8, мал. 5, с. 9).

3. Загальна характеристика зовнішньої будови тварин. Симетрія тіла (радіальна в медузи, двобічна в рака, голуба, птаха, асиметрія у ставковика).

4. Поняття про частини тіла тварин.

V.Узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «утвори пару». Утворіть пару між складовою клітини та її функцією у клітині тварини (одна літера зайва).

1 мітохондрія

2 ядро

3 глікокалікс

4 цитоплазма

А транспортує речовини у клітину та назовні, захищає

Б створює внутрішнє середовище клітини, містить органели

В зберігає і передає спадкову інформацію

Г накопичує, сортує, розподіляє речовини, формує лізосоми

Д забезпечує клітину потрібною їй енергією

2. Повна відповідь на проблемне запитання, яке поставлене на початку уроку.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Хто найкращий». Учні називають тих, хто найкраще працював на уроці.

VII.Домашнє завдання.

Опрацювати § 2. Повторити матеріал про тканини рослин (6-й кл.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити