Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Вступ
ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Немає нічого досконалішого, ніж природа...

Мета уроку: сформувати поняття про органи тварин, розглянути загальні ознаки систем органів тварин, їхні функції. Розвивати логічне мислення, уміння аналізувати. Виховувати любов до живого.

Основні поняття: орган, система органів.

Обладнання і матеріали: відеофрагменти, таблиці «Системи органів тварин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

1

Організація класу.

Розминка «Висловіть думки щодо епіграфа»

Налаштування на продуктивну працю.

Поява інтересу до роботи на уроці

II. Актуалізація опорних знань

8

5

Біологічний диктант.

Взаємоопитування учнів

Перевірка рівня засвоєння домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

III. Мотивація навчальної діяльності

1

2

Відеофрагмент.

Проблемне запитання

Зацікавлення темою уроку, мотивування діяльності. Постановка проблеми

IV. Засвоєння нових знань

17

Пояснення вчителя з використанням малюнків підручника

Сприйняття та первинне засвоєння нового матеріалу

V. Узагальнення і систематизація знань

2

4

Вправа «Знайдіть зайве і поясніть».

Заповнення таблиці «Логікон»

Осмислення об'єктивних зв'язків у вивченому матеріалі. Узагальнення і систематизація знань

VI. Підсумки

3

Складання сенканів

Підбиття підсумків вивченого

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне завдання та творчі завдання (міні-проекти)

Засвоєння знань, підготовка до самостійної роботи, випереджувальні завдання

I. Організаційний етап.

Учитель пропонує учням зачитати епіграф і висловити свої думки стосовно нього.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Біологічний диктант (вставте пропущені слова в речення).

1. У клітині тварин за збереження спадкової інформації відповідає ____________. 2. Мітохондрія потрібна для забезпечення клітини ____________. 3. Завдяки глікокаліксу клітина тварин здатна до ____________. 4. Тканина це - ____________. 5. Для сприйняття і передачі подразнень у тварин є тканина ____________. 6. Ряди щільних клітин, що вистилають порожнини й утворюють покриви, характерні для ____________ тканини. 7. М’язова посмугована тканина у тварин забезпечує ____________. 8. Кров і лімфа належать до тканин ____________. 9. Нейрон - це клітина ____________ тканини. 10. До опорної сполучної тканини відносять ____________. 11. Луска, шерсть, пір'я є похідними ____________ тканини. 12. Стінки шлунка, сечового міхура, м'язи тіла тварин утворені з ____________ тканини.

2. Взаємоопитування учнів за темою домашнього завдання «Тканини тварин».

III. Мотивація навчальної діяльності.

Демонстрація відеофрагмента: як скорочується серце гепарда під час бігу; як махає крилами птах або комаха під час польоту тощо. Постановка проблемних запитань: Які органи працюють під час бігу гепарда? Польоту птаха?

Оголошення теми та мети уроку.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення понять орган, система органів.

2. Пояснення вчителя системи органів тварин з використанням малюнків підручника у § 4: опорно-рухова, травна, видільна, дихальна, кровоносна, нервова системи та органи чуття, ендокринна, імунна, статева системи.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Знайдіть зайве в переліку й поясніть, чому цей орган зайвий. Укажіть, до якої системи належать наведені органи:

легені, зябра, шлунок, трахеї

панцир рака, кістка голуба, мушля равлика, вухо собаки

шлунок, нирки, стравохід, ротова порожнина

2. Заповнення таблиці з пропущеними комірками: Логікон «Тканина, орган, система органів, функції системи органів».

1

Посмугована серцева тканина

Сполучна

Епітеліальна

Непосмугована м'язова

Мозок кішки

3

Кістки птаха

Покриви черв'яка вкриті слизом

Шлуноккорови

2

Кровоносна система

5

7

8

Реакції на подразнення

4

6

Газообмін

9

У розкиданому порядку: (серце, нервова тканина, перетравлення їжі, дихальна система, нервова система, травна система, опорно-рухова система, опора та рух, транспорт речовин по організму).

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням складання сенканів до слів: нирки, зябра, серце, очі тощо

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 4, повторити §§ 1-3, підготуватися до самостійної роботи. Повторити поняття систематики в рослин (6-й кл., інтернет-ресурси). Підготувати міні-проекти про внесок учених у систематику організмів: Арістотель, Карл Лінней, Жан-Батист Ламарк.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити