Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Різноманітність тварин
ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Не лише над жабкою, а й над крихітною інфузорією схиляються

Покоління людей і не можуть розкрити всі її таємниці.

Мета уроку: сформувати уявлення про класифікацію тварин. Визначити рівень навчальних досягнень з теми «Вступ». Розвивати логічне мислення, уяву, пам'ять. Виховувати інтерес до предмета.

Основні поняття: систематика, таксон, вид, рід, родина, ряд, клас, тип, царство.

Обладнання і матеріали: таблиці: «Різноманітність тварин», картки-завдання для самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

2

Організація класу.

Розминка «Слова за хвилину»

Налаштування на роботу.

Повторення ключових понять теми «Вступ»

II. Актуалізація опорних знань

20

Самостійна робота з теми «Вступ»

Визначення рівня знань учнів з теми

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Вправа «Аналогія».

Оголошення теми та мети уроку

На прикладі аналогії пояснити систему класифікації організмів та її значення

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

16

9

4

Пояснення вчителя з використанням підручника.

Міні-проекти учнів (випереджувальне завдання).

Робота із зошитом

Ефективне засвоєння навчального матеріалу

V. Підсумки

3

Обговорення епіграфа.

Вправа «Запитання на майбутнє»

Визначення кола питань для подальшого вивчення

VI. Домашнє завдання

1

Репродуктивне та творчо-пошукове

Засвоєння матеріалу

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка. Вправа «Слова за хвилину» - учні в парах по черзі протягом хвилини називають ключові слова для повторення теми «Вступ».

II. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота з теми «Вступ». Приклад картки-завдання (І варіант):

1. Утворіть пари між організмом та середовищем його існування, одна літера зайва (2 бали).

1 короп дзеркальний

А ґрунтове

2 черв'як дощовий

Б водне

3 заєць-русак

В організми інших істот

4 воша головна

Г наземно-повітряне

Д напівґрунтове

2. Замалюйте схематично клітину тварин; позначте на малюнку цитоплазму, мітохондрію, ендоплазматичну сітку (3 бали).

3. Дайте коротку характеристику будові та функціям м'язової тканини тварин (3 бали).

4. Укажіть, до яких систем органів належать (3 бали):

Шлунок -

Нирки -

Мозок -

5. Яка роль в організмі тварини дихальної системи (1 бал)?

Приклад картки-завдання (ІІ варіант):

1. Утворіть пари між організмом та середовищем його існування, одна літера зайва (2 бали).

1 кріт звичайний

А напівводне

2 блоха пацюкова

Б водне

3 лелека білий

В організми інших істот

4 дельфін білобочка

Г наземно-повітряне

Д ґрунтове

2. Замалюйте схематично клітину тварин; позначте на малюнку плазматичну мембрану, ядро, лізосому (3 бали).

3. Дайте коротку характеристику будові та функціям епітеліальної тканини тварин (3 бали).

4. Укажіть, до яких систем органів належать (3 бали):

Серце -

Око –

Зябра -

5. Яка роль в організмі тварини опорно-рухової системи (1 бал)?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Аналогія». Уявіть, що всі учні школи забули, до яких класів вони ходять і в яких приміщеннях навчаються. Кожному дозволено зайти й сісти в будь-яке приміщення і там навчатися. Якими будуть наслідки такого експерименту? Чи можна за хаотичним принципом організувати навчання у школі? Чому?

Аналогічно і в системі тваринного світу є певні принципи класифікації (розподілу на класи).

Оголошення теми та мети уроку: класифікація тварин.

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя з використанням матеріалу підручника (с. 19-22).

2. Міні-проекти учнів про внесок у систематику вчених: А) Арістотеля; Б) Карла Ліннея; В) Жана-Батиста Ламарка.

3. Робота в зошитах. Класифікація тварини (за прикладом учителя).

Вид - Шимпанзе звичайний. Рід - Шимпанзе. Родина - Людиноподібні мавпи. Ряд - Примати. Клас - Ссавці. Тип - Хордові.

V. Підсумки.

Обговорення епіграфа до уроку. Підбиття підсумків з використанням вправи «Запитання на майбутнє»: учні ставлять запитані ня, на які хотіли б дізнатися відповіді протягом наступних уроків.

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати § 5. Повторити матеріал про губок (6-й кл., інтернет-джерела).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити