Розробки уроків - БІОЛОГІЯ - 7 клас - 2015 рік

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Урок 17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Цілі уроку:

♦  освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

♦  розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

♦  виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці «Тип Кільчасті черви. Клас П'явки», «Тип Членистоногі», «Комахи», «Павукоподібні», «Кишковопорожнинні», вологі препарати кільчастих червів.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, кишковопорожнинні, кільчаки, членистоногі, ракоподібні, павукоподібні, комахи, паразити.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

♦ Хто такі паразити?

♦ Які переваги дає тваринам паразитичний спосіб життя?

♦ Які особливості будови притаманні внутрішнім паразитам?

♦ Які особливості будови притаманні зовнішнім паразитам?

♦  Яке значення для людини мають воші?

♦ Яке значення для людини мають блохи?

♦ Як можна боротися з клопами?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичним червом є:

а) блоха;                          б)                                кліщ; в) аскарида.

2. Шість ходильних кінцівок і одну пару вусиків має:

а) тарган;                         б)                                каркурт;     в) річковий рак.

3. Жалкі клітини має:

а) виноградний   слимак; б)             кораловий           поліп; в) травневий хрущ.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Більшість ракоподібних живе у воді

 

5

Дощові черви зменшують родючість ґрунтів

 

6

Виноградний слимак є головоногим молюском

 

7. Дайте визначення.

Паразит — це____________________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають двостулкові молюски?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичним павукоподібним є:

а) блоха;                     б) кліщ;            в) аскарида.

2. Вісім ходильних кінцівок і жодної пари вусиків має:

а) тарган;                    б) каркурт;      в) річковий рак.

3. Черепашку має:

а) виноградний слимак;                б) кораловий    поліп;       в) травневий хрущ.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Більшість павукоподібних живе у воді

 

5

Дощові черви збільшують родючість ґрунтів

 

6

Восьминіг є головоногим молюском

 

7. Дайте визначення.

Комахи з повним перетворенням — це_________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають головоногі молюски?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичною комахою є:

а) блоха;                     б)  кліщ;          в) аскарида.

2. Десять ходильних кінцівок і дві пари вусиків має:

а) тарган;                    б)  каркурт;    в) річковий рак.

3. Крила має:

а) виноградний слимак; б) кораловий                     поліп;       в) травневий хрущ.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Більшість комах живе у воді

 

5

Трубочник здатен очищувати воду

 

6

Мідія є двостулковим молюском

 

7. Дайте визначення.

Комахи з неповним перетворенням — це_______________

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають черевоногі молюски?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити