Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Різноманітність тварин
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Цілі уроку:

• освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

• розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

• виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці «Тип Кільчасті черви. Клас П'явки», «Тип Членистоногі», «Комахи», «Павукоподібні», «Кишковопорожнинні», вологі препарати кільчастих червів.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, кишковопорожнинні, кільчаки, членистоногі, ракоподібні, павукоподібні, комахи, паразити.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Хто такі паразити?

• Які переваги дає тваринам паразитичний спосіб життя?

• Які особливості будови притаманні внутрішнім паразитам?

• Які особливості будови притаманні зовнішнім паразитам?

• Яке значення для людини мають воші?

• Яке значення для людини мають блохи?

• Як можна боротися з клопами?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичним червом є:

а) блоха;    б)    кліщ; в) аскарида.

2. Шість ходильних кінцівок і одну пару вусиків має:

а) тарган;    б)    каркурт;    в) річковий рак.

3. Жалкі клітини має:

а) виноградний  слимак; б)    кораловий    поліп; в) травневий хрущ.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Більшість ракоподібних живе у воді


5

Дощові черви зменшують родючість ґрунтів


6

Виноградний слимак є головоногим молюском


7. Дайте визначення.

Паразит — це____________­________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають двостулкові молюски?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичним павукоподібним є:

а) блоха;    б) кліщ;    в) аскарида.

2. Вісім ходильних кінцівок і жодної пари вусиків має:

а) тарган;    б) каркурт;    в) річковий рак.

3. Черепашку має:

а) виноградний слимак;    б) кораловий  поліп;    в) травневий хрущ.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Більшість павукоподібних живе у воді


5

Дощові черви збільшують родючість ґрунтів


6

Восьминіг є головоногим молюском


7. Дайте визначення.

Комахи з повним перетворенням — це_________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають головоногі молюски?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичною комахою є:

а) блоха;    б) кліщ;    в) аскарида.

2. Десять ходильних кінцівок і дві пари вусиків має:

а) тарган;    б) каркурт;  в) річковий рак.

3. Крила має:

а) виноградний слимак; б) кораловий    поліп;    в) травневий хрущ.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Більшість комах живе у воді


5

Трубочник здатен очищувати воду


6

Мідія є двостулковим молюском


7. Дайте визначення.

Комахи з неповним перетворенням — це_______________

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають черевоногі молюски?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити