Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Процеси життєдіяльності тварин
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

Цілі уроку:

• освітня: провести порівняння будови кровоносних систем хребетних тварин, які належать до різних груп;

• розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання;

• виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема.

Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії і схеми кровоносних систем та моделі будови серця різних груп хребетних тварин.

Базові поняття і терміни уроку: хребетні тварини, кровоносна система, серце, шлуночок, передсердя, сосуди, артерії, вени, капіляри.

Тип уроку: закріплення знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Яку будову має транспортна система кишковопорожнинних?

• Яку будову має кровоносна система кільчаків?

• Яку будову має кровоносна система членистоногих?

• Яку будову має кровоносна система молюсків?

• Які групи безхребетних тварин мають серце?

Рис. 26. Кровоносна система риби

Рис. 27. Кровоносна система жаби

Рис. 28. Кровоносна система рептилії

Рис. 29. Кровоносна система ссавця

III. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема роботи. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин Мета: ознайомитись з особливостями будови кровоносної системи хребетних тварин, які належать до різних груп.

Обладнання та матеріали: муляжі будови серця різних класів хребетних, плакати або слайди презентації із зображеннями будови кровоносної системи різних хребетних, підручник, зошит.

Хід роботи:

1. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови кровоносної системи риб. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

2. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови кровоносної системи амфібій. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

3. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови кровоносної системи рептилій. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

4. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови кровоносної системи птахів. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

5. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови кровоносної системи ссавців. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

Таблиця для заповнення

Група хребетних

Кількість кіл кровообігу

Особливості будови серця

Приклади видів, які мають таку будову кровоносної системи

Риби
Амфібії
Рептилії
Птахи
Ссавці
6. Формулювання висновків

Сформулюйте висновки практичної роботи, у яких вкажіть, які особливості будови кровоносної системи є характерними для різних класів хребетних тварин.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити