Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Процеси життєдіяльності тварин
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

Цілі уроку:

• освітня: провести порівняння будови скелетів хребетних тварин, які належать до різних груп;

• розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання;

• виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема.

Обладнання й матеріали: колекції, рисунки, фотографії і моделі скелетів різних груп хребетних тварин.

Базові поняття і терміни уроку: хребетні тварини, опорно-рухова система, скелет, кістки, суглоби, череп, хребет, кінцівки, хвіст.

Тип уроку: закріплення знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

•  Навіщо тваринам потрібен скелет?

•  Яку будову має опорно-рухова система кишковопорожнинних?

•  Яку будову має опорно-рухова система кільчаків?

•  Яку будову має опорно-рухова система членистоногих?

•  Яку будову має опорно-рухова система молюсків?

•  Які частини опорно-рухової системи забезпечують політ у комах?

Рис. 34. Скелет жаби

Рис. 35. Скелет птаха

Рис. 36. Скелет ссавця

III. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема роботи. Порівняння будови скелетів хребетних тварин Мета: ознайомитись з особливостями будови скелета хребетних тварин, які належать до різних груп.

Обладнання та матеріали: скелети хребетних тварин або їхні муляжі, плакати або слайди презентації із зображеннями будови скелету різних хребетних, підручник, зошит.

Хід роботи:

1. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету риб. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

2. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету амфібій. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

3. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету рептилій. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

4. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету птахів. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

5. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету ссавців. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

Таблиця для заповнення

Група хребетних

Особливості будови черепа

Особливості будови скелета кінцівок

Особливості будови хребта

Риби




Амфібії




Рептилії




Птахи




Ссавці




6. Формулювання висновків

Сформулюйте висновки практичної роботи, у яких укажіть, які особливості будови скелета є характерними для різних класів хребетних тварин.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити