Розробки уроків - БІОЛОГІЯ - 7 клас - 2015 рік

ВСТУП

Урок 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ

Цілі уроку:

♦   освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

♦  розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

♦  виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Клітина тварин», «Будова тканин тварин», «Системи органів тварин».

Базові поняття і терміни уроку: живий організм, тварини, зоологія, клітини, тканини, органи, системи органів.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

♦   Чим відрізняються клітини рослин і тварин?

♦   Які типи тканин зустрічаються у тварин?

♦   Назвіть основні особливості будови епітеліальної тканини.

♦   Назвіть основні особливості будови сполучної тканини.

♦   Які функції виконують нервова та дихальна системи?

♦   Які органи входять до складу видільної системи?

♦   Які органи входять до складу травної системи?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини        належить:

а) корова;          б)  жито;            в) глива; г) холерний вібріон.

2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає:

а) мембран;       б)  цитоплазми; в) ядра; г) хлоропластів.

3. До органів травлення належить:

а) нирка;           б)  печінка;        в) серце; г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо незгодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є виділення

 

5

Рослиноїдні тварини живляться автотрофно

 

6

У рослин є сполучна тканина

 

7. Дайте визначення. Орган — це_____________________ .

8. Дайте відповідь на запитання. Яке значення мають тварини в житті людини?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

а) збудник чуми; б) тарган;      в)  береза;          г) печериця.

2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає:

а) мітохондрій;    б) цитоплазми;               в) клітинної   стінки;                          г) ядра.

3. До органів дихання належить:

а) нирка;            б) печінка;    в)  серце;           г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є розмноження

 

5

Хижі тварини живляться гетеротрофно

 

6

У тварин є нервова тканина

 

7. Дайте визначення.

Тканина — це________________________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються рослини від тварин?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

а) збудник грипу; б) кульбаба;  в)  підосичник; г) пацюк.

2. Тканина тварин, яка виконує покривні функції:

а) сполучна;       б) епітеліальна;           в) нервова; г)  м’язова.

3. До органів виділення належить:

а) нирка;            б) печінка;    в)  серце;   г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є живлення

 

5

Паразитичні тварини живляться гетеротрофно

 

6

У рослин є сполучна тканина

 

7. Дайте визначення.

Система органів — це_________________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються гриби від тварин?

Варіант 4

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

а) кукурудза;     б) трутовик;   в)   мідія;                  г) пшениця.

2. Тканина тварин, скорочення якої забезпечують рухи тіла, — це...

а) сполучна;      б)  епітеліальна; в)           нервова;     г) м’язова.

3. До органів транспортної системи належить:

а) нирка;           б)  печінка;    в)   серце;   г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є розмноження

 

5

Паразитичні тварини живляться автотрофно

 

6

У тварин є нервова тканина

 

7. Дайте визначення.

Тварини — це ________________________________________________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Як живляться тварини?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити