Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Вступ
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ

Цілі уроку:

•  освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

• розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

• виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Клітина тварин», «Будова тканин тварин», «Системи органів тварин».

Базові поняття і терміни уроку: живий організм, тварини, зоологія, клітини, тканини, органи, системи органів.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

•  Чим відрізняються клітини рослин і тварин?

•  Які типи тканин зустрічаються у тварин?

•  Назвіть основні особливості будови епітеліальної тканини.

•  Назвіть основні особливості будови сполучної тканини.

•  Які функції виконують нервова та дихальна системи?

•  Які органи входять до складу видільної системи?

•  Які органи входять до складу травної системи?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини    належить:

а) корова;    б) жито;    в) глива; г) холерний вібріон.

2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає:

а) мембран;    б) цитоплазми; в) ядра; г) хлоропластів.

3. До органів травлення належить:

а) нирка;    б) печінка;    в) серце; г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо незгодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є виділення


5

Рослиноїдні тварини живляться автотрофно


6

У рослин є сполучна тканина


7. Дайте визначення. Орган — це_____________________ .

8. Дайте відповідь на запитання. Яке значення мають тварини в житті людини?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

а) збудник чуми; б) тарган;    в) береза;    г) печериця.

2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає:

а) мітохондрій;  б) цитоплазми;    в) клітинної  стінки;    г) ядра.

3. До органів дихання належить:

а) нирка;    б) печінка;  в) серце;    г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є розмноження


5

Хижі тварини живляться гетеротрофно


6

У тварин є нервова тканина


7. Дайте визначення.

Тканина — це____________­____________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються рослини від тварин?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

а) збудник грипу; б) кульбаба; в) підосичник; г) пацюк.

2. Тканина тварин, яка виконує покривні функції:

а) сполучна;    б) епітеліальна;    в) нервова; г) м’язова.

3. До органів виділення належить:

а) нирка;    б) печінка;  в) серце;  г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є живлення


5

Паразитичні тварини живляться гетеротрофно


6

У рослин є сполучна тканина


7. Дайте визначення.

Система органів — це____________­_____________

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються гриби від тварин?

Варіант 4

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

а) кукурудза;    б) трутовик;  в)  мідія;    г) пшениця.

2. Тканина тварин, скорочення якої забезпечують рухи тіла, — це...

а) сполучна;    б) епітеліальна; в)    нервова;    г) м’язова.

3. До органів транспортної системи належить:

а) нирка;    б) печінка;  в)  серце;  г) легені.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«так» або «ні»

4

Однією з функцій організму тварин є розмноження


5

Паразитичні тварини живляться автотрофно


6

У тварин є нервова тканина


7. Дайте визначення.

Тварини — це ____________­____________­______________­____________­______________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Як живляться тварини?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити