Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Процеси життєдіяльності тварин
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

Цілі уроку:

•  освітня: провести порівняння будови головного мозку хребетних тварин, які належать до різних груп;

•  розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання;

•  виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема.

Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії і моделі головного мозку різних груп хребетних тварин.

Базові поняття і терміни уроку: хребетні тварини, нервова система, головний мозок, спинний мозок, нерви, нервові вузли, відділи мозку, кора мозку, черепно-мозкові нерви.

Тип уроку: закріплення знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Навіщо тваринам потрібна нервова система?

• Яку будову має нервова система кишковопорожнинних?

• Яку будову має нервова система кільчаків?

• Яку будову має нервова система членистоногих?

• Яку будову має нервова система молюсків?

• Які частини нервової системи координують її діяльність у молюсків і членистоногих?

III. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема роботи. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин Мета: ознайомитись з особливостями будови скелета хребетних тварин, які належать до різних груп.

Обладнання та матеріали: муляжі, плакати або слайди презентації із зображеннями будови головного мозку різних хребетних, підручник, зошит.

Хід роботи

1. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови головного мозку риб. Визначте, з якими особливостями життєдіяльності цієї групи тварин пов’язаний посилений розвиток окремих відділів головного мозку. Запишіть цю інформацію у відповідні графи таблиці.

2. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови головного мозку амфібій. Визначте, з якими особливостями життєдіяльності цієї групи тварин пов’язаний посилений розвиток окремих відділів головного мозку. Запишіть цю інформацію у відповідні графи таблиці.

3. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови головного мозку рептилій. Визначте, з якими особливостями життєдіяльності цієї групи тварин пов’язаний посилений розвиток окремих відділів головного мозку. Запишіть цю інформацію у відповідні графи таблиці.

4. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови головного мозку птахів. Визначте, з якими особливостями життєдіяльності цієї групи тварин пов’язаний посилений розвиток окремих відділів головного мозку. Запишіть цю інформацію у відповідні графи таблиці.

5. Використовуючи муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови головного мозку ссавців. Визначте, з якими особливостями життєдіяльності цієї групи тварин пов’язаний посилений розвиток окремих відділів головного мозку. Запишіть цю інформацію у відповідні графи таблиці.

Таблиця для заповнення

Систематична група хребетних

Які відділу головного мозку розвинені найкраще

З якими особливостями життєдіяльності цієї групи тварин пов’язаний розвиток цих відділів головного мозку

Надклас РибиКлас АмфібіїКлас РептиліїКлас ПтахиКлас Ссавці6. Формулювання висновків

Сформулюйте висновки практичної роботи, у яких укажіть, як особливості будови головного мозку пов’язані з особливостями життєдіяльності хребетних тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити