Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Процеси життєдіяльності тварин
РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ

Цілі уроку:

•  освітня: розглянути особливості розмноження тварин, ознайомити учнів із формами розмноження та будовою статевих клітин тварин;

•  розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови і функції біологічних структур;

•  виховна: виховувати розуміння єдності всього живого і бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови представників різних груп тварин та форм розмноження тварин; схеми будови статевих клітин тварин.

Базові поняття і терміни уроку: розмноження, статеве розмноження, нестатеве розмноження, статеві клітини, яйцеклітина, сперматозоїд, брунькування, множинний поділ, фрагментація, партеногенез.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Які функції в організмі тварин виконує нервова система?

• Які органи входять до складу нервової системи у тварин?

• Чим відрізняється нервова система таргана і собаки?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Функції репродуктивної системи

Репродуктивна система забезпечує процеси розмноження організму. Зазвичай вона представлена чоловічими і жіночими статевими залозами, які утворюють статеві клітини. Але у випадку нестатевого розмноження для створення нових особин можуть використовуватися й інші структури організму.

Форми розмноження тварин

У тварин виділяють статеве і нестатеве розмноження.

•  Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, у ході якого не утворюються статеві клітини і не відбувається статевий процес. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина.

У тварин нестатеве розмноження представлено брунькуванням (кишковопорожнинні) або фрагментацією (кільчаки).

•  Статеве розмноження — тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини і відбувається статевий процес. Під час статевого розмноження утворення нового організму зазвичай відбувається за участі двох батьківських організмів (у випадку гермафродитизму статевим шляхом може розмножуватися й одна особина).

Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин — гамет чоловічого й жіночого організму.

Особливими способами розмноження організмів, яки виникли на основі статевого способу розмноження, є поліембріонія і партеногенез.

•  Поліембріонія (від грецьк. «поліс» — «численний» і «ембріон» — «зародок») — процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.

Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчасті та кільчасті черви, деякі членистоногі, риби і ссавці). Як постійне явище вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад, броненосцям).

•  Партеногенез (від грецьк. «партенос» — «дівчина» і «генезис» — «походження») — розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини.

Є організми, у яких партеногенез — єдиний спосіб розмноження (деякі комахи-паличники та прямокрилі). У життєвому циклі попелиць і дафній закономірно чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично.

Статеві клітини

Чоловічі статеві клітини — сперматозоїди — зазвичай дуже малі й рухливі. Типові сперматозоїди мають головку, шийку і хвіст.

Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) нерухливі та зазвичай більші від сперматозоїдів. Характерною ознакою яйцеклітини є наявність у ній запасних живильних речовин у виді жовтка, необхідних для розвитку нового організму.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

• Які функції в організмі тварин виконує репродуктивна система?

• Які органи входять до складу репродуктивної системи у тварин?

• Які у тварин існують статеві клітини і чим вони між собою відрізняються?

• Як будова репродуктивної системи тварини пов’язана із її способом життя?

Поясніть на конкретному прикладі.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити