Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Процеси життєдіяльності тварин
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Цілі уроку:

•  освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

•  розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

•  виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови представників різних груп тварин.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, покрови тіла, нервова система, органи чуттів, розмноження, розвиток.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Захист міні-проектів за темами, які обрали учні.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тіло крокодила ззовні вкрито:

а)    лускою;    б) пір’ям;    в) шерстю.

2. Електромагнітне випромінення в області видимого спектру сприймають: а) слухові рецептори;    б) смакові рецептори;    в)зорові рецептори.

3. Центральну нервову систему розкидано-вузлового типу має:

а) миша;    б) перлівниця;    в) колорадський жук.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Термолокація є властивою для деяких змій


5

У жаб постембріональний розвиток відбувається без метаморфозу


6

Видозміною шерсті є голки їжака


7.  Дайте визначення.

Подразливість — це____________­____________________ .

8.  Дайте відповідь на запитання.

Навіщо тваринам потрібні покрови тіла?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тіло курки ззовні вкрито:

а) лускою;    б) пір’ям;    в) шерстю.

2. Механічні коливання, які поширюються у воді або повітрі, сприймають: а) слухові рецептори;    б) смакові рецептори;    в) зорові рецептори.

3. Центральну нервову систему трубчастого типу має:

а) миша;    б) перлівниця;    в) колорадський жук.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Термолокація є властивою для деяких ссавців


5

У жаб постембріональний розвиток відбувається з метаморфозом


6

Видозміною шерсті є щетина кабана


7. Дайте визначення. Сперматозоїд — це___________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо тваринам потрібні органи чуттів?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тіло мавпи ззовні вкрито:

а) лускою;    б) пір’ям;    в) шерстю.

2. Хімічні речовини, які входять до складу їжі, сприймають:

а) слухові рецептори;    б) смакові рецептори;    в) зорові рецептори.

3. Центральну нервову систему у вигляді черевного нервового ланцюжка має:

а) миша;    б) перлівниця;    в) колорадський жук.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Бокова лінія є властивою для деяких змій


5

У змій постембріональний розвиток відбувається без метаморфозу


6

Видозміною шерсті є рога оленя


7. Дайте визначення. Яйцеклітина — це_____________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо тваринам потрібна нервова система?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити