Розробки уроків - БІОЛОГІЯ - 7 клас - 2015 рік

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Урок 46. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Цілі уроку:

•   освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

•   розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

•   виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови представників різних груп тварин.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, покрови тіла, нервова система, органи чуттів, розмноження, розвиток.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Захист міні-проектів за темами, які обрали учні.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тіло крокодила ззовні вкрито:

а)      лускою;           б) пір’ям;              в) шерстю.

2. Електромагнітне випромінення в області видимого спектру сприймають: а) слухові рецептори; б) смакові рецептори; в)зорові рецептори.

3. Центральну нервову систему розкидано-вузлового типу має:

а) миша;                  б) перлівниця;      в) колорадський жук.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Термолокація є властивою для деяких змій

 

5

У жаб постембріональний розвиток відбувається без метаморфозу

 

6

Видозміною шерсті є голки їжака

 

7.   Дайте визначення.

Подразливість — це________________________________ .

8.   Дайте відповідь на запитання.

Навіщо тваринам потрібні покрови тіла?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тіло курки ззовні вкрито:

а) лускою;                б) пір’ям;              в) шерстю.

2. Механічні коливання, які поширюються у воді або повітрі, сприймають: а) слухові рецептори; б) смакові рецептори; в) зорові рецептори.

3. Центральну нервову систему трубчастого типу має:

а) миша;                  б) перлівниця;      в) колорадський жук.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Термолокація є властивою для деяких ссавців

 

5

У жаб постембріональний розвиток відбувається з метаморфозом

 

6

Видозміною шерсті є щетина кабана

 

7. Дайте визначення. Сперматозоїд — це___________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо тваринам потрібні органи чуттів?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тіло мавпи ззовні вкрито:

а) лускою;               б) пір’ям;              в) шерстю.

2. Хімічні речовини, які входять до складу їжі, сприймають:

а) слухові рецептори; б) смакові рецептори; в) зорові рецептори.

3. Центральну нервову систему у вигляді черевного нервового ланцюжка має:

а) миша;                  б) перлівниця;      в) колорадський жук.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Бокова лінія є властивою для деяких змій

 

5

У змій постембріональний розвиток відбувається без метаморфозу

 

6

Видозміною шерсті є рога оленя

 

7. Дайте визначення. Яйцеклітина — це_____________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо тваринам потрібна нервова система?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити