Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Різноманітність тварин
ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

Цілі уроку:

• освітня: дати поняття про царство Тварини, показати положення тварин у системі органічного світу, познайомити з основами класифікації тварин;

• розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

• виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Класифікація рослин і тварин»

Базові поняття й терміни уроку: царство, дроб'янки, рослини, гриби, тварини, зоологія, номенклатура, таксони, систематика, вид, рід, родина, ряд, клас, тип.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

•  Які типи тканин зустрічаються у тварин?

•  Назвіть основні особливості будови нервової тканини.

•  Назвіть основні особливості будови м’язової тканини.

•  Які функції виконує травна система?

•  Які функції виконує видільна система?

•  Які органи входять до складу дихальної системи?

•  Які органи входять до складу нервової системи?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Визначення місця тварин у системі живих організмів

Нагадавши про розподіл живих організмів на прокаріотів і еукаріотів, розповісти про поділ над царства Еукаріоти на царства Гриби, Рослини і Тварини. Звернути увагу на різницю в будові клітин представників різних царств, а також на їхні відмінності у способі живлення (рослини — автотрофи, гриби і тварини — гетеротрофи).

Показати, що тварини є групою, яка заселила нашу планету від глибин океанів до атмосфери. Розповідаючи про особливості будови тварин, треба показати три їхні основні форми — одноклітинні (організм складається з однієї клітини), колоніальні (організм складається з групи однакових клітин, з’єднаних між собою) і багатоклітинні (організм складається з великої кількості клітин, що відрізняються за своєю будовою і функціями, які виконують).

Основні принципи систематики тварин

Слід нагадати учням, що основні систематичні категорії ввів у науку шведський учений Карл Лінней. Провести порівняння систематичних категорій рослин і тварин. В обох групах основною систематичною категорією є вид (видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом). Близькі види об’єднуються в роди, а роди в родини.

Близькі родини тварин об’єднуються в ряди (у рослин — у порядки), а ряди становлять клас. Класи тварин об’єднуються в тип (у рослин — у відділ). Сукупність усіх типів і становить царство Тварини.

Рис. 4. Різноманіття тварин Приклади класифікації тварин

Організм

Тутовий або шовковичний шовкопряд

Лисиця

Царство

Тварини

Тварини

Тип

Членистоногі

Хордові

Клас

Комахи

Ссавці

Ряд

Лускокрилі

Хижі

Родина

Справжні шовкопряди

Собачі

Рід

Шовкопряд

Лисиця

Вид

Шовкопряд шовковичний

Лисиця звичайна

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

• Чим відрізняється класифікація рослин і тварин?

• На які групи поділяється царство тварин?

• Які систематичні категорії використовують у класифікації тварин?

• Хто запропонував принципи сучасної класифікації тварин?

• Навіщо потрібно створювати класифікацію тварин?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити