Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Поведінка тварин
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Цілі уроку:

• освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

• розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

• виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів.

Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута поведінка, рефлекс, інстинкт, адаптація, форми поведінки, суспільна поведінка.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Які переваги інстинктивної поведінки?

• Які форми поведінки переважають у хребетних тварин?

• Які методи використовують під час етологічних досліджень?

• У яких випадках під час проведення етологічних досліджень раціональним є застосування спостереження?

• Чому лелеки восени мігрують на південь, а навесні — на північ?

• Як риби орієнтуються під час міграцій?

• Що таке хомінг?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Метод дослідження, в основі якого лежить імітація складних процесів зазвичай з використанням обчислюваної техніки: а) спостереження; б) моделювання; в) експеримент.

2. Різні стани рухових і вегетативних реакцій організму, пов’язані з пошуком і прийомом корму, — це: а) харчова поведінка; б) комфортна поведінка; в) територіальна поведінка.

3. Зграя вовків — це: а) скупчення; б) анонімне угрупування; в) індивідуалізоване угрупування.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Поведінка тварин у процесі еволюції не змінюється


5

У мавп зустрічається інстинктивна поведінка


6

Птахи під час міграцій можуть орієнтуватися з допомогою слуху


7. Дайте визначення.

Хомінг — це_______________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке переваги тваринам дає соціальна поведінка?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Етологічний метод дослідження, який передбачає активний вплив дослідника на дії тварини:

а) спостереження; б) моделювання; в) експеримент.

2. Поведінка, яка пов’язана з розподілом доступної території на індивідуальні ділянки, — це:

а) харчова поведінка;

б) комфортна поведінка;

в) територіальна поведінка.

3. Група пуголовків, які зібралися в теплій воді поряд з берегом, — це:

а) скупчення;

б) анонімне угрупування;

в) індивідуалізоване угрупування.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Поведінка тварин у процесі еволюції змінюється


5

У мурах не зустрічається інстинктивна поведінка


6

Птахи під час міграцій можуть орієнтуватися з допомогою зору


7. Дайте визначення.

Міграція — це____________­____________­_________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке переваги тваринам дає територіальна поведінка?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Цілеспрямоване сприйняття і реєстрація поведінки досліджуваного об’єкта — це:

а) спостереження; б) моделювання; в) експеримент.

2. Сполучення рухових реакцій, пов’язані з пошуком і створенням комфортних зовнішніх умов, — це:

а) харчова поведінка;

б) комфортна поведінка;

в) територіальна поведінка.

3. Косяк риби — це:

а) скупчення;

б) анонімне угрупування;

в) індивідуалізоване угрупування.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Поведінка комах не може бути складною


5

У мавп зустрічається шлюбна поведінка


6

Птахи під час міграцій можуть орієнтуватися з допомогою ліній магнітного поля


7. Дайте визначення.

Інстинкт — це____________­_________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняється соціальна поведінка мурах і вовків?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити