Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Організми і середовище існування
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Цілі уроку:

•  освітня: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи;

•  розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

•  виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагмен- ти (за наявності) із зображення діяльності людини зі збереження біорізноманіття та охорони природи.

Базові поняття й терміни: біорізноманіття, охорона природи, заповідники, заказники, національні парки, пам'ятки природи, зоопарки, реінтродукція.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Як людина впливала на природу на перших етапах свого розвитку?

• Як людина впливала на природу після початку промислової революції?

• Як людина впливала на природу після Другої світової війни?

• Що таке екологічна етика?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Розповідь учителя з елементами бесіди

Для безперервного виживання видів і природних угруповань необхідні всі рівні біологічного різноманіття, всі вони важливі й для людини. Різноманітність видів демонструє багатство еволюційних і екологічних адаптацій видів до різних середовищ. Видове різноманіття є для людини джерелом різноманітних природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їх найбагатшим набором видів виробляють чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть використовуватися в їжу, у будівництві та медицині.

Різноманітність на рівні угруповань являє собою колективну відгук видів на різні умови навколишнього середовища. Біологічні угруповання, характерні для пустель, степів, лісів і затоплюваних земель, підтримують безперервність нормального функціонування екосистеми, забезпечуючи її «обслуговування», наприклад, з допомогою регулювання паводків, захисту від грунтової ерозії, фільтрації повітря і води.

Необхідні терміни й поняття

•  Екологічне мислення — уміння аналізувати всі прийняті господарські рішення з позицій збереження й поліпшення умов навколишнього середовища.

•  Раціональне природокористування — використання видів, за якого їхня чисельність підтримується на оптимальному рівні.

•  Червона книга — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони.

•  Зоологічні музеї — наукові установи, у яких зберігаються колекції тварин, як сучасних, так і тих, що зникли з певної території.

Рис. 55. Тварини Червоної книги

Природоохоронні території України

Тип природоохоронних територій

Характеристика

Заповідники

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм

Заказники

Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність

Національні парки

Території, на яких в обумовлених межах дозволяються організований туризм і екскурсії

Заповідно-мисливські господарства

Території, на яких створені умови для розмноження промислових тварин і дозволяється полювання за особливими ліцензіями

Пам’ятки природи

Окремі природні об’єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

• Що таке екологічне мислення?

• Що таке пам’ятка природи?

• Які види природоохоронюваних територій вам відомі?

• Навіщо людям потрібно розвивати екологічне мислення?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити