Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Організми і середовище існування
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку:

•  освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

•  розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

•  виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, із зображення діяльності людини зі збереження біорізноманіття та охорони природи.

Базові поняття і терміни уроку: чинники середовища, тварини, адаптація, охорона природи, Червона книга, заповідник, заказник, національний парк.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

•  Що таке екологічне мислення?

•  Що таке пам’ятка природи?

•  Які види природоохоронюваних територій вам відомі?

•  Навіщо людям потрібно розвивати екологічне мислення?

•  Навіщо потрібна екологічна етика?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Антропогенним чинником є:

а) клімат;    б) паразити;    в) аеротехногенне забруднення.

2. Взаємодія двох організмів, яка приносить користь їм обом, — це:

а) паразитизм;  б) мутуалізм;    в) коменсалізм.

3. До Червоної книги України занесений:

а) тюлень-монах; б) горобець домовий; в) хрущ травневий.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Будь-яка тварина входить до складу якогось ланцюга живлення


5

Озеро є екосистемою


6

Людина впливає на природу тільки позитивно


7. Дайте визначення. Заповідник — це ____________­___________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як антропогенні чинники діють на тварин?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Біогенним чинником є:

а) клімат;    б) паразити;    в) аеротехногенне забруднення.

2. Взаємодія двох організмів, яка приносить одному з них користь, а другому шкоду, — це:

а) паразитизм;    б) мутуалізм;    в) коменсалізм.

3. До Червоної книги України занесений:

а) тарган рудий;    б) саламандра вогняна;    в) хрущ травневий.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Є тварини, які не входять до складу ланцюгів живлення


5

Ліс є екосистемою


6

Людина впливає на природу тільки негативно


7. Дайте визначення. Заказник — це____________­________________­_________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як біогенні чинники діють на тварин?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Абіогенним чинником є:

а) клімат;    б) паразити;    в) аеротехногенне забруднення.

2. Взаємодія двох організмів, яка приносить одному з них користь, а для другого є нейтральною, — це:

а) паразитизм;    б) мутуалізм;    в) коменсалізм.

3. До Червоної книги України занесений:

а) ворона сіра;    б) колорадський жук;    в) скопа.

Напишіть «так», якщо ви згодні із наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні:

Твердження

«Так» або «ні»

4

Ланцюги живлення існують в усіх екосистемах


5

Калюжа є екосистемою


6

Людина на природу не впливає взагалі


7. Дайте визначення.

Національний парк — це ____________­____________­_____________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як абіогенні чинники діють на тварин?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити