Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Узагальнення
ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Цілі уроку:

• освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання особливостей будови та життєдіяльності тварин;

• розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

• виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: портрети видатних біологів, зображення тварин, плакати або слайди презентації із зображенням продукції, якувиробляють за допомогою тварин.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, рослини, гриби, будова, життєдіяльність, схожість, відмінність.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

•  Хто такі тварини?

•  Хто такі рослини?

•  Хто такі гриби?

•  Чи потрібна сучасній людині біоетика?

•  Навіщо треба зберігати живі організми?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ Робота в групах

Учні об’єднуються у три-шість груп, залежно від їхньої кількості у класі. У складі кожної групи чотири-шість учнів. Кожна група отримує завдання. Одній з груп можна довірити відігравати роль журі (за рішенням вчителя). У такому випадку учні з цієї групи повинні виробити і оголосити критерії оцінювання, за якими вони оцінюватимуть роботу інших груп.

Кожна з груп готує відповідь на одне із запропонованих запитань. Час на обговорення — 10-15 хвилин. Один або два учні з групи після закінчення обговорення оголошують варіант відповіді групи. Учні з інших груп можуть ставити питання до доповідачів. Поставлені питання і відповіді на них повинні оцінюватися журі або вчителем (за відсутності журі).

Після доповідей та відповідей на питання всіх груп вчитель або члени журі оцінюють їх роботу за обраними і оголошеними критеріями.

Зразки питань для груп (вчитель може роздати їх конкретним групам або запропонувати випадковий вибір):

• Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх клітин?

• Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх клітин?

• Як особливості життєдіяльності грибів відображаються на будові їхніх клітин?

• Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх тканин?

• Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх тканин?

• Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх органів?

• Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх органів?

• Як в екосистемах взаємодіють рослини і тварини?

• Як в екосистемах взаємодіють рослини і гриби?

• Як в екосистемах взаємодіють гриби і тварини?

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одній водоймі до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному лісі, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному великому місті, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному саду, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть на одному городі, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цьогосписку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити