Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017

Узагальнення
ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Цілі уроку:

• освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання особливостей будови та життєдіяльності тварин;

• розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

• виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: портрети видатних біологів, зображення тварин, плакати або слайди презентації із зображенням продукції, якувиробляють за допомогою тварин.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, рослини, гриби, будова, життєдіяльність, схожість, відмінність.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

•  Хто такі тварини?

•  Хто такі рослини?

•  Хто такі гриби?

•  Чи потрібна сучасній людині біоетика?

•  Навіщо треба зберігати живі організми?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ Робота в групах

Учні об’єднуються у три-шість груп, залежно від їхньої кількості у класі. У складі кожної групи чотири-шість учнів. Кожна група отримує завдання. Одній з груп можна довірити відігравати роль журі (за рішенням вчителя). У такому випадку учні з цієї групи повинні виробити і оголосити критерії оцінювання, за якими вони оцінюватимуть роботу інших груп.

Кожна з груп готує відповідь на одне із запропонованих запитань. Час на обговорення — 10-15 хвилин. Один або два учні з групи після закінчення обговорення оголошують варіант відповіді групи. Учні з інших груп можуть ставити питання до доповідачів. Поставлені питання і відповіді на них повинні оцінюватися журі або вчителем (за відсутності журі).

Після доповідей та відповідей на питання всіх груп вчитель або члени журі оцінюють їх роботу за обраними і оголошеними критеріями.

Зразки питань для груп (вчитель може роздати їх конкретним групам або запропонувати випадковий вибір):

• Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх клітин?

• Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх клітин?

• Як особливості життєдіяльності грибів відображаються на будові їхніх клітин?

• Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх тканин?

• Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх тканин?

• Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх органів?

• Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх органів?

• Як в екосистемах взаємодіють рослини і тварини?

• Як в екосистемах взаємодіють рослини і гриби?

• Як в екосистемах взаємодіють гриби і тварини?

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одній водоймі до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному лісі, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному великому місті, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному саду, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

• Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть на одному городі, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цьогосписку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити