Усі уроки біології 7 клас - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ уроку

Корекція

Тема уроку

Дата

Корекція

Вступ

1

 

Тварина — живий організм

   

2

 

Будова тварин: клітини, тканини

   

3

 

Органи та системи органів

   

4

 

Значення зоологічних знань

   

Тема 1. Різноманітність тварин

5

 

Поняття про класифікацію тварин

   

6

 

Кишковопорожнинні

   

7

 

Кишковопорожнинні

   

8

 

Кільчасті черви

   

9

 

Кільчасті черви

   

10

 

Членистоногі: Ракоподібні

   

11

 

Членистоногі: Павукоподібні

   

12

 

Членистоногі: Комахи

   

13

 

Різноманітність членистоногих

   

14

 

Молюски

   

15

 

Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски. Двостулкові Головоногі

   

16

 

Паразитичні безхребетні тварини

   

17

 

Паразитичні безхребетні

   

18

 

Риби

   

19

 

Риби

   

20

 

Амфібії

   

21

 

Амфібії

   

22

 

Рептилії

   

23

 

Рептилії

   

24

 

Птахи

   

25

 

Птахи

   

26

 

Птахи. Різноманітність птахів

   

27

 

Ссавці

   

28

 

Ссавці. Процеси життєдіяльності

   

29

 

Ссавці. Різноманітність ссавців

   

30

 

Ссавці. Різноманітність ссавців

   

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

31

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму

   

32

 

Дихання та газообмін у тварин

   

33

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена й замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

   

34

 

Виділення, його значення для організму

   

35

 

Опора й рух. Види скелета

   

36

 

Два типи симетрії як відображення способу життя

   

37

 

Два типи симетрії як відображення способу життя

   

38

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції

   

39

 

Захист. Пристосування для активного захисту й нападу

   

40

 

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їхнє значення

   

41

 

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

   

42

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

   

43

 

Статеві клітини й запліднення

   

44

 

Розвиток тварин

   

45

 

Розвиток тварин із перетворенням. Тривалість життя тварин

   

Тема 3. Поведінка тварин

46

 

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

   

47

 

Вроджена і набута поведінка

   

48

 

Орієнтування та міграції тварин

   

49

 

Форми поведінки тварин

   

50

 

Суспільна поведінка тварин

   

51

 

Типи угруповань тварин. Деякі форми поведінки тварин

   

52

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

   

Тема 4. Організми й середовище існування

53

 

Популяції, екосистеми та чинники середовища

   

54

 

Ланцюги живлення і потік енергії

   

55

 

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях

   

56

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми

   

57

 

Екологічна етика й охорона природи

   

58

 

Природоохоронні території. Червона книга України

   

Узагальнення

59

 

Подібність у будові рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

   

60

 

Подібність у проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

   

61

 

Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю

   

62

 

Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

   


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити