Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Орієнтовне календарне планування

№ уроку

Корекція

Тема уроку

Дата

Корекція

Вступ

1


Тварина — живий організм2


Будова тварин: клітини, тканини3


Органи та системи органів4


Значення зоологічних знаньТема 1. Різноманітність тварин

5


Поняття про класифікацію тварин6


Кишковопорожнинні7


Кишковопорожнинні8


Кільчасті черви9


Кільчасті черви10


Членистоногі: Ракоподібні11


Членистоногі: Павукоподібні12


Членистоногі: Комахи13


Різноманітність членистоногих14


Молюски15


Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски. Двостулкові Головоногі16


Паразитичні безхребетні тварини17


Паразитичні безхребетні18


Риби19


Риби20


Амфібії21


Амфібії22


Рептилії23


Рептилії24


Птахи25


Птахи26


Птахи. Різноманітність птахів27


Ссавці28


Ссавці. Процеси життєдіяльності29


Ссавці. Різноманітність ссавців30


Ссавці. Різноманітність ссавцівТема 2. Процеси життєдіяльності тварин

31


Особливості обміну речовин гетеротрофного організму32


Дихання та газообмін у тварин33


Транспорт речовин у тварин. Незамкнена й замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції34


Виділення, його значення для організму35


Опора й рух. Види скелета36


Два типи симетрії як відображення способу життя37


Два типи симетрії як відображення способу життя38


Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції39


Захист. Пристосування для активного захисту й нападу40


Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їхнє значення41


Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин42


Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин43


Статеві клітини й запліднення44


Розвиток тварин45


Розвиток тварин із перетворенням. Тривалість життя тваринТема 3. Поведінка тварин

46


Поведінка тварин у природі та методи її вивчення47


Вроджена і набута поведінка48


Орієнтування та міграції тварин49


Форми поведінки тварин50


Суспільна поведінка тварин51


Типи угруповань тварин. Деякі форми поведінки тварин52


Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значенняТема 4. Організми й середовище існування

53


Популяції, екосистеми та чинники середовища54


Ланцюги живлення і потік енергії55


Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях56


Вплив людини та її діяльності на екосистеми57


Екологічна етика й охорона природи58


Природоохоронні території. Червона книга УкраїниУзагальнення

59


Подібність у будові рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи60


Подібність у проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи61


Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю62


Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити