Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Різноманітність тварин
ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ

Цілі: розглянути особливості членистоногих та ракоподібних; розвивати вміння виявляти значення ракоподібних у природі та для людини.

Очікувані результати:

учні:

• аналізують особливості членистоногих та ракоподібних;

• пояснюють процеси життєдіяльності;

• називають представників ракоподібних;

• з'ясовують значення ракоподібних у природі та для людини.

Основні поняття й терміни: зовнішній скелет (екзоскелет), хітин, членисті

кінцівки, відділи тіла.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: колекція класів членистоногих, таблиці, фото, малюнки, фрагменти відеофільмів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Процеси життєдіяльності дощових червів. Які асоціації викликають в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. «Дослідники»

•  Яка реакція кільчастих червів на дотик?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознаки членистоногих

1) Тіло сегментовано на два (головогруди, черевце) або на три (голова, груди, черевце) відділи.

2) Членисті кінцівки рухомо з’єднані з тілом.

3) Тіло вкрите щільним хітиновим покривом: м’яким або твердим (зовнішній скелет або екзогенний).

4) Добре розвинуті органи чуття.

У деяких видів є суспільний спосіб життя.

2. Класифікація

• Комахи.

• Ракоподібні:

• річкові раки;

• краби;

• омари.

• Павукоподібні.

3. Ракоподібні (на прикладі річкового рака)

А. Зовнішня будова

1) Два відділи тіла: головогруди, черевце.

2) Тіло має твердий хітиновий покрив, який періодично змінюється у зростаючих особин (линяння).

3) На голові дві пари вусиків (довгі та короткі) — це органи нюху й дотику.

Також є пара складних очей і гостра передня частина голови (рострум).

4) На грудях перші три пари кінцівок — ногощелепи (беруть участь у харчуванні).

5) За ногощелепами розташовані п’ять пар ходильних ніг. Перша пара видозмінена у клішні — органи нападу й захисту.

6) На черевці є двогіллясті кінцівки та хвостовий плавець.

Б. Статева система і розмноження

Ракоподібні роздільностатеві.

У самок є яєчники, у яких утворюються яйцеклітини і яйцепроводи (парні).

У самців є сім’яники, у яких утворюються сперматозоїди й сім’япроводи (парні).

Статеві залози: яєчники й сім’яники непарні.

4. Процеси життєдіяльності

1) Живлення

Раки споживають як живу, так і мертву здобич (хижаки). Мертву здобич вони знаходять із допомогою органів нюху.

2) Розмноження

Ікринки (запліднені яйця) самиця відкладає на черевці ніжки, де якийсь час маленькі рачки живуть після вилуплення.

Це прямий розвиток.

5. Значення у природі та для людини

У природі

Для людини

1. Ланка в ланцюзі живлення.

2. Очищують воду.

3. Паразити тварин (коропоїди)

1. Споживають у їжу.

2. Паразити шкіри

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з текстом підручника, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Доповнити схему «Зовнішня будова членистоногих»

3. Кросворд «Річковий рак»

По горизонталі:

1. Плавальні ніжки розташовані на... (черевці).

2. Його виділяє епітелій. (Хітин)

3. За активністю це тварини... (нічні).

4. Хітин містить солі... (Кальцію).

5. Голова і груди зрослися в... (головогруди).

6. За складом їжі раки... (всеїдні).

8. Раки мають їх дві пари. (Вусики)

10. Живуть у ... водоймах. (Прісних)

11. Органи виділення. (Зелені залози)

12. Органи захисту й нападу. (Клешні)

По вертикалі:

7. Раки мають її три пари. (Щелепи)

9. У раків кінцівки... (членисті).

4. «Ти — мені, я — тобі»

Робота в малих групах. Учні самостійно формулюють питання для інших груп.

5. Біологічні задачі

1) Що спільного у рака, травневого хруща, павука-хрестовика?

2) Молоді річкові раки линяють на першому році життя 6-10 разів. На третьому році тільки один раз. Із чим це пов’язано?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити