Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Різноманітність тварин
МОЛЮСКИ. ДВОСТУЛКОВІ Й ГОЛОВОНОГІ

Цілі: розглянути особливості двостулкових та головоногих; розвивати вміння виявляти значення молюсків у природі та для людини.

Очікувані результати:

учні:

• аналізують особливості двостулкових та головоногих;

• з'ясовують значення у природі та для людини;

• розрізняють представників класів на фото, малюнках, колекціях мушель.

Основні поняття й терміни: процеси життєдіяльності, фільтрація, перли, сифони, реактивний рух.

Обладнання: колекція мушель, фото, малюнки, фрагменти відеофільмів, заморожені кальмари.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Черевоногі молюски. Які асоціації викликають в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. Кросворд «Черевоногі молюски»

По вертикалі:

1. Сліпий кінець черепашки. (Вершина)

2. Передній відділ тіла. (Голова)

3. Черевоногі молюски мають тверду закручену... (черепашку).

4. Зовнішній шар черепашки. (Роговий)

5. Третій відділ тіла. (Нога)

6. Середня частина тіла. (Тулуб)

7. Внутрішній шар черепашки нагадує. (крейду).

8. Черепашка закручена за стрілкою. (годинника).

9. Відкритий кінець черепашки. (Устя)

10. Шкірна складка тіла. (Мантія)

По горизонталі:

11. Органи дотику. (Щупальці)

3. «Мозковий штурм»

•  Опишіть що станеться, якщо зникнуть усі головоногі молюски.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(Самостійна робота з текстом підручника, кооперативно- групова робота.)

Ознаки

Двостулкові

Головоногі

1. Середовище існування

Прісні й морські води

Морські води

2. Відділи тіла

Тулуб, нога

Голова, тулуб

3. Черепашка

Дві стулки

-

4. Рух

Пасивний

Активний (реактивний)

5. Значення у природі

1. Ланка в ланцюзі живлення.

2. Фільтратори води

1. Споживають у їжу.

2. Коштовне.

3. Виготовлення перламутрових виробів.

4. Виготовлення кольорових пігментів

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Практична робота «Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі»

(Робота в малих групах, використання колекцій черевоногих та двостулкових мушель.)

2. Кросворди

(Кооперативно-групова робота)

1) Зовнішня будова двостулкових

1. Нога двостулкових молюсків має форму... (клина).

2. У двостулкових молюсків відсутня... (голова).

3. Між мантією й тілом є... (мантійна порожнина).

4. Черепашка складається з... (двох стулок).

5. Ці молюски можуть повільно... (повзати).

6. Відділ тіла. (Нога)

7. Відділ тіла. (Тулуб)

8. Передній кінець черепашки. (Притуплений)

9. Деякі види ведуть спосіб життя... (прикріплений).

10. Задній кінець тіла. (Загострений)

11. Стулки черепашки з’єднані... (зв’язкою).

12. Тулуб оточений... (мантією).

2) Зовнішня будова головоногих

1. Функція присосок у головоногих молюсків. (Утримання здобичі)

2. На щупальцях розміщені... (присоски).

3. Відділ тіла. (Голова)

4. Особлива трубка на тілі. (Лійка)

5. На межі голови й тулуба є... (щілина).

6. Черепашка... (відсутня).

7. Відділ тіла. (Тулуб)

8. Рот оточують... (вісім щупалець).

9. Очі за будовою нагадують... (людські).

10. Рухом керує... (ланцетоподібний плавець).

11. Рух здійснює... (реактивна тяга).

12. Нога перетворилася на... (щупальці).

3. «Асоціативний кущ»

1) Двостулкові молюски — непарні групи.

2) Головоногі молюски — парні групи.

•  Які асоціації викликають в учнів?

(Складання схем на дошці за відповіддю учнів, обговорення.)

4. «Вільний мікрофон»

•  Яке значення молюсків у природі та для людини?

5. «Мозковий штурм»

•  За що молюски можуть ображатися на людину?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити