Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Вступ
ТВАРИНИ - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

Цілі: розглянути основні відмінності тварин від рослин і грибів; розвивати поняття про особливості живлення тварин.

Очікувані результати: учні:

• називають середовища існування тварин, прояви життєдіяльності тварин;

• описують відмінності тварин від рослин і грибів;

• порівнюють типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;

• висловлюють судження про значення зоологічних знань.

Основні поняття й терміни: зоологія, автотрофи, гетеротрофи, процеси життєдіяльності.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: фото, малюнки, муляжі тварин, рослини кабінету.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Біологія. Які асоціації викликає це слово в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. Доповніть речення

1) Біологія — це наука про___________________ .

2) Ботаніка вивчає_________________________ .

3) Мікологія вивчає_________________________ .

4) Мікробіологія вивчає______________________ .

5) Анатомія вивчає_________________________ .

6) Фізіологія вивчає_________________________ .

3. «Мозковий штурм»

•  Назвіть ознаки живих організмів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тварина — живий організм (пояснення з елементами бесіди)

Ознаки життя

Рослини

Гриби

Тварини

1. Обмін речовин:
• живлення

Автотрофне

Гетеротрофне

Гетеротрофне

• дихання

O2

O2

O2

• виділення

+

+

+

2. Ріст

Необмежений

Необмежений

Обмежений

3. Рух

Пасивний

Пасивний

У більшості активний

4. Подразливість

Тропізми, настії


Таксиси, рефлекси (нервова система)

5. Розвиток

Прямий

Прямий

Прямий, непрямий

6. Розмноження

Нестатеве, вегетативне, статеве

Нестатеве, вегетативне, статеве

Вегетативне, статеве

1. У чому подібність між рослинами, грибами та тваринами?

2. Чим тварини відрізняються від рослин, грибів?

Висновок. Тварини — це царство багатоклітинних еукаріотичних гетеротрофних організмів, здатних активно рухатися, і різноманітної нервової системи в багатоклітинних.

2. Різноманітність тваринного світу

Сучасні вчені нараховують понад 1,5 млн видів тварин, які поділяються на два підцарства: паразої (тип Губки) (відсутні справжні тканини й органи) та справжні багатоклітинні, які поділяються на 32 типи (у шкільному курсі розглядають 7 типів).

3. Середовища існування тварин «Мозковий штурм»

(Використання досвіду учнів.)

Середовища існування

Тварини

1. Наземне

Вовк, олені, лисиця, миші

2. Водне

Риби, молюски, кити, дельфіни, раки

3. Водно-наземне

Жаби

4. Повітряно-наземне

Птахи, комахи

5. Інші організми

Паразитичні черви

6. Ґрунт

Кроти, дощові черви

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1.Самостійна робота з текстом підручника, доповнення конспекту в разі необхідності

2.«Вільний мікрофон»

Особливості процесів життєдіяльності тварин.

3.Кросворд «Процеси життєдіяльності тварин»

По вертикалі:

1. Розмноження з допомогою гамет. (Статеве)

2. Дихання. (Аеробне)

3. Рух. (Активний)

4. Ріст. (Обмежений)

По горизонталі:

5. Тип живлення. (Гетеротрофний)

6.Розмноження з допомогою частин тіла. (Вегетативне)

4. Кросворд «Середовища існування тварин»

1. Птахи. (Наземно-повітряне)

2. Риби. (Водне)

3. Жаби. (Водно-наземне)

4. Кроти. (Ґрунт)

5. Гельмінти. (Інші організми)

6. Вовки. (Наземне)

5. «Я — тобі, ти — мені»

1- ша група — рослини.

2- га група — гриби.

3- тя група — тварини.

1. Подібність певного царства живих організмів до інших.

2. Відмінність певного царства від інших.

(Залежно від рівня підготовки учнів можлива робота без використання конспекту).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити