Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Вступ
БУДОВА ТВАРИН: КЛІТИНИ, ТКАНИНИ

Цілі: розглянути особливості тваринних клітин; розвивати вміння порівнювати особливості тваринних і рослинних клітин.

Очікувані результати:

учні:

• називають ознаки тваринної клітини;

• порівнюють будову клітин рослин і тварин;

• розпізнають тваринні клітини.

Основні поняття й терміни: типи тваринних клітин, частини й органоїди тваринної клітини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці рослинної та тваринної клітин, мікроскопи й мікропрепарати.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.«Ерудити»

Відгадайте загадки й дайте відповіді на питання.

•  Що спільного між цими організмами?

•  До якого царства належать ці організми?

•  Які особливості представників царства Тварини?

За хатиною в садочку,

У зеленому віночку

Та в червоних намистинках

Стала, наче молода,

І збігаються всі діти,

Щоб на неї поглядіти:

За намисто кожен смик

Та й укине на язик.

Зветься ця рослина

Червона...

(калина)

В’ється стрічка, невеличка,

Де пісочок, де травичка.

Ви її не зачіпайте,

Стороною обминайте.

(Змія)

«Ква-ква-ква» — вона виводить,

Позира булькатим очком,

Як журавлика угледить —

Прикидається листочком.

(Жабка)

Швидко скрізь

Цей птах літає,

Безліч мошок поїдає,

За вікном гніздо будує,

Тільки в нас він не зимує.

(Ластівка)

Серед літа біля липки

Виграють сопілки, скрипки.

Це не скрипки, не сопілки,

То медок збирають.

(бджілки)

Шапка коричнева, ніжка міцна,

Гриб цей найкращий, і кожен це зна,

Тому бажає усякий грибник

В лісі великий знайти...

(боровик)

Щоб не згинуть у біді,

Тримає ножиці в воді.

(Рак)

Упіймав Івасик рибку,

Але витягнути — мука!

Бо сердита і велика

На гачок зловилась.

(щука)

•  На які середовища існування відсутні загадки про тварин? Назвіть ці середовища та їхніх мешканців.

2. Фронтальна бесіда

•  Які особливості царств Тварини, Рослини, Гриби?

3. «Вільний мікрофон»

1) Чим тварини відрізняються від рослин?

2) Чим тварини відрізняються від грибів?

4. Біологічний диктант

1) Тип живлення тварин____________________ .

2) Тип живлення рослин____________________ .

3) Рух тварин____________________________ .

4) Рух рослин____________________________ .

5) Тип живлення грибів____________________ .

6) Рух грибів______________­_______________ .

7) Ріст грибів______________­_______________ .

8) Ріст тварин____________________________ .

9) Ріст рослин____________________________ .

10) Розвиток тварин_______________________ .

11) Розвиток рослин_______________________ .

12) Розвиток грибів________________________ .

13) Розмноження рослин____________________ .

14) Розмноження тварин____________________ .

15) Розмноження грибів____________________ .

Робота на три варіанти

Варіант I — рослини; варіант II — тварини; варіант III — гриби. (Само- і взаємоперевірка, обговорення.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Будова тваринної клітини

Елементи клітин

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Функції

І. Оболонка

Подвійна: целюлозна та цитоплазматична мембрана

Цитоплазматична мембрана

Захисна, обмін речовин, форма клітин

ІІ. Цитоплазма

§  ендоплазматична сітка (ретикулум);

§  рибосоми; мотохондрії;

§  пластиди;

§  комплекс Гольджи (диктіосоми);

§  лізосоми;

§  вакуолі;

§  центріолі.

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

§  Середовище для хімічних реакцій;

синтез речовин, їх транспорт;

§  синтез білків;

§  синтез АТФ;

§  фотосинтез

§  збереження синтезованих речовин;

§  містять травний сік;

§  містять клітинний сік;

§  забезпечують рівномірний розподіл хромосом під час поділу клітини

ІІІ. Ядро:

§  хромосоми;

§  каріоплазма;

§  ядерця
•  З чим пов’язана наявність пластид у рослинних клітинах та їх відсутність у тваринних?

2.Тваринні тканини

Тканини — сукупність клітин і міжклітинної речовини, що мають спільну будову, походження й виконують подібні функції. У тварин є чотири типи тканин.

Типи тканин

Особливості

Функції

Місце розташування

1. Епітеліальна

Майже відсутня міжклітинна речовина

Захисна, секреторна, всмоктувальна

Шкіра, епітелій, залози

2. М’язова

Напіврідка міжклітинна речовина

Збудження і скорочення

М’язи

3. Сполучна:

• кісткова

Тверда міжклітинна речовина (містить мінеральні солі) і клітини — остеоцити

Міцність кісток

Скелет

• кров

Рідка міжклітинна речовина та формені елементи крові

Дихальна, травна, захисна

Кровоносна система

4. Нервова

Міжклітинна речовина — нейроглія, зірчасті клітини

Збудження і проведення

Нервова система

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Тести

Варіант I

1) Функції ядра:

а) синтез білків;

б) синтез жирів;

в) збереження спадкової інформації;

г) керування життям клітини.

2) Оболонка тваринної клітини:

а)тверда целюлозна;

б) тверда хітинова;

в) м’яка — цитоплазматична мембрана;

г) тверда — цитоплазматична мембрана.

3) Функція мітохондрій:

а) синтез білків;

б) окиснення органічних речовин;

в) перетравлення твердих частинок;

г) зв’язок з іншими клітинами.

4) Функції лізосом:

а) містять травні ферменти;

б) синтез білків;

в) участь у поділі клітини;

г) зберігання синтезованих речовин.

5) Функція центріолей:

а) захисна;

б) транспорт речовин;

в) участь у поділі клітини;

г) окиснення органічних речовин.

6) Функції цитоплазми:

а) транспорт речовин;

б) збереження спадкової інформації;

в) середовище для хімічних реакцій;

г) взаємозв’язок органоїдів.

Ключ: 1 — в, г; 2 — в; 3 — б; 4 — а; 5 — в; 6 — а, в, г.

Варіант II

1) Спільними для всіх еукаріотичних клітин є:

а) рибосоми;

б) пластиди;

в) мітохондрії;

г) вакуолі.

2) Спільними для всіх еукаріотичних клітин є:

а) ендоплазматична сітка;

б) лізосоми;

в) центріолі;

г) диктіосоми.

3) Спільними функціями еукаріотичних клітин є:

а) синтез білків;

б) фотосинтез;

в) клітинне дихання;

г) зберігання спадкової інформації.

4) Для прокаріотичних клітин є типовою відсутність:

а) цитоплазми;

б) цитоплазматичної мембрани;

в) ядра;

г) рибосом.

5) Для еукаріотичних клітин типовою є наявність:

а) ядра;

б) пластид;

в) цитоплазматичної мембрани;

г) рибосом.

6) Спільні ознаки рослинної та тваринної клітин свідчать про те, що вони:

а) мають спільне походження;

б) мають різне походження;

в) прокаріоти;

г) еукаріоти.

Ключ: 1 — а; 2 — а, г; 3 — а, в, г; 4 — б, в; 5 — а, в, г; 6 — а, г.

3. Визначте відповідність елементів клітини їхнім функціям.

Компоненти рослинної клітини

Функції

І. Цитоплазматична мембрана

а) Спадкова інформація

II. Цитоплазма

б) Окиснення органічних речовин — клітинне дихання

1. ЕПС

в) Збереження синтезованих речовин

2. Диктіосоми

г) Синтез білків

3. Мітохондрії

д) Захист, обмін речовин

4. Рибосоми

е) Синтез рибосом

III. Ядро

ж) Середовище для хімічних реакцій і органоїдів, зв’язок органоїдів між собою

1. Ядерця

з) Синтез речовин, їх транспорт

2. Хромосоми

и) Збереження спадкової інформації, керує діяльністю клітини, зв’язок клітини з навколишнім середовищем

Ключ: І — ж, II — ж, 1 — з, 2 — в, 3 — б, 4 — г, III — и, ІІІ1 — е, ІІІ2 — а.

4. Визначте особливості тваринних тканин.

Тканини

Особливості

Функції

Місце розташування

1.

Міжклітинна речовина — нейроглія, зірчасті клітини

Збудження та


2.


Скорочення та


3.

Майже відсутня міжклітинна речовина


Залози,

4.

Рідка міжклітинна речовина

Дихальна,


5. «Емерти»

(Робота в малих групах із «німими» препаратами рослинних (фотосинтезуючих) і тваринних (кісткова) тканин.)

Опорні питання

1) У чому подібність тканин (клітин)?

2) У чому відмінність між рослинними і тваринними клітинами? Це цікаво

Хромосоми добре видно під мікроскопом на препараті «Мітоз у корінці цибулі».

6. Кросворд «Тваринна клітина»

По горизонталі:

7. Система порожнин, канальців. Може бути зернистою або незернистою. (Ендоплазматична сітка)

9. Містить спадкову інформацію. (Ядро)

10. Здійснюють синтез білків. (Рибосоми)

По вертикалі:

1. Відповідає за поділ клітини. (Клітинний центр)

2. Напіврідка частина клітини. (Цитоплазма)

3. Утворює лізосоми. (Апарат Гольджи)

4. Містять травні ферменти. (Лізосоми)

5. «Енергетичні станції» клітини. (Мітохондрії)

6. Здійснюють синтез рибосом. (Ядерця)

8. Оточує клітину. (Мембрана)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити