Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Процеси життєдіяльності тварин
ДИХАННЯ І ГАЗООБМІН У ТВАРИН

Цілі: розглянути особливості дихання і газообміну тварин; розвивати вміння порівнювати органи дихання тварин залежно від середовища існування та виявляти значення дихання.

Очікувані результати:

учні:

• порівнюють органи дихання тварин;

• з'ясовують значення дихання для виділення енергії в клітини;

• пояснюють особливості газообміну.

Основні поняття й терміни: газообмін, АТФ, зябра, легені, аероби, анаероби.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці «Органи дихання», фрагменти відеофільмів, муляж легень людини.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Обмін речовин. Які асоціації викликає в учнів?

(Складання схеми на дошці, обговорення.)

2. «Мозковий штурм»

•  Який зв’язок між пластичним і енергетичним обміном речовин?

3. Фронтальна бесіда

1) Складові обміну речовин.

2) Енергетичний обмін: сутність, місце.

3) Пластичний обмін: сутність, місце.

4) Яке живлення тварин?

5) У якому напрямку відбувалася еволюція травної системи?

6) Функція відділів травної системи ссавців.

4. Кросворд «Птахи. Травна система»

По горизонталі:

1. Другий відділ шлунка. (М’язовий відділ)

2. Очищує кров від токсинів. (Печінка)

3. Виробляє травні ферменти. (Підшлункова залоза)

4. Перший відділ шлунка. (Залозистий відділ)

5. Слина містить... (травні ферменти).

6. Для перетирання їжі птахи проковтують... (камінці).

7. Відділ травної системи. (Кишечник)

8. Спосіб живлення. (Зерноїдні)

9. У м’язовому шлунку їжа перетирається до... стану. (Кашоподібного)

10. Печінка виробляє. (жовч).

11. У кишечнику відбувається повне... їжі. (Перетравлення)

12. Спільний зі статевою системою самиць відділ кишечника. (Клоака)

•  Відгадайте завдання кросворда.

Опорні питання

1) Чим травна система птахів відрізняється від травної системи ссавців?

2) Чим живляться птахи?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Дихання

Це процес надходження кисню в організм для окиснення органічних речовин (енергетичний обмін, у мітохондріях — кінцевий етап) і виділення продуктів кінцевого розкладу — вуглекислого газу.

Процес дихання відбувається під час газообміну (дифузія кисню й вуглекислого газу через мембрани клітин у ділянку їх низької концентрації з ділянки їх високої концентрації).

Еволюція формування дихальної системи йшла від дифузії газів через шкіру до формування складних дихальних систем. Шкірне дихання відбувається через усю поверхню тіла (шкіра волога) у губок, кишковопорожнинних, червів, земноводних, риб та інших тварин.

2. Органи дихання

Групи тварин

Особливості органів дихання

Безхребетні

Через усю поверхню тіла

Амфібії

У воді шкірне дихання, на суходолі — легеневе дихання

Плазуни

Формуються розгалужені бронхи, легені комірчасті

Птахи

Губчасті легені, легеневі мішки

Ссавці

Сформовані повітряні шляхи, у легенях пухирці — альвеоли, дихальні рухи за рахунок міжреберних м’язів і діафрагми

Додаткове дихання: у риб у водоймах із нестачею кисню є додаткові органи для дихання атмосферним киснем: легені, надзябровий орган, ротова порожнина з мережею кровоносних судин або глотка.

3. Газообмін у ссавців

Газообмін у хордових здійснює кров.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Будова й функції дихальної системи ссавців

Органи

Функції3. «Мозковий штурм»

1) Чи впливає на дихання тварин забруднення повітря і як саме?

2) Що буде за однакової концентрації газів у легенях і клітинах?

4. Кросворди

•  Порівняйте дихальні системи риб і амфібій.

•  Що спільного? Із чим пов’язані відмінності?

«Земноводні. Дихальна система»

По горизонталі:

1. Різновид дихання земноводних. (Шкірне дихання)

2. Ніздрі мають... (клапани).

4. Умова шкірного дихання. (Волога шкіра)

5. Дихання на суходолі відбувається через... (легені).

6. «Початок» дихальної системи. (Ніздрі)

8. Для дихання потрібен... (кисень).

9. У легені повітря потрапляє через... (гортань).

10. Шкірне дихання забезпечує... перебування під водою. (Тривале)

11. Стінки легень пронизані... (капілярами).

12. Суха шкіра не дає змоги відбуватися... (газообміну).

По вертикалі:

3. З них складаються легені. (Комірки)

7. Органи дихання у личинок. (Зябра)

«Хрящові риби. Дихальна система»

По горизонталі:

1. Зябра розділяє… (міжзяброва перетинка).

2. Зябра пронизані... (кровоносними судинами).

3. Дихальна система тісно пов’язана з... системою. (Травною)

4. Під час дихання вода потрапляє в... (ротовий отвір).

5. На зябрових дугах розташовані... (зяброві пелюстки).

6. Для дихання потрібен розчинений у воді... (кисень).

7. Вода, що омиває зябра, випускається через... (зяброві щілини).

8. На внутрішньому боці зябер розташовані... (зяброві тичинки).

9. Зяброві тичинки утворюють... (цідильний апарат).

10. «Зміна» кисню на вуглекислий газ, і навпаки. (Газообмін)

11. Зябра розташовані в... (зябрових щілинах).

По вертикалі:

5. Функцію дихання виконують. (зябра).

5. «Поміркуйте»

1) Чи зможе дихати жаба атмосферним повітрям, якщо її шкіра буде сухою?

2) Чи впливає на дихання ссавців густота хутра?

3) Який зв’язок між дихальною і кровоносною системами хребетних тварин?

4) Чому для вивчення дихання людини вчені використовують різноманітних ссавців?

6. «Анатоми»

•  Розташуйте органи в правильній послідовності: легені, глотка, бронхи, трахея, носова порожнина, ніздрі, глотка.

7. «Ерудити»

1) Відгадайте загадки й поясніть будову дихальних систем цих тварин.

Ніс у нього замість крана:

Все підніме і дістане.

Він вантажник і тягач,

Ним керує наглядач.

(Слон)

Не людина, а живе в хатці. (Шпак)

Не коваль, а кліщі має, з довгими вусами, коли чорний, то кусає. А лише почервоніє, так і присмирніє. (Рак)

У воді ми живемо, без води пропадемо. (Риби)

(Групова робота)

2) Поясніть факт. Кити здатні затримувати дихання до двох годин. (Використання Інтернету, довідників, енциклопедій)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити