Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Процеси життєдіяльності тварин
ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Цілі: розглянути особливості замкненої та незамкненої кровоносних систем; розвивати вміння визначати взаємозв'язок складу крові та її функцій.

Очікувані результати:

учні:

• аналізують особливості незамкненої та замкненої кровоносних систем;

• характеризують склад крові та її функції;

• пояснюють транспорт речовин у тварин;

• визначають будову кровоносних систем ссавців.

Основні понятті й терміни: транспорт речовин, незамкнена й замкнена кровоносні системи, судини, будова серця, кров, функції крові.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці кровоносних систем, фрагменти відеофільмів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Дихання. Які асоціації викликає в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. «Вільний мікрофон»

1) Де відбувається газообмін?

2) Який фізичний процес забезпечує газообмін?

3) У яких тварин відсутня дихальна система? Як відбувається газообмін?

4) Органи дихання первинноводних ссавців.

5) Яка особливість дихальної системи амфібій?

6) Яка особливість дихальної системи плазунів?

7) Яка особливість дихальної системи птахів?

8) Яка особливість дихальної системи ссавців?

3. «Мозковий штурм»

•  У якому напрямку йшла еволюція дихальної системи у хребетних?

4. Кросворд «Птахи. Дихальна система»

По горизонталі:

1. Частина дихальної системи. (Повітряні мішки)

2. Особливість дихання в польоті. (Подвійне дихання)

3. У легенях бронхи... (розгалужуються).

5. Частина дихальних шляхів. (Гортань)

6. Звукова особливість птахів. (Спів)

7. У гортані є... (гортанна щілина).

8. Непарна частина дихальних шляхів. (Трахея)

9. Парні елементи дихальних шляхів. (Бронхи)

10. Частина дихальної системи. (Дихальні шляхи)

11. Верхня гортань містить... (голосовий апарат).

12. Особливості будови легень. (Комірчасті)

По вертикалі:

4. Орган газообміну. (Легені)

1) У яких іще класів є подвійне дихання?

2) Із чим пов’язане подвійне дихання птахів?

5. «Ерудити»

Цікаві факти про дихання тварин

1) Ігуана може перебувати під водою близько 28 хвилин.

2) У метеликів-вогнівок гусениці живуть у воді та гризуть водні рослини.

3) Дорослий кит за 2 секунди вдихає 2400 літрів повітря.

4) Кашалот може затримувати дихання майже на дві години! «Фонтан». Може здатися, що кити видихають водяні бризки; насправді, те, що бачимо, — це струмінь повітря, змішаного з невеликою кількістю води.

5) Жирафи — єдині тварини, які не вміють позіхати. Практично всі теплокровні й холоднокровні періодично відкривають пащу з метою насититися киснем — цим грішать птахи, риби і ссавці.

6) Риба, що здатна лазити по деревах, — анаба, або риба-повзун, що мешкає в Південній Азії, — єдина риба, що виходить на суходіл й навіть може залізти на дерево. Вона гуляє по землі в пошуках більш відповідного місця проживання. Зябра анабаса пристосовані до поглинання кисню з вологого атмосферного повітря.

•  Які особливості дихання цих тварин?

(Робота в малих групах)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Транспорт речовин

По організму тварин із зовнішнього середовища до кожної клітини рухаються поживні речовини й кисень, у зворотному напрямку рухаються продукти повного енергетичного обміну. Через покриви тіла молекули цих речовин можуть проникати тільки на дуже невеликі відстані (губки, кишковопорожнинні, плоскі черви, круглі черви) максимум на 1 мм. У більших тварин (починаючи з кільчастих червів) у процесі еволюції формується кровоносна система й серце, судини. Вона може бути незамкнена (тип Молюски, тип Членистоногі); у кільчастих червів і хребетних тварин кровоносна система замкнена.

Незамкнена кровоносна система: серед судин є одна або декілька пульсуючих судин, скорочення яких забезпечує рух крові по судинах, з яких вона потрапляє в порожнину тіла, а потім повертається в судини (інші).

2. Особливості кровоносних систем у тварин

Тварини

Будова кровоносної системи

Тип кровоносної системи

Тип Кільчасті черви

Система судин. Кров червоного кольору (транспорт поживних речовин і газів)

Замкнена

Членистоногі.

Молюски

Пульсуюча судина — «серце» або м’язове серце, судини

Незамкнена.

У головоногих молюсків майже замкнена

Риби

Двокамерне серце (передсердя, шлуночок). Судини, які йдуть від серця, — артерії, до серця — вени. У серці кров збагачена вуглекислим газом — венозна. Одне коло кровообігу

Замкнена

Амфібії

Трикамерне серце (поділені передсердя). Два кола кровообігу. У лівому передсерді кров (від зябер і шкіри) збагачена киснем — артеріальна. У правому — кров венозна (від клітин тіла). У шлуночку кров змішана (рухається до клітин тіла)

Замкнена

Плазуни

Два кола кровообігу. Серце трикамерне, неповна перетинка у шлуночку (кров у ньому змішана)

Замкнена

Птахи.

Ссавці.

Крокодили.

Плазуни

Серце чотирикамерне, у лівій половині кров артеріальна, у правій— венозна.

У великому колі від лівого шлуночка через клітини тіла до правого шлуночка по артеріях рухається артеріальна кров, по венах — венозна. У малому колі — навпаки

Замкнена

Артерії та вени транспортують речовини, газообмін відбувається у капілярах (розгалуження артерій і вен з одним шаром клітин у стінках).

3. Кров та її функції (на прикладі хребетних)

Склад крові

• Плазма (розчин органічних і неорганічних речовин).

• Формені елементи:

• еритроцити (транспорт газів);

• лейкоцити (захист від мікроорганізмів);

• тромбоцити (зсідання крові, захист від кровотеч).

Які функції крові?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Кросворди

«Земноводні. Кровоносна система»

По горизонталі:

2. Шлях крові від шлуночка до правого передсердя. (Велике коло кровообігу)

3. Кровотворний кістковий мозок. (Червоний)

4. Непарна камера серця. (Шлуночок)

5. Шлях крові від шлуночка до лівого передсердя. (Мале коло кровообігу)

6. У шлуночку кров... (змішана).

7. Орган утворення й руйнування еритроцитів. (Селезінка)

8. Кількість камер серця у земноводних. (Три)

9. У лівому передсерді кров... (артеріальна).

10. Парні камери серця. (Передсердя)

По вертикалі:

2. Дихальний пігмент. (Гемоглобін) «Ссавці. Кровоносна система»

По горизонталі:

1. Шлях крові від серця до лівого передсердя. (Мале коло кровообігу)

3. Складова частина кровоносної системи. (Судини)

4. Судини, які відходять від серця. (Артерії)

5. Верхні камери серця. (Передсердя)

6. Нижні камери серця. (Шлуночки)

7. Судини, які несуть кров до серця. (Вени)

8. Зрілі еритроцити не мають... (ядер).

9. Виконує функцію транспорту газів. (Гемоглобін)

10. Від тіла серця рухається кров... (венозна).

11. Є у венах. (Клапани)

По вертикалі:

2. Гемоглобін, збагачений киснем. (Оксигемоглобін)

•  Порівняйте кровоносні системи амфібій і ссавців.

1) У чому подібність?

2) У чому різниця?

3) Як будова серця пов’язана з температурою тіла? «Кісткові риби. Кровоносна система»

По горизонталі:

1. До печінки кров транспортує... (підкишкова вена).

2. До голови потрапляє кров... (артеріальна).

3. Клітини крові з дихальним пігментом. (Еритроцити)

4. Орган руйнування еритроцитів. (Селезінка)

5. Між камерами серця є... (клапани).

7. Дихальний пігмент. (Гемоглобін)

8. Серце риб. (Двокамерне)

9. Колір крові. (Червоний)

10. Кількість кіл кровообігу у дводишних риб. (Два)

11. Кровоносна система риб. (Замкнена)

По вертикалі:

6. У серці кров... (венозна). «Птахи. Кровоносна система»

По горизонталі:

1. Шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя. (Мале коло кровообігу)

5. Судини, які відходять від серця. (Артерії)

6. Шлях крові від лівого шлуночка до правого передсердя. (Велике коло кровообігу)

7. Розташовані між передсердям та шлуночками. (Клапани)

8. Камери серця. (Передсердя)

9. Камери серця. (Шлуночки)

10. За температурним режимом птахи... (теплокровні).

11. У лівій половині серця кров... (артеріальна).

По вертикалі:

2. За будовою серце. (чотирикамерне).

3. Судини, у яких відбувається газообмін. (Капіляри)

4. У правій частині серця кров... (венозна).

6. Судини, що несуть кров до серця. (Вени)

•  Порівняйте будову кровоносної системи риб.

1) У чому подібність?

2) У чому відмінність?

3) Як будова серця впливає на температуру крові?

3. Практична робота № 4 «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин»

•  Як впливає будова серця на температуру тіла хребетних? (Робота в малих групах)

4. «Мозковий штурм»

1) У якому напрямку йшла еволюція кровоносних систем хребетних?

2) Який зв’язок між дихальною і кровоносною системами?

5. «Поміркуйте»

1) Чому плазуни, комахи активні в теплий час доби, року?

2) Чому активність ссавців не залежить від температури довкілля?

6. Тести

1. Судини, по яких кров рухається до серця:

а) артерії;      б) вени;

в) аорта;      г) капіляри.

2. Судини, які несуть кров від серця:

а) капіляри;      б) артерії;

в) вени;      г) мальпігієві судини.

3. Газообмін здійснюється:

а) у серці;      б) у венах;

в) в артеріях;      г) у капілярах.

4. Особливості кровоносної системи риб:

а) два кола кровообігу;  б) одне коло кровообігу;

в) серце двокамерне;    г) серце трикамерне.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити