Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Процеси життєдіяльності тварин
ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Цілі: розглянути значення виділення для організму; розвивати вміння визначати форми виділення й органи виділення.

Очікувані результати:

учні:

• пояснюють будову органів виділення у різних типів тварин;

• аналізують значення виділення і його форми;

• характеризують значення виділення.

Основні поняття й терміни: додаткові видільні функції органів, жирове тіло комах, мальпігієві судини, зелені залози, нирки, видільна система.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці внутрішньої будови різних типів, муляж нирок ссавців, відеофільми (фрагменти).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Кровоносна система. Які асоціації викликає в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. «Поміркуйте»

1) Як впливає на життєдіяльність тварин ускладнення кровоносної системи?

2) Чому маленькі безхребетні (двошарові, черви) живуть без кровоносної системи?

3) Яка кровоносна система прогресивна: незамкнена або замкнена?

3. Кросворд «Земноводні. Кровоносна система»

По горизонталі:

2. Шлях крові від шлуночка до правого передсердя. (Велике коло кровообігу)

3. Кровотворний кістковий мозок. (Червоний)

4. Непарна камера серця. (Шлуночок)

5. Шлях крові від шлуночка до лівого передсердя. (Мале коло кровообігу)

6. У шлуночку кров... (змішана).

7. Орган утворення і руйнування еритроцитів. (Селезінка)

8. Кількість камер серця у земноводних. (Три)

9. У лівому передсерді кров... (артеріальна).

10. Парні камери серця. (Передсердя)

По вертикалі:

1. Червоні кров’яні клітини. (Еритроцити)

2. Дихальний пігмент. (Гемоглобін)

•  Розгадайте кросворд. Які відмінності кровоносної системи амфібій від риб і плазунів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ПОЯСНЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ)

1. Виділення — процес виділення з організму продуктів енергетичного обміну

(Складова обміну речовин, характерне для всіх живих організмів)

2. Органи з додатковою функцією виділення.

• Кишечник (тверді рештки обміну речовин);

• легені (виділення газів під час дихання);

• шкіра (розчини солей, ефірні олії, цукор).

3. Видільна система

Це сукупність органів, які виводять з організму надлишок води, продукти енергетичного обміну (вода, вуглекислий газ, сполуки Нітрогену), отруйні речовини.

Тварини

Особливості виділення

Кільчасті черви

У кожному сегменті пара видільних канальців — метанефридії

Молюски

Одна або дві нирки, сечоводи

Членистоногі.

Ракоподібні

Пара зелених залоз, відкриваються назовні біля вусиків

Павукоподібні

Мальпігієві судини, які відкриваються в кишку

Комахи

Мальпігієві судини, які відкриваються в кишку, жирове тіло (накопичення продуктів обміну)

Риби

Дві стрічкоподібні нирки → сечоводи → сечовий міхур → вивідний канал

Амфібії

Аналогічно до риб

Плазуни

Аналогічно до риб, сечовивідний канал відкривається у клоаку

Птахи

Відсутній сечовий міхур

Ссавці

Нирки → сечоводи →сечовий міхур → сечовивідний канал

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. «Мозковий штурм»

1) У якому напрямку відбувалася еволюція дихальної системи?

2) Наслідки порушення.

3. «Зооакадемія»

•  Відгадайте загадки, визначте органи виділення цих тварин.

Цар усіх тварин земних,

В казках він суддя для них,

Клас ссавці, в їжі — хижак.

Є такий знак-зодіак.

(Лев)

Ноги довгі, мов жердини,

Чваньковита ця пташина,

Нові чоботи убрала,

По болоту поскакала.

(Чапля)

Живе — то чорне, погане,

А умре — то красне, рум’яне.

(Рак)

Не дзвінок і не сопілка,

Й калаталка не така;

В полі чуєш її тільки,

Як подружок виклика.

(Перепілка)

В бінокль я рибку роздивлюся,

Й усіх попереджу, безперечно —

Ця риба хижа, знайте, діти,

І гратись з нею небезпечно!

Зубища гострі, як ножі,

Ти краще не чіпай її.

(Акула)

4. Визначте відповідність між органами виділення і тваринами

I. Протонефридії

1. Риби

II. Метанефридії

2. Птахи

III. Зелені залози

3. Кільчасті черви

IV. Жирове тіло

4. Комахи

V. Нирки

5. Ракоподібні

6. Кишковопорожнинні

7. Ссавці

8. Амфібії

9. Плазуни

5. Кросворди «Павукоподібні»

По горизонталі:

1. Жорсткі дихальні трубочки. (Трахеї)

3. Одношаровий епітелій. (Гіподерма)

4. Фільтрівний апарат. (Глотка)

5. Трахеї та легені має... (дихальна) система.

6. Травна залоза. (Печінка)

7. Мішечок для відкладання яєць. (Кокон)

8. Видільну систему утворюють... (мальпігієві судини).

9. Поведінку павуків забезпечують... (складні інстинкти).

10. Кровоносна система. (Незамкнена)

11. Тіло вкрите... волосками. (чутливими)

12. Дихальні мішечки. (Легені)

По вертикалі:

2. Особливості розмноження. (Роздільностатеві)

«Плазуни. Видільна й дихальна системи»

По горизонталі:

1. Частина видільної системи. (Сечовий міхур)

2. Частина скелета, бере участь у диханні. (Грудна клітка)

3. Частина дихальної системи. (Трахеї)

4. Група м’язів, які допомагають диханню. (Черевні м’язи)

5. Легені мають дуже. (дрібні комірки).

6. Частина дихальної системи. (Гортань)

7. Парні органи дихання. (Легені)

9. Група м’язів, які забезпечують дихання. (Міжреберні м’язи)

10. «Початок» дихальної системи. (Ніздрі)

11. Парні органи дихальної системи. (Бронхи)

12. Орган, що з’єднує травну й видільну системи. (Клоака)

По вертикалі:

8. Органи виділення. (Нирки)

•  Відгадавши кросворди, дайте відповідь на питання.

1) Які додаткові органи виділення?

2) Які основні органи виділення?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити