Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Вступ
ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ

Цілі: розглянути поняття органів і систем органів тварин; розвивати вміння визначати особливості функцій органів і систем органів.

Очікувані результати:

учні:

• називають органи, системи органів тварин та їхні функції.

Основні поняття й терміни: органи, системи органів, функції органів і систем органів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці внутрішньої будови ссавців, муляжі органів людини.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Знавці»

Особливості рослинних клітин

Подібність рослинних і тваринних клітин

Особливості тваринних клітин

1. Подвійна оболонка: зовнішня целюлозна (тверда) та цитоплазматична мембрана (м’яка).

2. Є пластиди.

3. Є вакуолі

I. Оболонка.

II. Цитоплазма:

• ЕПС;

• диктіосоми;

• мітохондрії;

• рибосоми.

III. Ядро

1. Цитоплазматична мембрана (м’яка).

2. Є лізосоми.

3. Є центріолі

(Завдання виконують на три варіанти. Під час обговорення учні називають функції елементів клітин.)

2. Тести

1) Установіть відповідність між клітинами та їхніми особливостями.

1. Рослинна клітина

а) Хлоропласти

2. Тваринна клітина

б) Рибосоми


в) Мітохондрії


г) Лізосоми

2) Установіть відповідність між клітинами та їхніми особливостями.

1. Рослинна клітина

а) Диктіосоми

2. Тваринна клітина

б) Вакуолі з клітинним соком

в) Вакуолі з травним соком

г) Цитоплазматична мембрана

3.«Ерудити»

Будова тваринної клітини

Ключ: 1 — центріолі, 2 — ендоцитарний пухирець, 3 — диктіосоми, 4 — цитоплазма, 5 — мітохондрії, 6 — ядро, 7 — ядерця, 8 — лізосоми, 9 — ендоплазматична сітка, 10 — цитоплазматична мембрана.

4. Біологічний диктант

1) Специфічні органоїди рослинної клітини:______.

2) Специфічні органоїди тваринної клітини:______.

3) Тип живлення рослин:______________________.

4) Тип живлення тварин:______________________.

5) Типи пластид:______________­_______________.

6) Функцію фотосинтезу виконують:____________.

7) У лізосомах містяться:______________________.

8) Центріолі є в клітинах ______________________.

9) Хлоропласти є в клітинах_________________ .

10) Спільні ознаки рослинної та тваринної клітин свідчать про___.

11) Відмінності рослинної та тваринної клітин пов’язані з___.

12) Хлоропласти забезпечують_______________ .

13) Структурна й функціональна одиниця всіх живих організмів ___.

14) Усі клітини відокремлені одна від одної______ .

15) Тверда оболонка утворена_______________ .

16) Напіврідка частина клітини_______________ .

17) У цитоплазмі наявні_____________________ .

18) Спадкова інформація міститься у__________ .

(Робота на три варіанти.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ПОЯСНЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ)

1. Орган — це частина тіла організму, що має певну будову й постійно виконує певну функцію.

(Демонстрування таблиць, муляжів; використання досвіду та знань учнів.)

2. Система органів — сукупність постійних органів, які спільно забезпечують перебіг певних життєвих процесів.

Системи органів тварин (огляд) (на прикладі ссавців (людини))

• опорно-рухова;

• дихальна;

• кровоносна;

• видільна;

• нервова;

• ендокринна;

• імунна;

• сенсорні або системи органів чуттів;

• статева.

3. Склад і функції систем органів (огляд)

(Використання таблиць, муляжів)

Системи органів

Склад

Функції

1. Дихальна

• Повітряні мішки;

• легені

• Проведення повітря;

• газообмін

2. Травна

• Ротова порожнина;

• стравохід;

• шлунок;

• кишечник;

• залози;

• анальний отвір

• Надходження їжі до організму;

• перетравлення;

• всмоктування

3. Кровоносна:

• незамкнена

• Серце;

• судини

• Транспорт речовин, захисна

4. Видільна

• Нирки;

• сечоводи;

• сечовий міхур

Виділення надлишку води, солей та виведення шкідливих речовин, які утворюються внаслідок обміну речовин

5. Нервова

Головний і спинний мозок, нерви

Координація злагодженої роботи органів, систем органів, організму

(Продовження заповнення таблиці під час самостійної роботи з підручником.)

Висновок

1. Відділи тіла

• Голова;

• шия;

• тулуб;

• кінцівки;

• хвіст.

(Використання фото, муляжів.)

2. Типи симетрії тіла тварин

• Радіальна (кишковопорожнинні (гідри)).

• Асиметричні (черевоногі молюски (ставковики)).

• Двобічна або білатеральна (ссавці).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. «Поміркуйте»

1) Допишіть ланцюжок рівнів організації організму тварин.

Організм  → ? → ? → ? → ?

2) Виправте помилки.

Організм  → органи → клітини → системи органів → тканини.

3. «Знавці»

Бліцтурнір

(Робота в малих групах, кожна група — окрема система органів.)

1) Печінка;

2) легені;

3) серце;

4) нирки;

5) головний мозок;

6) зуби;

7) стравохід;

8) спинний мозок;

9) шлунок;

10) м’язи;

11) кістки;

12) судини;

13) нерви;

14) сечовий міхур;

15) нерви;

16) бронхи.

4. «Мозковий штурм»

•  Що дозволяє органам і системам органів працювати як єдиному організму?

5. «Вільний мікрофон»

1) Системи органів та їхні функції.

2) Що таке регуляторні системи?

3) Структурні рівні організму.

6. Тести на відповідність

1)


А. Кровоносна система

1.Захисна

Б. Нервова система

2. Виділення

2)

3. Транспортна

4. Збудження

5. Проведення

А. Дихальна система

1. Виділення рідини

Б. Травна система

2. Газообмін у легенях

3)

3. Газообмін у клітинах

4. Перетравлення їжі

5. Захисна

А. Видільна система

1. Виведення зайвих солей

Б. Опорно-рухова система

2. Опора тіла


3. Виведення води

4. Транспорт кисню

5. Рух тіла

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити