Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Процеси життєдіяльності тварин
ПОДРАЗЛИВІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

Цілі: розглянути органи чуття тварин та їхнє значення; розвивати уявлення про подразнення як загальну властивість тварин.

Очікувані результати:

учні:

• називають органи чуття тварин;

• називають функції кожного з органів чуття;

• характеризують подразливість як загальну властивість тварин.

Основні поняття й терміни: подразливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці органів чуття, малюнки, фото тварин, фрагменти відеофільмів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Захист і напад у тварин. Які асоціації викликають в учнів? (Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. «Мозковий штурм»

•  Що таке активний захист?

3. «Поміркуйте»

1) Різновиди захисту тварин.

2) Коли тварини нападають на інших тварин: постійно або в певних випадках?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості органів чуття

Забезпечують організм інформацією про навколишнє середовище, дають можливість орієнтуватися й відповідно реагувати на зміни в середовищі.

Органи чуття складаються з відповідних рецепторів і допоміжного апарату.

Рецептори органів чуття є периферійною частиною відповідних аналізаторів або сенсорних систем.

У рецепторах органів чуття різні подразники перетворюються на нервові імпульси, які сприймає та аналізує центральний відділ нервової системи.

Загальний план будови сенсорних систем

Наприклад: зоровий аналізатор.

2. Функції органів чуття

Чуття

Орган

Функції

1. Зір

Очі мають сітківку з рецепторами

Перетворення світлових подразників на нервові імпульси

2. Слух

Внутрішнє вухо має рецептори

Перетворення коливань повік на електричні імпульси

3. Нюх

Носова порожнина містить рецептори

Перетворення хімічних подразників на нервові імпульси

4. Смак

Язик зі смаковими рецепторами

Перетворення хімічних подразників на нервові імпульси

5. Температурна чутливість

Шкіра. Губи з температурними рецепторами

Перетворення температурних подразників на електричні імпульси

6. Тактильна чутливість

Механорецептори шкіри

Перетворення механічних подразників на електричні імпульси

3. Особливості органів чуття тварин

Тварини

Розвиток органів чуття

Кишковопорожнинні

Епітеліальні сенсорні клітини, які сприймають дотики

Плоскі черви Круглі черви

Сенсорні клітини зовнішнього шару шкірно-м’язового мішка (епідермісу)

Кільчасті черви

Сенсорні клітини епідермісу й вільні нервові закінчення сприймають вібрацію, світло, хімічні подразники

Членистоногі


• Ракоподібні

Висока диференціація рецепторів.

У вусиках є органи нюху, дотику, рівноваги.

На ротових кінцівках є органи смаку. Складні (фасеткові) очі.

Кожне вічко має прозорий хітиновий кришталик, який заломлює світло.

Зображення складається з окремих фрагментів — мозаїчний зір

• Павукоподібні

Органи дотику — волоски тіла.

Органи нюху, смаку — на ногощупальцях і ходильних ногах (органи смаку також у глотці).

Органи зору — 8 простих вічок

• Комахи

Волоски тіла містять рецептори дотику.

На вусиках — рецептори нюху.

На ротових органах (у мух на кінцівках) — рецептори смаку

Молюски

Рецептори ноги сприймають механічні та хімічні подразники (також є на щупиках).

Є світлочутливі органи (очі).

Очі головоногих нагадують очі людини

Хордові


• Риби

Очі мають кулясті кришталики і плоску рогівку. Риби бачать на близькій відстані, розрізняють форму й колір предметів.

Слух — внутрішнє вухо.

Органи рівноваги — напівколові канальці внутрішнього віха (3).

Органи нюху — нюхові капсули ніздрів (добре розвинуті). Бічна лінія — сприйняття руху води

• Земноводні (амфібії)

Бічна лінія у пуголовків або дорослих амфібій.

Очі відрізняють тільки рухомі об’єкти.

Слух — середнє та внутрішнє вуха (рецептори слуху й органа рівноваги).

Очі мають більш досконалу будову кришталиків і очних м’язів.

Слух — середнє і внутрішнє вухо.

Язик — орган дотику.

Ніздрі — орган нюху.

(У гримучих змій є орган температурного чуття в язику та на голові.)

• Птахи

Очі — зір гострий (добре розрізняють навіть дрібні об’єкти та їхній колір).

Слух — пір’я голови утворює «зовнішнє вухо», яке поліпшує сприйняття звуків (має особливе значення під час створення пар)

• Ссавці

Значний розвиток нюху, слуху, зору. Є органи дотику, смаку, рівноваги. Є сформоване зовнішнє вухо.

Рівень розвитку органів чуття залежить від умов життя

4. Подразливість

Це здатність організму сприймати та реагувати на зміни середовища існування, яка здійснюється через сенсорні та нервову систему.

•  Яке значення сенсорних систем?

•  Назвіть види подразників.

•  Проаналізувавши зміст таблиці п. 3, можна зробити висновок, що подразливість — загальна властивість тварин.

Особливості:

•  подразники сприймаються відповідним рецепторам органів чуття;

•  граничне значення подразників специфічне для певних видів.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. «Мозковий штурм»

•  Чи пов’язаний розвиток органів чуття зі швидкістю руху тварин?

3. «Я — тобі, ти — мені»

(Робота в малих групах, учні ставлять питання іншим групам по черзі.)

4. «Відгадайка»

•  Відгадайте тварин.

1) Гострий зір, добрий нюх, гострі кігті. (Хижі птахи)

2) Чудовий нюх (одна молекула крові на об’єм класної кімнати). (Акула)

3) Чудовий слух, нюх, гострі кігті. (Хижі ссавці)

4) Смак визначають кінцівками. (Комахи)

5. Кросворди

«Плазуни. Органи чуття»

По горизонталі:

1. Ззовні середнє вухо закриває... (барабанна перетинка).

2. Очі мають... перетинку. (мигальну)

3. Добре бачити на різних відстанях очам допомагає... (акомодація).

4. Кришталик має властивість... форму. (Змінювати)

5. Кожне око має... (дві повіки).

6. Шар зорових рецепторів. (Сітківка)

7. Складова частина органа слуху. (Середнє вухо)

8. Складова частина органа слуху. (Внутрішнє вухо)

9. Прохід між середнім вухом і ротовою порожниною. (Євстахієва труба)

10. Орган дотику. (Язик)

По вертикалі:

6. Елемент середнього вуха. (Стремінце)

«Птахи. Органи чуття»

По горизонталі:

1. Здатність ока бачити на різних відстанях. (Акомодація)

2. Світлові подразнення сприймають... (зорові рецептори).

3. Очі розташовані з... (боків голови).

4. Шар дрібних пластинчастих кісточок у стінці ока. (Склеральне кільце)

5. У голубів зір... (монокулярний).

6. У сов пір’я, що вкриває зовнішнє вухо, утворює... (лицьовий диск).

8. Повіки не... (рухливі).

9. Очні яблука птаха не можуть... (рухатися).

10. Миготіння здійснює... (третя повіка).

11. У сов зір... (бінокулярний).

По вертикалі:

7. Місце розташування зорових рецепторів. (Сітківка)

12. У птахів погано розвинутий... (нюх).

«Ссавці. Органи чуття»

По горизонталі:

1. Кісточка середнього вуха. (Молоточок)

2. Елемент зовнішнього вуха. (Вушна раковина)

4. Закриває середнє вухо від зовнішнього. (Барабанна перетинка)

5. Відділ вуха. (Зовнішнє вухо)

7. Містить слухові рецептори. (Завитка)

8. Кісточка середнього вуха. (Коваделко)

9. Трубка зовнішнього вуха. (Слуховий прохід)

10. Кісточка середнього вуха. (Стремінце)

11. Відділ вуха. (Внутрішнє вухо)

12. Вловлювання відбитих ультразвуків. (Ехолокація)

По вертикалі:

3. Внутрішнє вухо також містить органи... (рівноваги).

6. Частина вуха. (Середнє)

•  Відгадайте запитання кросвордів.

•  Як вплинула на слух ссавців наявність зовнішнього вуха?

•  Яке значення в житті тварин мають органи чуття?

6. Лабораторні дослідження

(Робота в малих групах)

1) Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення.

2) Вивчення органів чуття тварин.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити