Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Поведінка тварин
ПОВЕДІНКА ТВАРИН У ПРИРОДІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

Цілі: розглянути процеси, які визначають поведінку тварин; розвивати уявлення про методи вивчення поведінки тварин.

Очікувані результати:

учні:

• називають процеси, які визначають поведінку тварин;

• характеризують методи вивчення поведінки тварин.

Основні поняття й терміни: рефлекси, інстинкти, методи вивчення поведінки тварин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця «Рефлекторна дуга», фото й малюнки тварин, фрагменти відеофільмів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ»

•  Рефлекси. Які асоціації викликають в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. «Поміркуйте»

1) Для чого людина вивчає поведінку тварин?

2) Як можна вивчати поведінку тварин?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Етологія — наука про поведінку тварин

Термін уведений 1858 року французьким зоологом І. Жофруа Сент-Ілером.

Засновником етології є лауреат Нобелівської премії Конрад Лоренц.

Етологія є одним із найважливіших розділів біологічних наук. Вона вивчає всі напрямки поведінкових актів тварин, узаємозв’язку та зміни їх у різних умовах навколишнього середовища і за різного стану організму. Етологія вивчає видовий та індивідуальний розвиток поведінкових актів, їх зміну і пристосування до постійно мінливих зовнішніх умов, фізіологічні механізми, що є основою поведінкових актів.

Кінцевою метою етології є таке глибоке пізнання поведінкових актів та їх фізіологічних механізмів, що забезпечило б можливість їх направленої зміни в бажаному напрямі, розробки науково обґрунтованих технологій ведення галузі, підвищення приплоду та його збереження, економії трудових витрат під час проведення комплексних зоотехнічних і ветеринарних заходів, раціонального використання пасовищ, кормів, отримання високих показників продуктивності, уникнення втрат тварин в екстремальних умовах. Етологія вирішує безліч різноманітних завдань для досягнення цієї мети.

Таким чином, можна зробити висновок, що етологія (від грецьк. ethos — «вдача», «характер») — наука про поведінку особини в природному для певного виду середовищі існування. Вона сформувалася в 30-ті роки XX століття на базі зоології та еволюційної теорії.

2. Методи вивчення поведінки тварин

1) Методи вивчення поведінки у природі

а) Спостереження

Спостереження можуть бути індивідуальними або комплексними.

б) Фіксація спостережень

в) Кільцювання тварин

На лапу тварини надягають кільце з даними наукової установи. Іноді прикріплюють мікропередавач і пеленгують переміщення тварин.

Результати є дійсними, коли ці методи не порушують природну поведінку тварин.

Під час спостереження за поведінкою тварин у природних умовах досить докладно відмічають усі форми поведінки й ведуть хронометраж, як довго тварини рухаються, стоять, лежать, їдять тощо.

2) Експериментальні методи

Ці методи відносять до штучних, тому що тварини виконують певні дії за моделями, створеними людиною.

а) Ізольоване вирощування малят для виявлення природних і набутих рефлексів.

б) Метод лабіринтів — тварини шукають вихід із лабіринту.

(Ці дослідження показали, що тварини різних видів і одного виду мають різну пам’ять. В одному досліді дуже кмітливим щурам давали з їжею харчові домішки, наркотичні речовини, нікотин, алкоголь. Невдовзі здатність швидко знаходити вихід із лабіринту втрачали не тільки дорослі щури, але і їхні нащадки. Третє покоління зовсім утрачало здатність шукати вихід.)

в) Метод вживлення електродів у різні структури мозку дає можливість вивчати, які відділи мозку відповідають за ту чи іншу поведінку.

г) Радіотелеметрію використовують для вивчення діяльності серця, дихання, скорочення м’язів під час руху тварин.

д) Поширений також метод рухливих травних умовних рефлексів.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Визначте відповідність

А. Методи дослідження у природі

1. Спостереження

Б. Експериментальні методи

2. Фіксація результатів

3. Метод лабіринтів

4. Радіотелеметрія

5. Кільцювання

6. Вживления електродів у мозок

7. Ізольованість

3. «Мозковий штурм»

•  Чи застосовують спостереження і фіксацію результатів у експериментальних дослідженнях?

4. «Особистий досвід»

•  Що учні знають про поведінку тварин у природі?

5. «Поміркуйте»

В одному досліді малятко мавпи тримали в клітці ізольовано. «Мати» з дроту мала пляшечки з молоком, і маля могло харчуватися без обмежень.

Поряд була «мати» з хутра. Спочатку маля виявило, що молока в неї немає, і не звертало на неї уваги. Але коли маля лякали, воно шукало захисту у хутряної «матері».

Поясність ці факти.

6. «Ерудити»

•  Визначте поняття.

1)      — також вид адаптивної поведінки. Він є безумовною рефлекторною реакцією організму на подразники, одним із головних видів адаптації у тваринному світі.

2)  ______ — складніша форма природженої поведінки, яка сформувалася під час еволюційного розвитку виду. Інстинкт — це система складних ланцюгових безумовних рефлексів, у якій кінець одного рефлексу зумовлює початок іншого. За життя на інстинктивну поведінку нашаровуються численні умовні рефлекси.

7. «Дослідники»

1) Чому жаби реагують тільки на рухомих комах?

2) Складіть схему цього рефлексу.

3) Які є види рефлексів і який це рефлекс?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити