Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Організми й середовище існування
ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ В ЕКОСИСТЕМАХ

Цілі: розглянути трофічні зв'язки організмів у екосистемах; розвивати уявлення про організацію екосистем.

Очікувані результаті:

учні:

• наводять приклади ланцюгів живлення;

• аналізують потік речовин і енергії в екосистемах;

• пояснюють поняття: продуценти, консументи, редуценти.

Основні поняття й терміни: ланцюги живлення, продуценти, консументи, редуценти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці з ланцюгами живлення, фрагменти відеофільмів, картки компонентів екосистем.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Біологічний диктант

•  Поясніть терміни:

1) екологія;

2) абіотичні екологічні фактори;

3) біотичні екологічні фактори;

4) антропогенні екологічні фактори;

5) вид;

6) популяція;

7) екосистема.

2. Тести

1. Екологія вивчає:

а) тварин;

б) рослин;

в) взаємозв’язки організмів між собою;

г) взаємозв’язки організмів між собою та із середовищем існування.

2. До абіотичних чинників належать:

а) тварини;      б) світло;

в) температура;      г) вода.

3. До біотичних факторів належать:

а) ґрунт;      б) тварини;

в) рослини;      г) гриби.

4. До антропогенних факторів належать:

а) знищення лісів;

б) наявність заповідних територій;

в) забруднення води;

г) відсутність предметів, зроблених людиною.

5. Популяція — це:

а) особини одного виду;  б) особини різних видів;

в) група особин усередині виду; г) особини різних царств.

6. Екосистема — це:

а) особини одного виду на певній території;

б) особини різних видів на певній території;

в) особини одного виду на певній території у зв’язку з абіотичними факторами;

г) особини різних видів на окремій території з певними абіотичними факторами.

3. «Асоціативний кущ»

•  Екологічні фактори. Які асоціації викликають в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

4. «Мозковий штурм»

•  У засобах масової інформації використовують поняття «погана екологія», «добра екологія». Чи правильно це?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ланцюги живлення

Стійкість екосистем визначається за постійних параметрів абіотичних зв’язків, за наявністю постійних трофічних зв’язків — ланцюгів живлення.

Ланцюг живлення починається рослинами — продуцентами органічних речовин із неорганічних (CO2, H2O) у процесі фотосинтезу.

Наступна ланка — це рослиноїдні тварини; їх відносять до консументів першого порядку.

Третя ланка — це хижаки, які живляться рослиноїдними тваринами; їх відносять до консументів другого порядку.

Іноді в ланцюгах живлення існують консументи третього порядку — хижаки, які можуть живитися іншими хижаками.

Гриби та бактерії належать до редуцентів, які руйнують складні органічні речовини відмерлих організмів до неорганічних сполук.

2. Мережа живлення

У природі ланцюги живлення можуть перехрещуватися й утворювати мережу живлення, що збільшує стійкість екосистем.

3. Потік енергії та речовин у ланцюгах живлення

Під час переходу в ланцюгах живлення речовин, які містять енергію в хімічних зв’язках, відбувається втрата речовин і енергії в середньому у десять разів — це правило екологічної піраміди. Її основою є продуценти.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Складання ланцюгів і мереж живлення

(Робота в малих групах із картками, див. далі)

3. Завдання

Складіть ланцюги живлення до складу яких входять птахи з розрахунком, якщо маса: а) синиці — 50 г; б) боривітру — 100 г; в) сови — 1 кг.

4. «Мозковий штурм»

•  Чому загинули хижаки в лісі, який обробили отрутою для знищення дубового непарного шовкопряда?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити