Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Узагальнення
ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ПРИРОДИ

Цілі: узагальнити знання учнів про клітинну будову організмів; розвивати уявлення про єдність живої природи.

Очікувані результати:

учні:

• називають царства живої природи;

• порівнюють клітинну будову організмів;

• розпізнають представників царства живої природи на малюнках, схемах;

• роблять висновки про єдність живої природи.

Основні поняття й терміни: бактерії, гриби, рослини, тварини, клітинна будова, прокаріоти, еукаріоти.

Тип уроку: узагальнення знань.

Обладнання: мікроскопи, мікропрепарати рослинної та тваринної клітин, таблиці, фото й малюнки представників царств, фрагменти відео-фільмів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

(Семінар, робота в групах)

1. Вступ

1- ша група — бактерії.

2- га група — рослини.

3- тя група — гриби.

4- та група — тварини.

(Залежно від навчальних можливостей учні можуть спочатку відгадати кросворд і скласти схему організації живої природи.)

Форми життя

По вертикалі:

1. Клітинні форми життя, у яких є ядро. (Еукаріоти)

2. Клітинні форми життя, у яких відсутнє ядро. (Прокаріоти)

3. Царство, представники якого мають гетеротрофне живлення та необмежений ріст. (Гриби)

4. Царство, представники якого мають гетеротрофне живлення, рухомі. (Тварини)

5. Царство, представники якого мають автотрофне живлення та необмежений ріст. (Рослини)

6. Царство мікроскопічних організмів. (Дроб’янки)

7. Неклітинні форми життя. (Віруси)

По горизонталі:

8. Відділ царства Дроб’янки, у яких під час фотосинтезу виділяється кисень. (Ціанобактерії)

Будова рослинної клітини

1. Система канальців (сітка), на деяких місцях якої розташовані рибосоми. (Ендоплазматична сітка)

2. «Енергетична станція» клітини. (Мітохондрія)

3. Органели з травними ферментами. (Лізосоми)

4. Органоїд, який має назву апарат... (Гольджи).

5. Мішечок із клітинним соком. (Вакуоля)

6. Органоїди синтезу білків. (Рибосоми)

7. Напіврідка частина клітини. (Цитоплазма)

8. Керує життям клітини. (Ядро)

9. Виконує захисну функцію. (Оболонка)

10. Вона подвійна. (Оболонка)

11. Пластиди зеленого кольору. (Хлоропласт)

12. Безбарвні пластиди. (Лейкопласти)

Будова клітин

1. Безбарвні пластиди. (Лейкопласти)

2. Оболонка рослинної клітини. (Подвійна)

3. Носії спадкової інформації. (Хромосоми)

4. Відповідають за синтез білків. (Рибосоми)

5. Пластиди з хлорофілом. (Хлоропласти)

6. «Енергетичні станції» клітини. (Мітохондрії)

7. Поверхнева частина клітини. (Оболонка)

8. Заповнені клітинним соком. (Вакуолі)

9. (по вертикалі). Вуглевод клітинної стінки. (Целюлоза)

9. (по горизонталі). Напіврідка частина клітини. (Цитоплазма)

10. Запасний вуглевод рослин. (Крохмаль)

11.Частина клітини, яка містить спадкову інформацію. (Ядро) Будова клітини грибів

По горизонталі:

1. Рівномірно розподіляють хромосоми під час поділу клітини. (Центріолі)

2. Напіврідка частина клітини. (Цитоплазма)

3. Енергетичні «станції» клітини. (Мітохондрії)

4. Апарат... (Гольджи).

5. Скорочена назва системи канальців. (ЕПС)

8. Відповідають за синтез білка. (Рибосоми)

По вертикалі:

6. «Шлунок» клітини. (Лізосоми)

7. Керує життям клітини. (Ядро)

Будова клітини бактерій

1. Відповідають за синтез білків. (Рибосоми)

2. Містять клітинний сік. (Вакуолі)

3. Скорочена назва нуклеїнової кислоти. (ДНК)

4. Напіврідка частина клітини. (Цитоплазма)

5. Цитоплазматична. (Мембрана)

6. Частина клітини, яка відсутня у прокаріотів. (Ядро)

Зведена таблиця

Будова клітини

Бактерії

Рослини

Гриби

Тварини


•  Який висновок можна зробити за подібністю клітин організмів?

•  Який висновок можна зробити за відмінністю клітин організмів?

2. «Мозковий штурм»

•  Відгадайте кросворд і визначте царство. Обґрунтуйте свою відповідь.

I. Поверхнева частина клітини. (Плазматична мембрана)

II. Напіврідка частина. (Цитоплазма)

1. Велика система канальців, похідна плазматичної мембрани. (Ендоплазматична сітка)

2. Органоїд із травною функцією. (Лізосома)

3. Відповідають за синтез білків. (Рибосоми)

4. Маленька система плоских мішечків. (Апарат Гольджи)

5. Забезпечують поділ клітини. (Центріолі)

6. Міститься у ядрі. (Ядерце)

III. Збереження спадкової інформації. (Ядро)

3. «Дослідники»

Робота з мікропрепаратами

•  Що видно у світловий шкільний мікроскоп?

•  Чи можна за препаратом без маркування визначити царство організмів?

Загальний висновок

Аналіз будови клітини вказує на єдність організмів.

Клітина — функціональна одиниця живого.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити