Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Узагальнення
ПОДІБНІСТЬ У ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Цілі: узагальнити знання учнів про прояви життєдіяльності рослин, бактерій, грибів і тварин; розвивати уявлення про єдність живої природи.

Очікувані результати:

учні:

• називають процеси життєдіяльності організмів;

• розпізнають представників основних груп організмів за фото, малюнками, відео;

• роблять висновки про єдність живої природи.

Основні поняття й терміни: обмежений і необмежений ріст, аеробне й анаеробне дихання, активний і пасивний рух, автотрофне й гетеротрофне живлення, розмноження.

Тип уроку: узагальнення знань.

Обладнання: фото, малюнки, відео представників царств живої природи.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ДОКАЗИ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ)

1. «Асоціативний кущ»

•  Клітинна будова організмів. Які асоціації викликає в учнів? (Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

2. Процеси життєдіяльності

(Робота в малих групах)

1. Загальні питання

Ознаки життя

1. Процес, під час якого формуються якісні ознаки організму. (Розвиток)

2. Фізіологічний процес, унаслідок якого організм отримує поживні речовини.(Травлення)

3. Наука, що вивчає живі організми. (Біологія)

4. Жіноча та чоловіча статеві клітини. (Гамети)

5. Процес, під час якого виділяється вуглекислий газ. (Дихання)

6. Збільшення органів організму. (Ріст)

7. Процес відтворення подібних до себе. (Розмноження)

•  Відгадайте кросворд і визначте загальні властивості живих організмів.

•  Які процеси відсутні у кросворді?

•  Процеси яких організмів наявні у кросворді?

Процеси життєдіяльності

Рослини

Бактерії

Гриби

Тварини

Обмін речовин:

• живлення;

• дихання;

• виділення. Ріст.

Рух.

Розмноження.

Подразливість

Основні властивості живого

1. Тип дихання у рослин. (Аеробний)

2. Тип живлення у тварин. (Гетеротрофний)

3. Тип дихання без кисню. (Анаеробний)

4. Тип живлення у рослин. (Фототрофний)

5. Ріст тварин. (Обмежений)

6. Процес споживання кисню. (Дихання)

7. Ріст рослин. (Необмежений)

8. Рух рослин. (Пасивний)

9. Рух тварин, крім прикріплених. (Активний)

10. Процес збільшення кількості організмів. (Розмноження)

11. Процес збільшення розмірів. (Ріст)

12. Змішаний тип живлення. (Міксотрофний)

Особливості життєдіяльності тварин

По горизонталі:

1. Ріст організму. (Обмежений)

3. Типове живлення тварин. (Гетеротрофне)

6. Складова обміну речовин. (Виділення)

7. Тип дихання. (Аеробне)

9. Рухова реакція одноклітинних тварин. (Таксис)

10. Типовий рух тварин. (Активний)

По вертикалі:

2. Речовина для дихання. (Кисень)

4. Відповідь на подразнення з допомогою нервової системи. (Рефлекс)

5. Змішаний тип живлення. (Міксотрофний)

8. Розмноження з допомогою гамет. (Статеве)

Ознаки живого

1. Дихання киснем. (Аеробне)

2. Процес набуття нових ознак. (Розвиток)

3. Процес, під час якого виділяється вуглекислий газ. (Дихання)

4. Дихання без доступу кисню. (Анаеробне)

5. Наука про спадковість. (Генетика)

6. Речовини, які регулюють ріст і розвиток рослин. (Фітогормони)

7. Процес поглинання органічних речовин у тварин. (Живлення)

8. Ріст трав’янистих рослин. (Обмежений)

9. Розмноження за участі яйцеклітини та сперматозоїдів. (Статеве)

10. Живлення готовими органічними речовинами. (Гетеротрофне)

Основні процеси життєдіяльності рослин

1. Рух. (Пасивний)

2. Живлення з допомогою світла. (Фототрофи)

3. Рух у напрямку світла. (Фототропізм)

4. Розмноження частинами рослини. (Вегетативне)

5. Дихання. (Аероби)

6. Ріст. (Необмежений)

7. Живлення. (Автотрофи)

8. Розмноження насінням. (Статеве)

2. Представники царств клітинних організмів

Форми життя

1. Клітинні форми життя, у яких є ядро. (Еукаріоти)

2. Клітинні форми життя, у яких відсутнє ядро. (Прокаріоти)

3. Царство, представники якого мають гетеротрофне живлення та необмежений ріст. (Гриби)

4. Царство, представники якого мають гетеротрофне живлення, рухомі. (Тварини)

5. Царство, представники якого мають автотрофне живлення та необмежений ріст. (Рослини)

6. Царство мікроскопічних організмів. (Дроб’янки)

7. Неклітинні форми життя. (Віруси)

8. Відділ царства Дроб’янки, у яких під час фотосинтезу виділяється кисень. (Ціанобактерії)

•  Чому віруси відносять до неклітинної форми життя?

•  Що спільного та відмінного у про- й еукаріотів?

•  За якими ознаками організми поділені на окремі царства?

3.  «Мозковий штурм»

•  Розташуйте царства живої природи за біологічним віком.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

1. Біологія: Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено МОН України. Наказ МОН України від 06.06.2012 р. № 664.

2. Биология: Справочник для школьника и студента / под ред.

З. Брема и И. Мейнке. — М. : Дрофа, 2003. — 395 с.

3. Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Серебряков В. В. Зоологія. 7 клас. — К. : Генеза, 1999. — 293 с.

4. Біологія: Довідник. — К. : Літера ЛТД, 2013. — 672 с.

5. Довідник з біології / за ред. академіка К. М. Ситника. — К.: Наукова думка, 1978. — 397 с.

6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. — М. : Мир, 1988. — 671 с.

7. Савустьяненко Т. Л. и др. Биология для поступающих. — Донецк : ЦПЛ, 2000. — 480 с.

8. Шабанов Д. А., Шабанова А. В., Шаламов Р. В., Шапаренко С. А. Биология 7: Учебник для средних школ. — Х. : Торсинг, 2000. — 382 с.

9. Цуканова Є. О. Дидактичні матеріали до курсу біології. 6 клас. — Х. : ВГ «Основа», 2014. — 88 с.

10. Цуканова Є. О. Біологічні кросворди. Тварини. — Х.: ВГ «Основа», 2014. — 125 с.

11. 1400 загадок для дітей. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 196 с.

12. Поколодна М. М., Разметаєв С. В., Телюра Н. О. Екологічне право в малюнках і схемах для всіх. — Х. : ХОО ВЕЛ, 2001. — С. 46.

13. Екологічна енциклопедія. Т. 1-2. // Всеукраїнська екологічна Ліга, 2007. — С. 432.

14. Екологічна енциклопедія. Т. 3. // Всеукраїнська екологічна Ліга, 2003. — С. 472.

15. Екологічні карти // Всеукраїнська екологічна Ліга, 20002004.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити