Усі уроки біології 7 клас - Цуканова Є. О. 2015

Різноманітність тварин
КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

Цілі: розглянути характерні ознаки кільчастих червів; розвивати вміння аналізувати ознаки пристосування до середовища існування.

Очікувані результати:

учні:

• називають середовища існування кільчастих червів та пристосувальні ознаки;

• наводять приклади видів кільчастих червів;

• пояснюють ознаки типу.

Базові поняття й терміни: сегментація, органи чуття, параподії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: малюнки, фото, фрагменти фільму, таблиці.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. «Вільний мікрофон»

•  Яке значення кишковопорожнинних у природі та житті людини?

2. «Асоціативний кущ»

•  Дощові черви. Які асоціації викликають в учнів?

(Складання схеми на дошці за відповідями учнів, обговорення.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика типу Кільчасті черви

1) Тіло тришарове сегментоване (кільцями).

2) Двобічна (білатеральна) симетрія.

3) Органи руху — параподії із щетинками (ознака пізньої організації).

Параподії — м’язисті нечленисті бічні парні вирости сегментів багатощетинкових червів, які мають пучечки щетинок та необхідні для пересування (редукування в малощетинкових).

4) Середовище існування: вода, вологий ґрунт.

5) Розміри — від часток міліметра до 3 метрів.

6) Відомо близько 9000 видів.

2. Особливості будови (на прикладі дощового черв'яка)

Зовнішня будова

• Голова (є органи чуття);

• тулуб (кільця);

• анальна лопать.

Розмноження і розвиток

Дощові черви — гермафродити (запліднення перехресне). У типі є роздільностатеві види (багатощетинкові).

Якщо тіло буде розчленовано на дві частини, кожна відновить тіло повністю.

Жіночі статеві залози — яєчники, чоловічі статеві залози — сім’яники.

Жіночі статеві клітини — яйцеклітини — нерухомі. Чоловічі статеві клітини — сперматозоїди — рухомі.

Статеві клітини — гамети гаплоїдні (половинний набір статевої інформації).

У дощових червів добре розвинута регенерація.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота з підручником, доповнення конспекту в разі необхідності

2. Порівняння будови кишковопорожнинних і кільчастих червів

3. Біологічні задачі

1) На дощового черв’яка спрямований промінь світла. Черв’як відповзає від яскравого світла.

Також черв’як відповзає від тампону з амоніаком (оцтом). Як пояснити ці дії черв’яка?

2) Зробіть висновки з таких фактів:

а) дощові черви переповзають із сухого ґрунту у вологий;

б) з ґрунту на поверхню дощові черви виповзають уночі (за відсутності дощу).

4. «Мозковий штурм»

•  Які трюки можуть виконувати дощові черви в міні-цирку?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити