Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Усі уроки біології 7 клас - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ВСТУП

УРОК 1 ТВАРИНИ — ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

УРОК 2 БУДОВА ТВАРИН: КЛІТИНИ, ТКАНИНИ

УРОК 3 ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ

УРОК 4 ЗНАЧЕННЯ ЗООЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

УРОК 5 ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

УРОК 6 КИШКОВОПОРОЖНИННІ

УРОК 7 КИШКОВОПОРОЖНИННІ

УРОК 8 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

УРОК 9 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

УРОК 10 ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ

УРОК 11 ЧЛЕНИСТОНОГІ. ПАВУКОПОДІБНІ

УРОК 12 ЧЛЕНИСТОНОГІ. КОМАХИ

УРОК 13 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

УРОК 14 МОЛЮСКИ

УРОК 15 МОЛЮСКИ. ДВОСТУЛКОВІ Й ГОЛОВОНОГІ

УРОК 16 ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

УРОК 17 ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ

УРОК 18 РИБИ

УРОК 19 РИБИ

УРОК 20 АМФІБІЇ

УРОК 21 АМФІБІЇ

УРОК 22 РЕПТИЛІЇ

УРОК 23 РЕПТИЛІЇ

УРОК 24 ПТАХИ

УРОК 25 ПТАХИ

УРОК 26 ПТАХИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПТАХІВ

УРОК 27 ССАВЦІ

УРОК 28 ССАВЦІ. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

УРОК 29 ССАВЦІ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ

УРОК 30 ССАВЦІ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

УРОК 31 ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ

УРОК 32 ДИХАННЯ І ГАЗООБМІН У ТВАРИН

УРОК 33 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

УРОК 34 ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

УРОК 35 ОПОРА Й РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТА

УРОК 36 ДВА ТИПИ СИМЕТРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ

УРОК 37 СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН

УРОК 38 ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ

УРОК 39 ЗАХИСТ. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ Й НАПАДУ

УРОК 40 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

УРОК 41 НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

УРОК 42 РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

УРОК 43 СТАТЕВІ КЛІТИНИ Й ЗАПЛІДНЕННЯ

УРОК 44 РОЗВИТОК ТВАРИН

УРОК 45 РОЗВИТОК ТВАРИН ІЗ ПЕРЕТВОРЕННЯМ. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

УРОК 46 ПОВЕДІНКА ТВАРИН У ПРИРОДІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

УРОК 47 ВРОДЖЕНА Й НАБУТА ПОВЕДІНКА

УРОК 48 ОРІЄНТУВАННЯ ТА МІГРАЦІЇ ТВАРИН

УРОК 49 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

УРОК 50 СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

УРОК 51 ТИПИ УГРУПОВАНЬ ТВАРИН. ДЕЯКІ ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

УРОК 52 ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

УРОК 53 ПОПУЛЯЦІЇ, ЕКОСИСТЕМИ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

УРОК 54 ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ В ЕКОСИСТЕМАХ

УРОК 55 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ

УРОК 56 ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОСИСТЕМИ

УРОК 57 ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА Й ОХОРОНА ПРИРОДИ

УРОК 58 ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ

УРОК 59 ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ПРИРОДИ

УРОК 60 ПОДІБНІСТЬ У ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ


загрузка...