Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Розмноження і розвиток комах. Різноманітність комах, їхня роль у природі та значення в житті людини

Мета: розвинути поняття про способи і форми розмноження організмів, закріпити знання про статеве розмноження та індивідуальний розвиток організмів; показати особливості непрямого розвитку з повним і неповним перетворенням: ознайомити з різноманітністю комах, їх роллю в екосистемах та значенням у житті людини.

Основні поняття і терміни: статеве розмноження, онтогенез, метаморфоз, неповне та повне перетворення, личинка, лялечка, імаго.

Обладнання: таблиці «Клас Комахи. Ряд Твердокрилі», «Клас Комахи. Ряд Лускокрилі», «Клас Комахи. Ряд Двокрилі» тощо; колекції комах різних рядів з повним і неповним перетворенням, лупи.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. ( Тести).

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1) Вкажіть відділ тіла комах, на якому розмішені органи руху:

А голова:

В шия;

В груди;

Г черевце.

2) Вкажіть, чим можуть бути представлені органи зору комах:

А двома фасетковими очима;

В вісьмома простими очима;

В одним простим вічком;

Г парою складних очей і трьома простими вічками.

3) Зазначте кількість сегментів у грудному відділі комах:

А 2

В З

В 4

Г 5

4) Зазначте неправильне твердження щодо крил комах:

А це видозмінені кінцівки середньо- та задньогрудей;

Б це складки шкіри середньо- та задньогрудей:

В до верхніх кутів боків середньогрудей приєднується передня пара крил;

Г до верхніх кутів боків задньогрудей приєднується задня пара крил.

5) Вкажіть тип ротового апарату, характерний для травневого хруща:

А сисний;

Б колючо-сисний

В гризучо-сисний;

Г гризучий.

6) Зазначте органи тіла комах, які виконують видільну функцію:

А зелені залози;

Б метанефрндії;

В протонефридії;

Г мальпігієві судини.

2. Завдання з вибором кільком правильних відповідей.

1) Вкажіть, які відділи є у тілі комах:

А голова;

Б груди;

В шия;

Г черевце.

2) Вкажіть, які з наведених органів чи їх частин, відсутні у комах:

А зябра;

Б передній відділ головного мозку:

В трахеї;

Г зелена залоза.

3) Вкажіть функції, які виконує жирове тіло комах:

А виконує роль гідроскелета;

Б запасає жири та глікоген;

В виконує роль внутрішнього скелета;

Г вилучає з гемолімфи продукти обміну.

4) На черевці у комах розмішені:

А анальна пластинка;

Б яйцеклад;

В дихальце;

Г дзижчальця.

III. Завдання на встановлення відповідності:

4. Встановіть відповідність між назвами органів та позначеннями на схемі:

1) image26голова;

2) надкрила

3) вусики;

4) нога.

5. Установіть відповідність між назвами комах і властивими їм типами ротових апаратів:

1) гризучий;

2) сисний;

3) колючо-сисний;

4) гризучо-сисний.

А бджола;

Б комар;

В муха;

Г тарган;

Г метелик.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Постановка проблемного запитання).

1. Чому комахи складають найчисельнішу групу серед усього тваринного світу?

70% загальної кількості видів тварин, що населяють земну кулю — це комахи?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості розмноження комах. (Самостійна робота учнів).

Розмноження статевим шляхом.

— Комахи роздільностатеві тварини.

— Характерний статевий диморфізм (розміри тіла, крил).

— Запліднення внутрішнє.

— Яйця захищені щільною оболонкою і містять багато поживних речовин.

2. Індивідуальний розвиток комах.

Розвиток з неповним і повним перетвореннями. (Демонстрація слайдів з коментуванням, записи в учнівських зошитах).

Неповне перетворення.

а) Яйце → личинка → доросла комаха (імаго)

Представники: прямокрилі, таргани, терміти, воші, клопи, рівнокрилі, бабки.

Повне перетворення

б) яйце → личинка → лялечка → доросла комаха (імаго)

Представники: жуки, метелики, перетинчастокрилі, двокрилі, блохи.

3. Роль комах у природі та житті людини. (Бесіда з учнями, складання таблиці).

Роль комах у природі

Значення комах у житті людини

1. Рослиноїдні комахи регулюють чисельність рослин.

2. Хижі і паразитичні комахи регулюють чисельність тварин.

3. Джерело живлення комахоїдних тварин.

4. Споживачі тваринних і рослинних решток.

5. Запилювачі рослин.

6. Шкідники лісових насаджень.

7. Захищають ліс від шкідників.

8. Личинки деяких видів є поживою для риб.

1. Бджоли дають мед, віск, прополіс, молочко.

2. Із коконів шовкопряду одержують шовк.

3. Хижі та паразитичні види використовують для біологічного способу боротьби зі шкідниками с/г культур.

4. Шкідники культурних рослин.

5. Паразити людини і тварин.

6. Переносники небезпечних захворювань людини, тварин і рослин.

7. Кровосисні комахи дошкуляють тваринам, завдають збитків тваринництву.

IV.Закріплення знань учнів. (Розв'язування задач і вправ).

1. Бджоли для збирання меду повинні відвідати величезну кількість квіток. У період цвітіння одне суцвіття конюшини дає до 8 мг нектару. Із скількох суцвіть конюшини бджоли збирають 1 кг меду?

2. Скільки яєць може відкласти хатня муха за літо, якщо вона відкладає їх 6 разів, по 150 яєць за один раз.

3. Руді лісові мурашки із середнього за розмірами мурашника знищують за добу близько 20 тис. шкідливих комах на площі 0,25 uа. Скільки потрібно мати мурашників на площі 10 та лісу і скільки комах знищать мурашки за день?

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Повторити тему «Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, різноманітність членистоногих».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити