Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Молюски. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування

Мета: ознайомити учнів із загальними особливостями зовнішньої і внутрішньої будови, процесами життєдіяльності молюсків у зв’язку із середовищем існування.

Основні поняття і терміни: молюски, черепашка (мушля), мантія, мантійна порожнина.

Обладнання: колекція черепашок різних молюсків, акваріумні живі молюски, таблиці «Тип Молюски. Клас Головоногі», «Тип Молюски. Клас Черевоногі», «Тип Молюски. Клас Двостулкові».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Назвіть тварин, які належать до молюсків.

2. У яких середовищах живуть молюски?

3. Чим вкрите тіло більшості молюсків?

ІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Молюски — одні з найпоширеніших тварин на Землі. За кількістю видів вони поступаються лише членистоногим (понад 150000 сучасних та приблизно така сама кількість видів викопних молюсків). Чим пояснити широку розповсюдженість і різноманітність молюсків?

2. Вважається, що у молюсків та кільчастих червів були спільні предки. Які особливості організації цих тварин дають підстави це стверджувати?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Загальні відомості про молюсків: середовище існування, характер живлення. спосіб життя, розміри тощо. (Розповідь учителя або повідомлення учнів, що супроводжуються презентаціями або демонстраціями таблиць чи малюнків).

— Середовище життя: моря, прісні водойми, суходіл.

— Більшість молюсків повільно повзають або все життя прикріплені до

підводних предметів, проте є молюски, які добре плавають і можуть розвивати

швидкість до 70 км на годину (кальмари).

— Довжина тіла молюсків від кількох міліметрів до 18 м.

— Багато молюсків (проте не всі) мають черепашку, або мушлю.

2. Особливості будови та життєдіяльності молюсків. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиць, малюнків, бесіда па основі опорних знань учнів).

Ознаки

Особливості

Покриви тіла

Відділи тіла

Травна система

Дихальна система

Кровоносна система

Видільна система

Нервова система

Мантія, черепашка

Голова, тулуб, нога

Наскрізна

Легені, зябра

Незамкнена. Серце дво- і трикамерне

Нирки, сечоводи

Вузлового типу

3. Будова і значення черепашки (мушлі) у життєдіяльності молюсків.

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Інструктивна картка

1) Розгляньте черепашку ставковика великого (чи іншого черевоного молюска). зверніть увагу, на її форму, визначте забарвлення, наявність смужок річного приросту.

2) Знайдіть на черепашці верхівку отвір — вустя, який веде в порожнину черепашки, завитки.

3) З’ясуйте за допомогою підручника, з чого складається черепашка і чим зовні вона вкрита.

4) Розгляньте мушлю беззубки. Знайдіть такі елементи будови: передній кінець (заокруглений), задній кінець (загострений), верхівку, спинний край, зв'язку.

5) Дослідіть зовнішній шар мушлі. Якою речовиною він утворений?

6) Розгляньте внутрішню поверхню. Яким шаром вона утворена?

7) Порівняйте мушлю беззубки та черепашку ставковика. Знайдіть основні відмінності в зовнішній будові.

8) Подумайте! Як утворюється черепашка (мушля), яке значення вона має для життя молюсків?

4. Розмноження і розвиток молюсків. (Розповідь учителя, записи в учнівських зошитах).

а) статеве;

б) роздільностатеві або гермафродити:

в) запліднення зовнішнє або внутрішнє.

г) розвиток прямий або з перетворенням.

IV.Закріплення знань учнів. (Самостійна робота учнів).

1. Порівняйте організацію кільчастих червів та молюсків, заповнивши запропоновану таблицю


Органи та системи органів

Кільчасті черви

Молюски

1.

Покриви тіла2.

Порожнина тіла3.

Травна система4.

Кровоносна система5.

Дихальна система6.

Видільна система7.

Нервова система8.

Статева система2. Розв’яжіть кросворд.

1. Орган дихання молюсків, (зябра)

2. Частина травної системи, (кишка)

3. Найбільша кровоносна судина (аорта)

4. Відділ тіла молюсків, (голова)

5. Велика травна залоза, (печінка)

6. Покрив тіла молюсків, (черепашка)

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Підготувати повідомлення (презентації) про різноманітність молюсків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити