Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Різноманітність молюсків, їхня роль у природі та значення в житті людини

Мета: поглибити знання учнів про молюски, їх різноманітність у зв’язку з особливостями будови; спонукати учнів до вивчення цих тварин у зв'язку з їх роллю у природі та значенням у житті людини.

Основні поняття і терміни: черевоногі молюски, двостулкові молюски, головоногі молюски.

Обладнання: таблиці: «Тип Молюски. Клас Черевоногі», «Тип молюски. Клас Двостулкові», «Тип Молюски. Клас Головоногі», малюнки у підручнику, презентації.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Самостійна письмова робота. Біологічний диктант).

Доповніть загальну характеристику типу Молюски, вставляючи пропущені слова:

Багатоклітинні несегментовані тварини. У більшості молюсків тіло зовні захищене… . Тіло складається з… відділів. З боків тулуб оточений складкою шкіри, між якою і тілом є проміжок …порожнина. Проміжки між органами заповнені… . Травна система розпочинається … , закінчується … .У ротову порожнину впадають протоки … залоз. Кровоносна система …, серце поділене на… . Органами виділення слугують… . Нервова система…типу.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів.

1. Чим зумовлена велика чисельність та різноманітність молюсків?

2. Чи завжди черепашка молюсків суцільно і спірально закручено?

3. Чи усі молюски мають черепашки?

ІІІ.Мотивації навчальної діяльності. (Постановка проблемного запитання).

Навіщо людині необхідні знання про м’якунів.

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Клас Черевоногі молюски. Особливості організації черевоногих. (Розповідь учителя з елементами бесіди на основі знань здобутих на попередньому урочі, заповнення таблиці).

Ознаки

Особливості

Будова тіла

Несегментоване, мантія, мантійна порожнина

Голова, тулуб, нога суцільна

У більшості черепашка спірально закручена.

Тулуб повторює звивини черепашки (асиметричний)

Рух

Скорочення м'язів ноги

Травна система

Наскрізна: рот з терткою, глотка, стравохід, печінка, кишечник, анальний отвір відкривається в мантійну порожнину

Дихальна система

Зябра, легені

Кровоносна система

Незамкнена: серце, судини

Видільна система

Нирки, сечовід

Нервова система

Нервові вузли, нерви

Розмноження

Гермафродити, роздільностатеві

Розвиток

У більшості прямий

Представники

Великий ставковик, виноградний слимак, живородка річкова, котушка рогова, голий слизун.

2. Клас Двостулкові молюски. Особливості організації двостулкових. (Самостійна робота учнів із текстом підручника).

Виберіть правильні відповіді, що стосуються двостулкових молюсків:

а) багато видів живе на суходолі;

б) відділи тіла: тулуб, нога, голова редукована;

в) відділи тіла: голова, тулуб, нога

г) у ротовій порожнині є мускулистий язик — тертка;

д) добре розвинені слинні залози;

е) органи дихання зябра;

ж) у більшості видів черепашки немає;

з) будова тіла: тулуб, нога, ввідний сифон, вивідний сифон;

и) черепашка складається з двох стулок:

і) розвиток у більшості непрямий.

3. Різноманітність двостулкових молюсків. (Повідомлення учнів, презентації).

4. Клас Головоногі молюски — найвисокоорганізованіші представники типу Молюски. (Повідомлення вчителя, робота учнів із підручником, презентації).

- Тіло головоногих молюсків, на відміну від черевоногих та двостулкових, позбавлене ноги. Вона перетворилась на щупальця, що оточують рот.

- Головоногі молюски позбавлені черепашки або черепашка схована під шкірою.

- Високий рівень розвитку нервової системи (головний мозок та органи чуття визначають складну поведінку, зокрема здатність до утворення умовних рефлексів) головоногих.

5. Роль молюсків у природі. (Бесіда, записи в учнівських зошитах).

1) Є джерелом живлення для водяних тварин (черевоногі, двостулкові, головоногі).

2) Як біофільтратори, очищають водойми (двостулкові).

3) Личинки деяких молюсків ведуть паразитичний спосіб життя — паразити шкіри риб (двостулкові).

4) Можуть бути проміжними хазяїнами паразитичних плоских червів (черевоногі і двостулкові).

6. Значення молюсків у житті людини. (Самостійна робота учнів із підручником, заповнення таблиці).

І варіант

Закінчити таблицю.

Значення черевоногих молюсків в житті людини

Позитивне значення

Негативне значення

1. Деякі види (виноградний слимак, трубач) споживає в їжу людина.

1. Голі слизуни можуть значно

ушкоджувати зернові та овочеві культури.

2.

2.

3.

3.

II варіант

Закінчити таблицю.

Значення двостулкових молюсків в житті людини

Позитивне значення

Негативне значення

1.

1. Двостулкові молюски можуть закупорювати водопровідні труби.

2. Черепашки деяких двостулкових (перлова скойка) застосовують як сувеніри, для виготовлення ювелірних прикрас.

2.

3.

3.

ІІІ варіант

Закінчити таблицю.

Значення головоногих молюсків в житті людини

Позитивне значення

Негативне значення

1. Головоногі молюски мають велике значення як об’єкти харчування людини (кальмари, каракатиці, восьминоги).

1.

2.

2.

3. Із вмісту чорнильного мішка каракатиць та кальмарів виробляють коричневу фарбу — сепію.

3.

V.Закріплення знань учнів. (Розв'язування задач і вправ).

1. Мідії (представники класу двостулкових) — активні фільтратори. Вони очищають воду від одноклітинних водоростей, дрібних планктонних тварин і бактерій, поїдаючи їх. При температурі 20⁰ С одна мідія може профільтрувати 3,5 л води за 1 год. Підраховано, що мідії, які живуть на 1 м2 дна, очищають 280 м5 води за годину. Визначити:

а) скільки води може очистити одна мідія протягом місяця.

б) скільки мідій живе на 1 м2.

2. Двостулкові молюски перлівниці пересуваються дуже повільно: 20-30 см/год. Визначте, скільки часу потрібно перлівниці, щоб подолати шлях у 5 км.

VI.Домашнє завдання.

1. Вивчити тему з підручника.

2. Підготувати невелике повідомлення про штучне розведення двостулкових молюсків як харчових об'єктів та сировини для ювелірної промисловості.

3. З’ясуйте, які молюски занесені до Червоної книги України. Ознайомте з ними своїх товаришів на наступному уроці.

4. З’ясуйте у батьків, чи є у вас вдома черепашки молюсків, якщо можна, принесіть їх до школи. Визначте, яким тваринам вони належать, де вони мешкають.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити