Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Загальна характеристика хордових тварин

Мета: розкрита особливості будови, визначальні ознаки, притаманні представникам хордових; пристосованість до середовища існування.

Основні поняття і терміни: хорда, нервова трубка, зяброві щілини в глотці, целом, центральна нервова система, периферійна нервова система, ланцетник.

Обладнання: таблиці із зображенням різних хордових тварин; вологі препарати риб, жаби, гадюки; опудала птахів і ссавців.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які групи тварин ми вже вивчили?

2. Які ознаки характерні для представників різних груп безхребетних тварин?

Учні називають такі ознаки:

а) зовнішній скелет;

б) нервова система вузлового типу, є нервові стовбури;

в) органи дихання: поверхня шкіри, трахеї, зябра, легені:

г) серце одно— або багатокамерне;

д) кровоносна система незамкнена (крім кільчастих червів);

е) органи чуття розміщені на різних частинах тіла.

ІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Чому хордові тварини, як от: риба, жаба, ящірка, голуб і собака — найвисокоорганізованіші істоти?

2. Людина — представник хордових? Що спільного у людини з іншими хордовими?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність хордових, їх класифікація. (Розповідь з елементами бесіди, демонструванням малюнків (таблиць), записи в учнівських зошитах).

- Кількість видів — 41 тис.

- В Україні близько 750 видів

2. Середовище життя хордових, їх пристосування до середовища. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрування малюнків або презентації тварин).

На дошці (або в підручнику) малюнки тварин: дзеркальний короп, жаба ставкова, ящірка прудка, орел, гепард.

Завдання:

1) Де живуть ці хордові тварини?

2) Як пристосовані хордові до життя у різних середовищах?

3) Як виникли пристосування до життя у різних середовищах?

4) Яке біологічне значення мають пристосування тварин до життя у середовищі існування?

3. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості хордових. (Розповідь, самостійна робота).

На екрані висвітлюється зміст тексту. Учні слухаючи пояснення вчителя доповнюють загальну характеристику хордових, вставляючи пропущені слова.

Хордові це багатоклітинні тварини, що мають … симетрію тіла. У зародковому періоді закладаються … шари клітин. Порожнина тіла … . У зародковому періоді закладається пружний тяж …, який у більшості дорослих тварин замінюється на… . Травна система …типу. Органи дихання у зародковому стані слугують…, які у первинноводних зберігаються все життя, а у наземних і вторинноводних замінюються на … . У більшості тварин цього типу органами виділення є… . Центральна нервова система мас вигляд …, у більшості тварин передній відділ утворює… .Хордові роздільностатеві, спосіб розмноження

4. Ланцетник — примітивна хордова тварина. (Повідомлення учнів, узагальнююча бесіда, заповнення таблиці).

Повідомлення учня.

Історія дослідження ланцетника

Ланцетника було описано 1774 року видатним вченим Петром Симоном Палассом, котрий відніс його до м’якунів. Згодом, вивчаючи будову та розвиток ланцетника, визначний вчений Олександр Онуфрійович Ковалевський виявив, що ланцетник є представником типу Хордові.

Ознаки подібності ланцетника до безхребетних тварин

Ознаки подібності ланцетника з хордовими тваринами

1. Покриви представлені одношаровим епітелієм.

2. Кишечник слабодиференційований.

3. Органи виділення — нефридії.

4. У кровоносній системі відсутнє серце.

5. Велика кількість статевих залоз.

6. Примітивні органи чуття.

1. Наявність хорди.

2. Нервова система у вигляді нервової трубки, розташованої на спинному боці тіла.

3. Органи дихання — зяброві щілини, що пронизують глотку.

IV.Закріплення знань учнів. (Самостійна робота).

Із переліку ознак хордових тварин, виберіть ті, які притаманні багатьом безхребетним:

а) внутрішній осьовий скелет хорда:

б) вторинна порожнина тіла — целом;

в) три шари у зародковому стані: екто-. мезо і ендодерма;

г) зяброві щілини в глотці;

д) центральна нервова система представлена нервовою трубкою;

е) сукупність нервових закінчень, які відходять від центральної нервової системи, називається периферійною нервовою системою;

є) двобічна симетрія тіла;

ж) ранні етапи ембріонального розвитку: зигота, бластула, гаструла;

з) метамерний поділ тіла:

и) загальний план будови травної системи.

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника. Підготувати повідомлення про акул та скатів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити