Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Визначальні ознаки будови. Біологічні особливості. Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини хрящових риб

Мета: сформувати поняття щодо особливості будови хрящових риб як найдавніших щелепоротих тварин, продовжувати формувати вміння працювати з текстом та малюнками підручника.

Основні поняття і терміни: бічна лінія, плакоїдна луска, хрящовий скелет, внутрішнє запліднення, акули, скати.

Обладнання: таблиця: «Тип Хордові. Клас Хрящові риби», малюнки у підручнику, презентації учнів.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання.

1. Доведіть, що ланцетник належить до царства Тварини, типу Хордові.

2. Порівняйте будову ланцетника і дощового черв’яка. Встановіть риси подібності і відмінності. Зробіть висновок.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

1. Які ознаки типу Хордових є у риб?

2. Чим риби відрізняються від ланцетника?

3. Які особливості зовнішньої та внутрішньої будови зближують риб із ланцетником?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Риби — це первинноводні тварини чи вторинноводні?

2. Які особливості зовнішньої та внутрішньої будови риб дозволили їм пристосуватися до життя у воді?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність і класифікація риб. (Бесіди з учнями, записи в учнівських зошитах, демонстрування таблиць, малюнків).

- Риби — це група хребетних тварин, які мешкають виключно у водному середовищі.

- Тіло майже усіх риб вкрите лускою.

- Для риб характерна наявність парних (грудних і черевних) і непарних плавців.

- Усі риби дихають зябрами.

2. Загальні (визначальні) ознаки та біологічні особливості хрящових риб. (Повідомлення учнів з презентаціями, узагальнююча бесіда, складання таблиці).


Ознаки

Характеристика

1.

Середовище життя

Водне

2.

Покриви

Шкіра вкрита лусками примітивної будови. У шкірі є багато слизових залоз

3.

Відділи тіла

Голова, тулуб, хвіст

4.

Скелет

Скелет внутрішній, побудований з хряща і складається з черепа, хребта та скелета плавців. У черепі є щілини і зяброві дуги

5.

Травна система

Наскрізна, починається ротом, закінчується клоакою

6.

Кровоносна система

Замкнена, серце двокамерне

7.

Видільна система

Нирки, сечоводи

8.

Нервова система

Головний мозок складається з п’яти добре розвинутих відділів. Спинний мозок має вигляд трубки

9.

Розмноження і розвиток

Роздільностатеві тварини, запліднення внутрішнє. Розвиток прямий

3. Різноманітність хрящових риб. Акули і скати. (Робота учнів у групах).

Із наведеного переліку ознак виберіть ті, які належать ряду Акули (І група) та ряду Скати (II група).

1. Видовжена обтічна форма тіла.

2. Тіло сплющене, широке, зазвичай дископодібне.

3. Ведуть придонний спосіб життя.

4. Кровоносна система замкнена, серце двокамерне.

5. Властиве яйцевідкладання і живородіння.

6. Передня частина голови видовжена у конусоподібний виріст рострум.

7. Спинний мозок має вигляд трубки, міститься у спинномозковому каналі.

8. Мають добре розвинені органи чуття: нюху, слуху, зору, рівноваги, бічну лінію.

9. Живляться безхребетними тваринами, рибою, планктоном.

10. Більшість представників — активні хижаки.

11. Скелет побудований із хряща.

12. Деякі представники мають електричні органи.

13. Деякі представники поширені в прісних водоймах.

14. Головним органом руху є нерівномірний хвостовий плавець.

15. Роздільностатеві тварини з внутрішнім заплідненням.

16. Первинноводні хребетні тварини.

17. Ознаками пристосування до життя у воді є наявність непарних плавців, обтічна форма тіла, зябра.

18. Зяброві щілини зсунуті на черевний бік голови.

4. Роль хрящових риб у природі та їхнє значення у житті людини. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Хрящові риби:

- обмежують чисельність тварин, якими живляться: риб, молюсків, голошкірих, крабів, креветок, морських черепах, дельфінів; завдають шкоди рибальству;

- с об’єктом промислу (шкіра, м'ясо, плавці, жир, печінка, рибне борошно).

- деякі види акул і скатів небезпечні для здоров'я і життя людини.

5. Поширення Хрящових риб на Україні. (Повідомлення учнів з презентаціями).

Повідомлення 1

У фауні України у прибережних водах Чорного моря зустрічається один вид акул — катран (колюча акула). Це яйцеживородна акула до метра завдовжки, яка веде зграйний спосіб життя. Для людини небезпеки не становить, живиться рибою, молюсками, ракоподібними.

Повідомлення 2

У фауні України трапляються два види скатів: шипуватий скат (морська лисиця) і скат-хвостокіл (морський кіт).

Шипуватий скат — прибережний вид, який живе на глибині до 160 метрів. Тіло вкрите лускою у вигляді шипів. У самок воно завдовжки 90—125 см, а самців 79-85 сантиметрів. Живляться скати безхребетними тваринами та рибою.

Скат-хвостокіл поширений у Чорному та Азовському морях. На його хвості є зазубрена голка, завдовжки 30 см, яка слугує захистом від ворогів. Трапляються випадки поранення людей. Довжина ската-хвостокола сягає 2,5 м, маса 20 кілограмів.

V.Закріплення знань учнів.

Завдання 1

Із переліку ознак хрящових риб виберіть ознаки примітивної та прогресивної організації надкласу Риб.

1) хрящовий скелет:

2) відсутність зябрових кришок;

3) внутрішнє запліднення;

4) відсутність личинкової фази;

5) утворення жовточної плаценти;

6) відсутність плавального міхура:

7) примітивний тип луски (плакоїдна);

8) яйцеживонародження або живонародження.

Ознаки примітивної організації:

Ознаки прогресивної організації:

Завдання 2

Складіть кросворд із таких термінів: хорда, луска, живонародження, кархародон, череп, катран, манта, зябра.

Розкрийте зміст понять та дайте визначення термінів: хорда, живородіння, первинноводні тварини, роздільностатеві тварини, наскрізна травна система.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника та додаткових джерел.

Підготувати повідомлення з презентаціями про різноманітність та особливості організації рядів кісткових риб.

(Учні виконують домашнє завдання у групах).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити