Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Амфібії. Визначальні ознаки будови і біологічні особливості амфібій як земноводних тварин. Роль амфібій в екосистемах та в житті людини

Мета: розкрити особливості будови амфібій у зв’язку з середовищем життя; показати різноманітність земноводних тварин, їхню роль у природі та в житті людини; виховувати бережливе ставлення до природи в цілому, а до тварин — зокрема.

Основні поняття і терміни: земноводні, амфібії, холоднокровні тварини. Обладнання: таблиці «Тип Хордові. Клас Кісткові риби», «Тип Хордові. Клас Амфібії», вологі препарати земноводних, малюнки у підручнику.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Самостійна робота).

І варіант

1. Для хрящових риб характерні ознаки:

а) мають плавальний міхур;

б) не мають плавального міхура;

в) зяброві щілини відкриваються самостійними отворами;

г) зяброві щілини прикриті зябровою кришкою;

д) скелет повністю або частково кістковий;

е) скелет повністю хрящовий;

ж) парні плавці розташовані в горизонтальній площині;

з) парні плавці розташовані у вертикальній площині;

и) травна система закінчується клоакою;

і) травна система закінчується анальним отвором;

к) внутрішнє запліднення;

л) запліднення переважно зовнішнє.

2. Яких заходів вживають для збереження і розведення риб.

ІІ варіант

1. Для кісткових риб характерні ознаки:

а) мають плавальний міхур;

б) не мають плавального міхура;

в) зяброві щілини відкриваються самостійними отворами;

г) зяброві щілини прикриті зябровими кришками;

д) скелет повністю або частково кістковий;

е) скелет повністю хрящовий;

ж) парні плавці розташовані в горизонтальній площині;

з) парні плавці розташовані у вертикальній площині:

и) травна система закінчується клоакою;

і) травна система закінчується анальним отвором;

к) внутрішнє запліднення;

л) запліднення переважно зовнішнє.

2. Які особливості розмноження риб сприяють їхньому виживанню у природі.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Розкрийте зміст понять земноводні (амфібії).

2. У яких середовищах живуть земноводні?

3. Назвіть тварин, які належать до амфібій.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань, висунення гіпотез).

1. Життя амфібій у двох середовищах обумовлює пристосування до них. Які пристосування є у цих тварин до життя у:

а) водному середовищі;

б) наземно-повітряному середовищі.

2. Як дихають амфібії у воді та на суші?

3. Чому запліднення земноводних і розвиток їхніх личинок відбувається у воді?

4. У чому проявляються риси подібності та відмінності між амфібіями та рибами?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Середовище життя земноводних, пристосувальні ознаки. (Розповідь учителя з елементами бесіди та демонстрацією презентацій, записи в учнівських зошитах).

Опорні поняття:

- амфібії — перші наземні тварини, більшість яких живе на суші, а розмножується у воді;

- живуть вони у сирих місцях: у болотах, вологих лісах, на луках, на берегах прісних водойм, або у воді; їхня поведінка визначається вологістю; деякі живуть на деревах (квакша);

- активні тільки в теплу пору року, коли настає осінь вони йдуть на зимівлю;

- зимують амфібії переважно на дні незамерзлих водойм, у верхів’ях річок або струмків, скупчуючись сотнями особин, деякі ховаються в тріщини грунту або укриття.

2. Визначальні ознаки будови та біологічні особливості амфібій (Розповідь учителя, біологічний диктант).

Учні, слухаючи пояснення вчителя, доповнюють загальну характеристику амфібій, вставляючи пропущені слова у диктант.

Амфібії це — холоднокровні тварини, середовище життя яких… . Шкіра … багата на залози, які виділяють… . Мають … пари кінцівок, які закінчуються… . Скелет внутрішній, побудований з … речовини і складається з відділів:… . Травна система наскрізна, починається …, а закінчується… . Кровоносна система … типу має кола кровообігу, а серце… камери. Органами дихання слугують парні комірчасті мішечки…, а також. Видільна система представлена парними … . У головному мозку вже виділяють … . Роздільностатеві тварини, запліднення у більшості розвиток … .

3. Різноманітність амфібій, їх класифікація (Повідомлення учнів із презентаціями. складання схеми).

4. Розмноження і розвиток земноводних. Явище неотенії. (Повідомлення учнів).

а) Чисельність потомства:

- Ропуха зелена — 10000-12000;

Ропуха звичайна - 5000-8000;

- Озерна жаба — 10000:

- Саламандра альпійська — 1 -2.

б) Турбота про потомство:

- піпа суринамська — самець виношує ікру на спині.

- жаба-ага відкладає отруйну ікру.

- самець квакші ліпить «миску» з глини, де самка відкладає ікру, квакші (Південна Америка) мають виводкові сумки на спині.

5. Роль земноводних в екосистемах. (Самостійна робота учнів з підручником або додатковою літературою).

- Земноводні живляться комахами і їхніми личинками (жуками, комарами, мухами), а також павуками.

- Їжею амфібій є молюски і мальки риб.

Амфібії є їжею для риб, птахів, змій, їжаків, норок, видр.

6. Господарське значення і охорона земноводних. (Самостійна робота учнів із підручником або додатковою літературою).


Значення земноводних для людини

Приклади тварин

1.

Людина вживає в їжу

Велетенська саламандра, тигрова жаба, жаба-голіаф, гостроморда жаба.

2.

Джерело отримання отрути для приготування ліків

Плямиста саламандра, кумка червоночерева, кумка жовточерева, ропуха.

3.

Амфібії — об'єкт лабораторних досліджень. (Пам’ятники в Парижі і в Токіо)

Жаби

4.

Знищують комах-шкідників і слизунів, що завдають шкоди с/г рослинам

Тритони, кумки, ропухи, жаба-ага.

5.

Жаби - синоптики.

Перед сезоном дощів деревні жаби виходять із води, вилізають на дерева

V.Закріплення знань учнів.

Учні працюють в групах за інтересами.

Група «Екологи»

1. За спостереженнями вчених одна трав’яна жаба з’їдає за добу приблизно 7 шкідливих комах. Скільки комах з’їсть жаба за 6 місяців активного життя?

1) Де хто зимує?

А) Справжні жаби

Б) Ропухи

В) Тритони

1. Щілини та нірки в землі, під камінням і корінням.

2. Під камінням, у ямах, під мохом.

3. У мулі на дні водойм.

4. Іноді ховаються у льохи.

2) Складіть можливі ланцюги живлення: орел-змієїд, лелека, жаба ставкова, листогриз, зелений коник, норка, тхір, трав’яна жаба, вуж.

Група «Народознавці»

1) Відгадайте загадки:

А) У воді я виростаю

З хвостом себе пам’ятаю.

Підріс, якось оглянувся

А хвоста вже не маю.

Б) Усі в зелених халатах

І сидять в очеретах.

Тут створили вони хор

Ціле літо й навесні

Все виспівують пісні.

В) У зеленому жакеті

Галасує в очереті,

Хоч плавати мастак,

А не риба і не рак.

2) Пригадайте прислів’я і приказки про амфібій, як:

— Коваль коня кує, а жаба і собі ногу підставляє.

А) -?

Б) - ?

В)- ?

3) Амфібії час від часу міняють шкіру. Так, кумка, переодягається у воді. Звільнюватися від зношеної шкіри кумка починає з повік, а для цього вона по черзі протирає очі, мовби в них потрапила порошинка. Потім жаба звивається, чухаючи лапками боки. Мить і навколо кумки з’являється хмарка. Це вже плаває у воді її стара шкіра. Кумка зриває передніми лапками тоненьке «платтячко», яке ще прикріплено до задніх лапок, і воно миттєво зникає в роті жаби.

Події якої казки вам нагадує наведений факт із життя кумки. Відтворіть ці події.

ІV. Домашнє заклання.

Вивчити тему з підручника. Підготувати повідомлення та презентації про рептилій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити