Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Вступ
Прояви життєдіяльності тварин

Мета: ознайомити учнів з особливостями процесів життєдіяльності тварин.

Основні поняття і терміни: обмін речовин (метаболізм), живлення, дихання, виділення, ріст, розвиток, розмноження, подразливість, адаптація.

Обладнання: таблиці «Зовнішня будова ссавця», «Внутрішня будова ссавця».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Різнорівневі тести).

1. Укажіть науку, яка вивчає будову, ріст, розвиток, розмноження, різноманітність та поширення тварин, їхнє значення в природі й житті людини:

А біологія:

Б екологія;

В зоологія;

Г фізіологія.

2. Спільними ознаками рослин і тварин є:

А автотрофне живлення:

Б необмежений ріст В активність у пошуках їжі:

Г клітинна будова.

3. Тварини відрізняються від рослин тим, що:

А живляться гетеротрофно;

Б мають клітинну будову;

В ростуть;

Г розмножуються.

4. Укажіть, що є спільним у рослин, тварин і грибів:

А в оболонці клітини є хітин;

Б запасають поживні речовини у вигляді крохмалю;

В мають клітинну будову;

Г усі живляться гетеротрофно

5. Тварини відрізняються від грибів тим, що:

А живляться гетеротрофно;

Б мають клітинну будову;

В мають обмежений ріст;

Г розмножуються.

6. Укажіть, що є спільним у рослин, тварин і грибів:

А в оболонці клітини с хітин:

Б запасають поживні речовини у вигляді крохмалю:

В мають клітинну будову:

Г усі живляться гетеротрофно.

7. Тварини відрізняються від грибів тим, що:

А в результаті обміну в них утворюється сечовина;

Б клітинні мембрани вкриті глікокаліксом;

В живляться гетеротрофно;

Г запасають поживні речовини у вигляді глікогену.

8. Нині відомо видів тварин:

А 200;

Б 500;

В близько 2 млн;

Г 250 тис.

II рівень

1. Вкажіть види людської діяльності, де необхідні знання зоології:

А медицина;

Б сільське господарство:

В харчова промисловість;

Г лісове господарство;

Д охорона довкілля;

Е рибальство.

2. Представники тваринного світу заселили такі середовища нашої планети:

А водне;

Б наземно-повітряне;

В грунт;

Г живі організми.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які процеси в живих організмах забезпечують їхню життєдіяльність?

2. Охарактеризуйте прояви життєдіяльності рослин?

3. Чим життєдіяльність тварин відрізняється від життєдіяльності рослин?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.

Постановка проблемного запитання: «Які зміни відбулися б на нашій планеті, якби зникли усі рослини?»

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Класифікація тварин за способом живлення. (Бесіда, складання схемі).

image4

2. Класифікація тварин за характером живлення. (Бесіда, самостійна робота учнів).

Закінчити таблицю.

п/п

Назва групи тварин

Характер їжі

Приклади тварин

1.

Рослиноїдні

Живляться рослинами

Заєць, корова, колорадський жук

2.

М'ясоїдні

Живляться тваринною їжею

Лисиця, вовк, яструб

3.

Всеїдні

?

?

4.

Сапробіонти

?

?

5.

Паразити

Живляться органічними речовинами живих організмів

?

3. Обмін речовин та енергії гетеретрофного організму. (Аналіз схеми).

image5

4. Що таке дихання? Аеробні і анаеробні організми. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

5. Розмноження тварин — безперервність життя на Землі. (Бесіда на основі елементарних знань учнів, записи в учнівських зошитах).

Розмноження це притаманна всім живим істотам властивість відтворення собі подібних, завдяки чому забезпечуються неперервність і спадковість життя. (Учні з допомогою вчителя коментують визначення життя).

1. Бесіда за запитаннями:

1) Як розмножуються одноклітинні твариноподібні організми (амеба, інфузорія туфелька, малярійний плазмодій, евглена зелена).

2) Які способи розмноження багатоклітинних тварин ви спостерігали у природі?

а) безхребетних;

б) риб;

в) земноводних;

г) плазунів;

д) птахів;

е) ссавців або звірів.

2. Узагальніть знання про способи розмноження тварин.

image6

3. Ріст та розвиток тварин. Стадії індивідуального розвитку. (Пояснення вчителя з демонстрацією відеоматеріалу).

Ріст — кількісні зміни в організмі тварин (збільшення їхніх розмірів). Розвиток зміни в організмі, які ведуть до появи його нових якостей. Протягом життя тварина формується від зародка до дорослої тварини, проходячи різні стадії розвитку:

- період зародкового розвитку;

- нестатево зрілий період;

- період дорослої тварини;

- період старіння, який завершується природною смертю організму.

6. Подразливість та її форми прояву у тварин. (Розповідь вчителя, бесіда з використанням опорних знань учнів, записи в учнівських зошитах). Подразливість — здатність живих організмів певним чином реагувати на зміни навколишнього середовища.

image7

V.Закріплення знань учнів.

1. Обгрунтування ідей, що виникли при постановці проблемного питання.

2. Узагальніть прояви життєдіяльності рослин і тварин.

Складіть узагальнюючу схему або таблицю, зазначте відмінності та поясніть причину спільних ознак у проявах життєдіяльності рослинних і тваринних організмів.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити дану тему з підручника.

Повторити теми: «Будова клітин на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях», «Будова рослин».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити