Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Птахи. Визначальні ознаки будови птахів, їх біологічні особливості

Мета: ознайомити учнів з особливостями зовнішньої будови птахів; показати риси пристосованості до польоту у зовнішній будові птахів; розкрити риси подібності та відмінності у будові птахів і плазунів, виявити ускладнення організації птахів у порівнянні з плазунами.

Основні поняття і терміни: теплокровність, легеневі мішки, пір’яний покрив, чотирикамерне серце, контурне перо, пухове перо, пух.

Обладнання: таблиці «Тип Хордові. Клас Птахи», «Тип Хордові. Клас Рептилії», опудала птахів, набір пір'я.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

Доповніть загальну характеристику класу Плазуни, вставляючи пропущені слова.

Середовище життя… Шкіра… практично не має залоз, вкрита роговими…,або…

мають…пари кінцівок, які закінчуються …(ті, що мають кінцівки). Скелет внутрішній, побудований з … речовини. Скелет складається з відділів… . Травна система наскрізна, починається…, закінчується… . Кровоносна система.. типу, складається з…кіл кровообігу. Серце має …камери. Органами дихання слугують комірчасті… . . Видільна система представлена богоподібними …. Роздільностатеві тварини, запліднення…, розвиток…

І.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. За якими ознаками тварин відносять до типу Хордові?

2. Які групи тварин, що належать до хордових, ми вже вивчили?

3. Чим відрізняються хордові хребетні (черепні) від хордових безчерепних?

ІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановки проблемних запитань).

1) Чому птахи, як хордові хребетні (черепні) тварини, в процесі еволюції набули ряд рис ускладнення організації порівняно з іншими хордовими, які ми вивчали раніше?

2) Значна частина життя птахів проходить у польоті. Які пристосування до польоту є у цих тварин?

ІІІ.Вивчення новою матеріалу.

1. Загальна характеристика класу Птахи. (Розповідь учителя з елементами бесіди, презентації).

а) Різноманітність (8 500 видів).

б) Поширення — на всій земній кулі за винятком внутрішніх частин Антарктиди. Найбільше видів у Центральній та Південній Америці: у Колумбії — 1700 видів, Бразилії 1440.

В африканських саванах населення птахів також різноманітне: у Судані 871 вид, Замбії — 674. У зоні тайги Європи, Азії та Північної Америки налічується 250 видів. На Україні — 345 видів.

в) Пристосованість до польоту.

г) Теплокровність.

д) Наявність пір'яного покриву.

ж) Передні кінцівки перетворені на крила.

2. Визначальні ознаки будови. Біологічні особливості птахів.

(Розповідь учителя з елементами бесіди з використанням таблиці, записи в учнівських зошитах).

Ознаки

Характеристика

Форма тіла

Обтічна

Покрив

Тіло вкрите пір'ям, із залоз розвинена лише куприкова, що виділяє жир. яким птахи змащують пір’євий покрив.

Скелет

Скелет у птахів порівняно зі скелетом наземних нелітаючих хребетних тварин характеризуються легкістю й складається з таких відділів: череп, хребет, грудна клітка, пояс передніх кінцівок, скелет передньої кінцівки. пояс задніх кінцівок, скелет задньої кінцівки.

Дихальна система

Дихальні шляхи, губчасті легені, повітряні мішки.

Травна система

Наскрізна, починається дзьобом, а закінчується клоакою, Кишечник вкорочений, їжа швидко перетравлюється, екскременти не накопичуються.

Кровоносна

система

Замкненого типу, складається з двох кіл кровообігу, серце чотирикамерне.

Видільна система

Представлена парними нирками, сечовий міхур відсутній. сечоводи відкриваються у клоаку.

Нервова система

Збільшується об’єм головного мозку, зокрема півкуль переднього мозку і мозочка.

Розмноження

Роздільностатеві, у самки непарний яєчник та один яйцепровід, запліднення внутрішнє.

Розвиток

Прямий.

3. Риси подібності та відмінності птахів і плазунів. (Складання порівняльної таблиці).


Особливості

Птахів

Плазунів

1.

Покриви2.

Опорно-рухова систем3.

Травна система4.

Дихальна система5.

Кровоносна система6.

Видільна система7.

Статева системаФормулювання висновків:

- Які риси будови вказують на спорідненість птахів з плазунами. Про що може свідчити цей факт?

- Яких якостей набувають птахи, що мають ускладнення організації:

а) пір'яний покрив тіла; б) розподіл кровообігу на артеріальний та венозний;

в) теплокровність; г) порожнисті кістки; д) повітряні мішки; ж) ускладнення центральної нервової системи.

- Яких якостей набувають птахи, що мають пристосування до польоту:

а) порожнисті кістки; б) чотирикамерне серце; в) краще розвинений мозочок:

г) відсутність сечового міхура; д) вкорочений кишечник; ж) теплокровність;

з) повітряні мішки; і) пір’яний покрив.

4. Різноманітність та особливості будови пір’я у зв’язку з функціями.

(Самостійна робота учнів з малюнками у підручнику або колекціями пір’ я).

V.Закріплення знань учнів. (Розв'язування задач і вправ).

1. Вкажіть, які ознаки забезпечують птахам теплокровність. Поясніть біологічне значення нього явища.

2. Які функції виконують повітряні мішки у зв’язку з польотом?

3. Підрахуйте масу птахів: нанду має масу у 6250 разів, а окремі екземпляри у 12500 разів більшу, лебідь і пелікан у 3500. а пугач у 600 разів більшу, ніж колібрі, маса якого 4 г. Зробіть висновок про різноманітність птахів за масою.

4. Визначте тривалість життя птахів, якщо відомо, oо чорногуз живе до 20 років, кулики у 2 рази менше, сова живе на 5 років менше, ніж чорногуз.

5. Користуючись таблицею, визначте чемпіона серед перелічених птахів за швидкістю польоту.

Назва птаха

Швидкість польоту


в м за 1 хв

в км за рік

в км за добу


Крук

780
Яструб

720
Серпокрилець

1600
Ворона


50Шпак


74Голуб


94Лелека20-250


Вальдшнеп400-500


Кулик-плавунчик300


VI. Домашнє завдання.

1. Вивчити тему з підручника.

2. Перевірте свою спостережливість. За особливостями поведінки птахів визначте, яка буде погода:

а) горобці жваво цвірінькають, в'ють гнізда;

б) горобці збираються у зграйки;

в) ластівки літають низько над землею:

г) кури обскубуються, курчата ховаються під квочку;

д) качки хлюпочуться і кричать на воді.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити