Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Особливості будови організму тварин; результат пристосування до умов середовища існування

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про взаємозв'язок особливостей будови тварин (на прикладі хребетних) у зв’язку з їх пристосуванням до різних умов існування.

Обладнання і матеріали: вологі препарати, опудала хребетних тварин, фото- та відеоматеріали, малюнки.

Основні терміни і поняття: середовище існування, абіотичні фактори, адаптація.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Актуалізація опорних знань учнів і мотивація навчальної діяльності. (Бесіда).

1. Назвіть основні середовища існування тварин.

2. Яку роль відіграє світло у забезпеченні процесів життєдіяльності тварин?

3. Як температура впливає на процеси життєдіяльності різних тварин.

4. Що таке теплокровні і холоднокровні тварини?

5. Яку роль відіграє вода у житті тварин?

6. Які особливості грунту як середовища існування? Які групи тварин населяють грунт?

ІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Адаптація організмів до середовища життя. (Презентації).

1) Наземно-повітряне середовище життя як найрізноманітніше і найскладніше за умовами існування. (Презентації, демо-, відеоматеріали, фотографії та малюнки).

2) Адаптації гідробіонтів до існування у водному середовищі (Презентації, відеоматеріали та малюнки).

3) Різноманітність мешканців грунту, їх особливості. Адаптації організмів мешканців фунту. (Презентації, відеоматеріали, фотографії та малюнки).

4) Особливості організму, як середовища життя та його форми. (Презентації, відеоматеріали, фотографії та малюнки).

2. Виконання практичної роботи №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

Примітка! Із чотирьох середовищ існування для хребетних характерні тільки три: наземне, водне і грунтове. Четверте, інші живі організми, для хребетних не характерне.

1) Розгляньте представлені види тварин (малюнки, фотографії, муляжі, вологі препарати).

2) Визначте, до яких класів належать ці тварини, встановіть їхні видові назви.

3) Розподіліть тварин за середовищем їх існування.

4) Визначте, які спільні ознаки мають тварини, що потрапили до однієї екологічної групи.

5) Результати спостережень занесіть у таблицю.

Особливості зовнішньої будови хребетних тварин відповідно до середовища існування

Ознаки для порівняння

Кісткові риби

Земноводні

Плазуни

Птахи

Ссавці

Представники

Середовище існування

Форма тіла

Органи дихання

Покриви тіла

Спосіб руху

Органи руху


6) Підведіть підсумки.

IV. Домашнє завдання.

Повторити тему «Різноманітність тварин. Хордові тварини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити