Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Мета: узагальнити, систематизувати та перевірити знання учнів про різноманітність і біологічні особливості хребетних тварин; стимулювати учнів до вивчення біології та самостійного виконання завдань.

Обладнання: картки із завданнями для контрольної роботи.

І.Організація класу.

ІІ.Виконання письмової контрольної роботи учнями за завданнями варіантів.

І варіант
Перша частина

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Вкажіть тип центральної нервової системи хордових:

А надглотковий і підглотковий ганглії та черевний нервовий ланцюжок;

Б нервовий вузол та нервові стовбури;

В нервова трубка з порожниною всередині;

Г навкологлоткове нервове кільце і нервові стовбури.

2. Вкажіть функцію бічної лінії риб:

А захищає від нападу хижаків;

Б є органом хімічного чуття;

В сприймає рух води та течію;

Г тут розміщені вивідні протоки статевих залоз.

3. Вкажіть, які покриви тіла характерні для земноводних;

А шкірно-м’язовий мішок;

Б суха шкіра з роговими лусками;

В багата на залози гола шкіра;

Г багата на залози шкіра з роговими лусками.

4. Вкажіть, чому риб, земноводних та плазунів називають холоднокровними тваринами:

А це спокійні, повільні, «врівноважені» тварини;

Б кров у них змішана і обмін речовин повільний;

В вони живуть у середовищі з низькою температурою:

Г на дотик вони здаються холодними.

5. Вкажіть, яке серце у птахів:

А двокамерне;

Б трикамерне;

В чотирикамерне;

Г мішечок з трьома парами отворів.

6. Зазначте структури яйця птахів, які забезпечують таке положення зародкового диска, за якого він завжди знаходиться зверху жовтка на боці, повернутому до джерела тепла:

А зародок;

Б жовткова оболонка;

В шкаралупа;

Г халази.

7. Вкажіть функції дихальних мішків птахів:

А живильна;

Б кровотворна;

В терморегуляторна;

Г видільна.

8. Вкажіть, скільки хребців найчастіше налічує шийний відділ ссавців:

А два;

Б п’ять;

В сім;

Г дванадцять.

9. Вкажіть назву органа, що забезпечує у ссавців зв'язок між організмом матері та плодом:

А яєчник;

Б яйцепровід;

В плацента;

Г матка.

10. Вкажіть шар шкіри ссавців, похідними якого є волосся, кігті та нігті.

А епідерміс;

Б дерма;

В підшкірна клітковина;

Г усі разом узяті.

Друга частина

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

11. Вкажіть ознаки, за якими хордові тварини відрізняються віл безхребетних:

А наявність трьох зародкових листків;

Б внутрішній осьовий скелет;

В зяброві щілини в глотці

Г вторинна порожнина тіла.

12. Вкажіть ознаки кісткових риб:

А скелет хрящовий;

Б парні плавці розташовані у вертикальній площині;

В наявний плавальний міхур;

Г зябра прикриті зябровими кришками.

13. Вкажіть ознаки, які відрізняють земноводних від рнб:

А наявність шийного відділу хребта;

Б наявність слинних залоз;

В дихання за допомогою легень;

Г наявність середнього вуха.

14. Назвіть відділи головного мозку, які у рептилій розвинуті краще, ніж у земноводних:

А півкулі переднього мозку;

Б проміжний мозок;

В мозочок;

Г середній мозок.

15. Вкажіть ознаки, характерні лише для птахів:

А розмножуються, відкладаючи яйця;

Б мають пір’яний покрив;

В не мають зубів:

Г подвійне дихання.

16. Визначте функції діафрагми ссавців:

А регулює просвіт зіниці;

Б відокремлює грудну порожнину від черевної;

В відділяє шлунок від дванадцятипалої кишки;

Г бере удасть у дихальних рухах.

Третя частина

Завдання на встановлення відповідності.

17. Установіть відповідність між назвами кісток та позначеннями на схемі будови скелета ссавця:

18. Установіть відповідність між назвою виду та особливостями будови кровоносної системи:

1) дощовий черв'як:

2) ланцетник;

3) окунь:

4) жаба.

А кровоносна система незамкнена, є серце;

Б кровоносна система незамкнена. серця немає;

Б кровоносна система замкнена, трикамерне серце, два кола кровообігу;

Г кровоносна система замкнена, серця немає;

Д кровоносна система замкнена, двокамерне серце, одне коло кровообігу.

Четверта частина

Завдання на встановлення послідовності.

19. Вкажіть таксономічне положення річкового окуня, розмістивши назви таксонів у хронологічному порядку, починаючи від Царства:

А Хордові;

Б Тварини;

В Річковий окунь:

Г Кісткові риби.

20. Вкажіть порядок розташування органів дихальної системи птаха:

А легені;

Б трахеї;

В черевний повітряний мішок;

Г шийний і підключичний повітряні мішки.

П’ята частина

Завдання відкритого типу.

21. Які особливості зовнішньої і внутрішньої будови птахів вказують на їх пристосування до польоту?

22. У чому полягає подібність та відмінність між покривами плазунів, птахів і ссавців?

II варіант
Перша частина

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Зазначте органи дихання, характерні для хордових, шо живуть у воді:

А зябра;

Б трахеї;

В легені;

Г легеневі мішки.

2. Вкажіть покриви, які характерні для плазунів:

А шкірно-м'язовий мішок;

Б суха шкіра з роговими лусками;

В багата на залози гола шкіра;

Г багата на залози шкіра з кістковими лусками.

3. Зазначте причину линяння плазунів:

А сезонне похолодання чи потепління;

Б необхідність звільнитися від залишкової маси;

В старий покрив заважає росту тварин;

Г шкірні захворювання.

4. Автотомія — це

А розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини;

Б процес диференціювання тканин у зародка;

В здатність організму до самовідтворення;

Г самокаліцтво чи самоампутація твариною частин свого тіла.

5. Вкажіть птахів, пташенята яких вилуплюються з пухом на тілі, відкритими очима і через короткий час можуть залишити гніздо й прямувати за дорослим птахом:

А осілі;

Б бігаючі;

В нагніздні;

Г виводкові.

6. Вкажіть птаха, що належить до дальніх мігрантів:

А Ірак;

Б сільська ластівка;

В синиця;

Г дятел.

7. Скелет птахів легший за скелет інших наземних хребетних, тому шо:

А він хрящовий;

Б у ньому немає солей кальцію;

В у більшості кісток с порожнини;

Ґ у ньому набагато менше кісток.

8. Вкажіть, як називається відділ кишечника ссавців, в який надходить їжа зі шлунка:

А пряма кишка:

Б товста кишка;

В дванадцятипала кишка;

Г стравохід.

9. Вкажіть ознаки, які не характерні для кровоносної системи ссавців:

А серце трикамерне;

Б до всіх органів, крім легень, надходить артеріальна кров;

В наявне мале коло кровообігу;

Г наявне велике коло кровообігу;

10. Вкажіть представника родини Котячі:

А тигр;

Б вовк:

В песець;

Г морський котик.

Друга частина

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

11. Вкажіть непарні плавці кісткових риб:

А грудні;

Б спинні;

В анальний;

Г хвостовий.

12. Вкажіть ознаки, притаманні органу зору плазунів:

А очі захищені трьома повіками;

Б кулястий кришталик, який не змінює кривизни;

В плоска рогівка, яка не захищена повіками;

Г акомодація здійснюється як за рахунок переміщення кришталика, так і зміною його кривизни.

13. Вкажіть характерні ознаки будови дихальної системи птахів:

А відсутня трахея;

Б наявна верхня гортань;

В наявна нижня гортань;

Г головні розгалуження бронхів пронизують легені наскрізь.

14. Вкажіть ознаки, які зближують птахів з плазунами:

А теплокровність;

Б наявність рогових лусок на задніх кінцівках;

В наявність пір'яного покриву на тілі:

Г суха шкіра.

15. Вкажіть ознаки будови, що відрізняють вухо ссавців від вуха плазунів:

А наявність внутрішнього вуха;

Б наявність зовнішнього вуха;

В відсутність слухових кісточок;

Г наявність зовнішнього слухового проходу.

16. Вкажіть пристосування копитних тварин до живлення грубою рослинною їжею:

А видовжений кишечник;

Б наявність хижих зубів;

В добре розвинена сліпа кишка;

Г чотирикамерний шлунок.

Третя частина

Завдання на встановлення відповідності.

17. image21Установіть відповідність між назвами органів та їх позначеннями на схематичному малюнку:

1) шлунок;

2) сечовий міхур;

3) печінка:

4) легені.

18. Установіть відповідність між особливостями будови зубної системи та представниками рядів ссавців:

1) ондатра

2) вовк

3) дельфін-білобочка

4) синій кит

А багато зубів однакової форми;

Б дві пари різців на верхній шелепі;

В не мають зубів, є рогові пластинки, які утворюють цідильний апарат;

Г добре диференційовані зуби, ікла добре розвинуті, є хижий зуб;

Д великі гострі різці та кутні зуби з плоскою жувальною поверхнею, ікла відсутні. Четверта частина

Завдання на встановлення послідовності.

19. Встановіть послідовність річного циклу земноводних вітчизняної фауни:

А зимове заціпеніння:

Б період літньої активності;

В нерест;

Г весняне пробудження.

20. Розташуйте відділи хребта ссавців у порядку від переднього кінця тіла до заднього.

А хвостовий;

Б шийний;

В поперековий;

Г грудний.

П’ята частина

21. Які відмінності між амфібіями та рептиліями доводять, що останні краще пристосовані до життя на суходолі?

22. У чому полягають перевалі і недоліки внутрішньоутробного розвитку ссавців?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити