Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Вступ
Клітинна будова тварин, особливості клітин тварин. Тканини

Мета: продовжувати формувати поняття «клітина», «тканина», розкрити єдність органічного світу на основі знань про клітинну будову рослинних і тваринних організмів.

Обладнання: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Тканини рослин», «Тканини тварин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Наукове обґрунтування проблемних запитань).

Існує низка властивостей живого, якими традиційно описують відмінності живої речовини від неживої. Однак кожну з них, як виявилося, можна застосувати і для опису неживого об'єкта.

Складіть таблицю властивостей живого та прикладів їхніх проявів у неживій природі.

Властивості живого

Їхні прояви у неживій природі

Живлення — процес поглинання речовин. необхідних для функціонування об’єкта.

Робота електроприладу передбачає поглинання ним електрики.

Ріст — збільшення розмірів тіла.


Розмноження здатність до самовідтворення.


Рух — переміщення у просторі.


Виділення — виведення назовні кінцевих продуктів, продуктів метаболізму.


Подразливість — здатність об’єкта реагувати на зміну навколишніх умов.


Народження і смерть.


У ході дискусії учні повинні дати відповідь на основне питання біології «У чому полягає відмінність живого від неживого» та обгрунтувати свою точку зору.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда)

1. Що таке клітина?

2. Чому клітину вважають одиницею будови і життєдіяльності живого.

3. Чому клітину, як правило, не можна розглянути неозброєним оком?

4. Яку будову має рослинна клітина на:

а) світлооптичному рівні;

б) електронно-мікроскопічному рівні.

5. Чому клітини рослин об'єднувались у тканини?

6. Які типи рослинних тканин вам відомі? Охарактеризуйте їхні функції.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Чому клітини рослин і тварин мають спільний план будови і подібність процесів життєдіяльності?

2. Які відмінності на рівні клітин є у рослинних і тваринних організмів?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Клітинна будова тварин. Особливості будови клітин тварин. (Розповідь учителя з елементами бесіди та демонструванням таблиць «Будова клітини тварин»),

2. Органели клітин тварин під електронним мікроскопом: рибосоми, мітохондрії, ядро, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, клітинний центр, лізосоми та їхні функції. (Розповідь учителя з демонструванням таблиці «Будова тваринної клітини»).

3. Порівняльна характеристика клітин тварини і рослини. (Самостійна робота учнів).

Подібність. Основні компоненти обох клітин:


ВідмінністьРослинна клітина

1.

2.

3.

Тваринна клітина

1.

2.

3.

4.


Висновок.

1. Як вилинули відмінності у будові клітин на виконувані функції?

2. Про що свідчить подібність у будові рослинної і тваринної клітин.

4. Тканини тварин. Основні типи тканин та їхні функції у тваринному організмі. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці «Тканини тварин»).

Тканина — це сукупність клітин, які подібні за будовою та спеціалізовані на виконанні певних функцій, і міжклітинної речовини.

5. Особливості будови тканин тварин у зв'язку з виконуваними функціями (Розповідь учителя, самостійна робота учнів, складання таблиці). Заповнити таблицю.

з/п

Типи тканини

Особливості

будови

Функції

1.

Епітеліальна

тканина

Складається з одного або кількох шарів клітин, які щільно прилягають одна до одної, і майже не містять міжклітинної речовини.

1. Захисна (вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини тіла та органів).

2. Виробляють біологічно активні речовини (епітелій ендокринних залоз виділяє гормони, які регулюють процеси життєдіяльності).

3. Всмоктує поживні речовини (у кишечнику).

4. Інші функції.

2.

Сполучна тканина3.

М’язова тканина4.

Нервова тканинаV. Закріплення знань учнів. (Бесіда).

1. У чому полягає подібність будови тканин тваринного і рослинного організмів? Чим пояснити відмінності?

2. Що спільного у будові тканин тварин? У чому полягають відмінності у будові тваринних тканин? Чим їх пояснити?

3. Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконуваними функціями?

VI. Домашнє завдання.

Вивчити дану тему з підручника. Повторити тему «Будова рослини. Органи рослини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити