Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Різноманітність травних систем

Мета: ознайомити учнів з різноманітними травними системами; розширити знання учнів про роботу системи органів травлення.

Основні поняття і терміни: орган, система органів, травні залози, процеси перетравлювання та всмоктування їжі.

Обладнання. Муляж «Внутрішня будова ссавця», схеми травної системи тварин різних класів, таблиці.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи І. Перевірка домашнього завдання. (Різнорівневі тести).

І рівень. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Гетеротрофи — це:

А організми, які живляться різною їжею;

Б організми, які самі шукають собі їжу;

В організми, які споживають різні рослини;

Г організми, які живляться готовими органічними речовинами.

2. Травна система — це:

А частина організму, яка розташована в певному місці і виконує специфічну функцію;

Б послідовність органів, які забезпечують процеси перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин;

В сукупність клітин і тканин, які подібні за будовою та виконують однакову функцію.

Г послідовність органів: рот → глотка → шлунок → кишечник.

3. Живлення властиве:

А тільки тваринам;

Б тільки рослинам;

В тільки рослинам і тваринам;

Г усім живим організмам.

ІІ рівень. Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

4. Обмін речовин та енергії відбувається у:

А рослинах;

Б тваринах;

В бактеріях;

Г усіх тілах живої та неживої природи.

5. До гетеротрофів належать:

А дощовий черв’як;

Б заєць;

В сосна;

Г сироїжка.

6. До травних залоз належать:

А печінка;

Б нирки;

В слинні залози;

Г статеві залози.

ІІІ рівень

7. Визначте правильну послідовність органів травної системи.

А рот → глотка → стравохід → шлунок → тонкий кишечник → товстий кишечник → анальний отвір;

Б рот → стравохід → глотка → шлунок → тонкий кишечник → анальний отвір;

В рот → глотка → стравохід → шлунок → товстий кишечник → тонкий кишечник → анальний отвір;

Г рот → глотка → стравохід → шлунок → печінка → товстий кишечник → анальний отвір.

ІІ.Актуалізація опорних знань. (Бесіда на основі знане, здобутих на попередніх

уроках).

1. Чи відрізняються травні системи у різних тваринних організмів?

2. Від чого залежить будова травної системи у тварин?

3. Чи може існувати тваринний організм без процесів живлення га травлення?

4. Чи існує взаємозв'язок між способом живлення і будовою травної системи?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу. (Пояснення вчителя, з використанням муляжів,

схем, таблиць).

1. Особливості травлення їжі у найпростіших тварин. В одноклітинних організмах травлення відбувається у травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі можуть виводитись із клітини в будь-якому місці, до якого підходить травна вакуоля, або через особливі отвори. Наприклад, у інфузорії-туфельки через порошицю.

Тверді частинки їжі потрапляють у клітину шляхом фагоцитозу.

2. Для кишковопорожнинних характерне порожнинне травлення (всередині кишкової порожнини під дією травних соків, що виділяють залозисті клітини) та внутрішньоклітинне, яке відбувається в самих травних клітинах. Неперетравлені рештки їжі виводяться назад через ротовий отвір).

3. У деяких паразитичних червів травна система відсутня, а поживні речовини надходять через поверхню тіла. У плоских червів травна система складається з ротового отвору та двох відділів кишечника (переднього та середнього). Неперетравлені рештки їжі виводяться з організму через ротовий отвір.

4. Наскрізна травна система є у круглих та кільчастих червів. Ускладнюється система травлення в молюсків. Вона трубчастого типу, починається ротовим отвором і закінчується анальним отвором. Появляються слинні залози та травна залоза.

5. Для павукоподібних та деяких комах властиве позакишкове травлення (під дією травних ферментів, що впорскуються у тіло здобичі). Частково перетравлену рідку їжу вони всмоктують через роговий отвір і подальше перетравлення вже відбувається у травній системі цих тварин. Залежно від хімічного складу їжі, а також від фізичного стану (рідкого чи твердого) травна система різних тварин істотно відрізняється (різні типи ротових органів; наявність чи відсутність жуйних зубчиків у шлунку; різна довжина кишечника тощо).

6. Особливості травної системи птахів та ссавців. (Самостійна робота учнів з підручником, малюнками, таблицями. Одна частина класу записує в робочі зошити послідовність проходження їжі, відділи шлунка та кишечника в птахів, а друга — у ссавців. Вчитель заслуховує результати роботи, вносить корективи).

IV.Закріплення вивченого матеріалу. (Бесіда).

1. Як ви розумієте: внутрішньоклітинне та порожнинне травлення?

2. Чи у всіх тварин травна система закінчується анальним отвором?

3. Від чого залежить будова шлунку, довжина кишечника різних тварин?

4. Які травні залози ви знаєте?

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Підготувати повідомлення з презентаціями:

1. Рослиноїдні тварини.

2. М’ясоїдні (хижаки) тварини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити