Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання та вивільнення енергії в клітині

Мета: пояснити значення дихання для тварин, сформувати поняття про особливості будови дихальної системи в різних груп тварин; вчити логічно думати, порівнювати, аналізувати, удосконалювати навички спостереження.

Основні поняття та терміни: дихання та газообмін, трахеї, зябра, легені, дихальні шляхи.

Обладнання: муляжі «Органи дихання птахів», «Органи дихання ссавців», таблиці, відеоматеріали.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

1. Травлення — це ...

2. В інфузорії-туфельки травлення відбувається в ...

3. Травна система складається з ...

4. Чи є в природі тварини, у яких відсутня травна система? (Так. Ні)

5. Позакишкове травлення властиве — ...

6. Ферменти — це .... вони виробляються ...

7. Закінчується травлення та відбувається всмоктування поживних речовин

8. Через ... їжа потрапляє у шлунок і далі у ...

9. У ссавців розрізняють такі відділи кишечника: .... ..., ... .

10. У багатьох птахів стравохід має розширення — ....

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1. Який газ бере участь у хімічних реакціях, що забезпечують організм енергією?

2. Чи аналогічні поняття «дихання» та «газообмін»?

3. Чи є тварини, які дихають шкірою (через покриви)?

4. А як дихають водні мешканці (риби, раки, дельфіни, кити)?

5. Жаби дихають зябрами чи легенями?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Дихання - це сукупність процесів надходження до організму кисню, його використання в реакціях енергетичного обміну, а також видалення з організму вуглекислого газу.

(Розповідь вчителя з елементами бесіди).

2. Газообмін відбувається внаслідок дифузії газів. Спочатку кисень із вдихуваного повітря (чи води) в трахеях комах, зябрах риб чи легенях ссавців потрапляє в кров. Кров збагачена киснем — артеріальна. А з крові (венозної) вуглекислий газ виводиться у дихальні шляхи.

Другий раз газообмін відбувається безпосередньо в клітинах і тканинах. Кисень потрапляє з крові у тканини і клітини, а вуглекислий газ — потрапляє в кров.

3. Способи дихання тварин. Будова дихальної системи різних груп тварин. (Розповідь вчителя з використанням відеоматеріалів, таблиць, малюнків підручника.)

Учні слухають розповідь, опрацьовують матеріал підручника, заповнюють таблицю.


№ п/п

Назва груп тварин

Особливості будови дихальної системи

1.

Одноклітинні Кишковопорожнинні Плоскі, Круглі. Кільчасті черви

Дихання відбувається всією поверхнею тіла.

2.

Молюски

Зябра чи легені, які містяться у мантійній порожнині.

3.

Ракоподібні

Зябра містяться в грудях і прикриті зовні панциром.

4.

Павукоподібні

Пара легеневих мішків, розташованих при основі черевця. Трахеї у вигляді довгих нерозгалужених трубочок, що починаються отвором на черевці.

5.

Комахи

Трахеї, що починаються дихальцями на поверхні тіла.

6.

Риби

Дихають зябрами, розташованими на зябрових дугах. У кісткових риб зябра вкриті зябровою кришкою. У хрящових зябрової кришки немає, кожна зяброва щілина відкривається самостійним отвором.

7.

Земноводні

Легені — парні комірчасті мішки. Шкіра відіграє значну роль у процесах дихання.

8.

Плазуни

Легені складнішої будови, містять систему перетинок. Дихальні шляхи (гортань, трахея). Складний механізм дихання.

9.

Птахи

Дихальні шляхи, легені, повітряні мішки. Дихальні шляхи складаються з верхньої та нижньої гортані, трахеї та двох бронхів, які заходять до легенів. Повітряні мішки визначають особливий механізм дихання під час польоту. Подвійне дихання у птахів.

10.

Ссавці

Дихальні шляхи (носоглотка, гортань, трахея, бронхи), губчасті легені, в яких є альвеоли.

IV.Закріплення вивченого матеріалу.

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. Дихають всі тіла природи?

2. Живі організми вдихають кисень, а видихають вуглекислий газ?

3. Дихання та газообмін — аналогічні поняття?

4. Черви дихають всією поверхнею тіла?

5. Є тварини (паразити), які розщеплюють органічні речовини без участі кисню, — анаеробне дихання?

6. Павукоподібні, як і ракоподібні, дихають зябрами?

7. У всіх риб є зяброві кришки, які прикривають зябра?

8. Земноводні дихають легенями і через шкіру?

9. Повітряні мішки не тільки полегшують питому вагу птахів, але й беруть участь у процесах дихання?

10. Дихальні шляхи ссавців складаються з носоглотки, гортані, трахеї, бронхів та легень?

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника. Спостерігати за процесами дихання домашніх тварин (риб, земноводних, плазунів, птахів чи ссавців).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити