Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

Мета: сформувати поняття про кровоносну систему як систему, що транспортує поживні речовини у тваринному організмі; пояснити відмінності замкненої та незамкненої кровоносних систем; виявити основні функції крові.

Основні поняття та терміни: кровоносні судини (артерії, вени, капіляри); камери серця, артеріальна та венозна кров; кола кровообігу.

Обладнання: муляжі серця земноводних, плазунів, ссавців, таблиця «Ускладнення кровоносної системи тварин», відеоматеріал.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Усне опитування за запитаннями).

1. Як ви розумієте термін «дихання»? Чи всі тварини дихають?

2. Поясніть твердження; «В організмі тварин двічі відбуваються процеси газообміну».

3. Де (в яких органах) кров насичується киснем?

4. На основі власних спостережень розкажіть, як дихають риби.

5. Як ви розумієте вислів «Жаби дихають шкірою»?

6. Що вам відомо про подвійне дихання у птахів?

7. Складіть схему руху вдихуваного повітря від ніздрів до легень у ссавців.

ІІ.Актуалізація опорних знань. (Бесіда за запитаннями).

1. Яка система органів транспортує поживні речовини та кисень по організму тварин?

2. Які органи входять до складу кровоносної системи?

3. Яку назву має орган, який перекачує кров по тілі тварин?

4. Як ви розумієте поняття «замкнена» та «незамкнена кровоносна система»?

5. Чому кров диких тварин і людини червоного кольору?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Кровоносна система та її функції. (Розповідь вчителя супроводжується демонструванням відеоматеріалів).

2. Склад кровоносної системи. Серце та судини.

(Пояснення вчителя з використанням таблиці, «Різні тини кровоносної системи хордових тварин» та муляжів «Будова серця» різних тварин. Учні з допомогою вчителя складають схеми«Будова серця різних груп тварин» і наводять приклади тварин різних систематичних груп).

3. Особливості будови серця хребетних тварин. (Бесіда з учнями, складання схеми).

4. Різноманітність кровоносних судин. їхні функції. (Бесіда, складання схеми).

5. Типи кровоносних систем. Незамкнена і замкнена кровоносні системи. (Розповідь учителя).

6. Кров — рідка сполучна тканина. (Бесіда з учнями).

У більшості тварин кров червоного кольору завдяки гемоглобіну, що містить червоний пігмент.

7. Функції крові (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схеми).

Транспортна функція полягає у постачанні клітинам і тканинам води, поживних речовин та кисню. А кінцеві продукти обміну транспортує до органів виділення.

Регуляторна функція забезпечується при перенесенні гормонів та біологічно активних речовин забезпечуючи гуморальну регуляцію організму. Кров виконує і теплорегуляторну функцію, завдяки своїй високій теплоємності, переносячи тепло від органів, температура яких вища, до тих органів, температура яких нижча.

Захисна функція крові здійснюється завдяки речовинам і клітинам, які захищають тваринний організм від шкідливих дій вірусів та мікроорганізмів. Завдяки здатності крові до зсідання, організм захищений від небезпечних крововтрат у разі ушкодження судин.

IV.Закріплення вивченого матеріалу.

1. Установіть відповідність між назвами судин та їх характеристиками.

1) Артерії

2) Вени

3) Капіляри

А Найдрібніші судини, між артеріями та венами.

Б Судини, які несуть кров від органів до серця.

В Судини, які несуть кров від серця до органів і тканин.

2. Встановіть правильну послідовність проходження крові по великому колу кровообігу в птахів та ссавців починаючи з лівого шлуночка: аорта, вени, лівий шлуночок, праве передсердя, артерії, капіляри в органах.

3. Встановіть відповідність між назвами системи органів та їх основними функціями.

1) Кровоносна система

2) Дихальна система

3) Травна система

4) Видільна система

А Забезпечує надходження кисню в організм

Б Забезпечує процеси перетравлювання їжі та всмоктування поживних речовин

В Розносить по організму кисень та поживні речовини.

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

У робочих зошитах замалювати схему будови серця риб, земноводних та птахів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити