Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

Мета: пояснити значення процесів виділення для тварин; ознайомити з різними способами виділення з тваринного організму продуктів життєдіяльності; вчити порівнювати будову органів виділення в різних груп тварин.

Основні поняття і терміни: видільні трубочки, мальпігієві судини, нирки, скоротливі вакуолі.

Обладнання: таблиця «Типи органів виділення у тварин», муляж нирки ссавців, відеоматеріали.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тестові завдання).

1. Артерії — це судини:

А по яких тече артеріальна кров;

Б по яких тече венозна кров;

В по яких кров іде до серця;

Г які несуть кров від серця.

2. Трикамерне серце у:

А птахів;

Б земноводних:

В риб;

Г ссавців.

3. У птахів кров насичується киснем у:

А легенях;

Б повітряних мішках;

В зябрах;

Г бронхах.

4. Незамкнена кровоносна система в:

А дощових черв’яків;

Б молюсків;

В риб;

Г земноводних.

5. Два кола кровообігу є у:

А ссавців;

Б молюсків;

В риб;

Г дощових черв’яків.

6. У ссавців у лівій частині серця кров:

А венозна;

Б змішана;

В артеріальна.

7. Кров не виконує функції:

А регуляторної;

Б захисної;

В транспортної;

Г травної.

8. Газообмін відбувається у шкіру в:

А плазунів;

Б земноводних;

В птахів;

Г риб.

9. Трахеї, це органи:

А кровоносної системи;

Б системи органів виділення;

В травної системи;

Г дихальної системи.

10. Установіть відповідність між тваринами та будовою їхнього серця:

А птахи;

Б риби;

В земноводні;

Г ссавці.

1) двокамерне;

2) чотирикамерне;

3) трикамерне.

ІІ.Актуалізація опорних знань. (Бесіда за запитаннями).

1. Яка система органів забезпечує постачання до організму кисню та виведення вуглекислого газу?

2. Який орган сприяє руху крові по судинах?

3. Яка система органів забезпечує перетравлення поживних речовин?

4. У яких органах різних тварин кров збагачується киснем?

5. Яка система органів виконує функцію виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, солей, отруйних сполук?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми повинні ознайомитись, як тваринний організм позбавляється надлишку води, солей, непотрібних речовин, що утворились у процесі життєдіяльності; зрозуміти, як працюють органи виділення в різних груп тварин.

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Виділення — ознака, властива усім живим організмам; процес видалення з організму речовин, що не беруть участі в процесах обміну й порушують сталість внутрішнього середовища. (Пояснення вчителя, що супроводжується демонстрацією таблиць або відеоматеріалів).

У найпростіших є скоротливі вакуолі, які виводять надлишок води та розчинені в ній продутспі обміну речовин.

2. Видільна система плоских і кільчастих червів. (Розповідь учителя, демонстрація таблиць).

Видільна система плоских червів являє собою систему канальній, (протонефридії), які відкриваються назовні видільними порами.

Видільні трубочки (метанефридії), то розташовані попарно в кожному сегменті тіла, є у кільчастих червів.

3. Органи виділення молюсків та членистоногих. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиць та малюнків).

Органи виділення у молюсків представлені нирками, які відкриваються у мантійну порожнину. У рака функцію виділення виконують так звані зелені залози, які відкриваються назовні біля основи довгих вусиків. Органи виділення у комах та павукоподібних — це мальпігієві судини.

4. Нирки органи виділення риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців. (Розповідь учителя, демонстрація таблиць).

У птахів сечовий міхур відсутній, а сечоводи, які йдуть від нирок, відкриваються у клоаку. Птахам, щоб полегшити політ, не потрібно накопичувати продукти обміну, тому вони відразу виводяться назовні.

Виділення кінцевих продуктів обміну у ссавців відбувається через легені, шкіру, шлунково-кишковий тракт та нирки. Нирки цих тварин мають складну будову. Вони відфільтровують із крові, яка проходить через них, всі непотрібні речовини і разом з надвишком води виводять їх через сечовивідні протоки та сечовий міхур.

V.Закріплення вивченого матеріалу.

1. Встановіть відповідність між назвами тварин та органами виділення, які для них характерні.

1) Найпростіші

2) Плоскі черви

3) Кільчасті черви

4) Ракоподібні

5) Комахи

6) Птахи

7) Ссавці

А Метанефридії

Б Нирки

В Мальпігієві судини

Г Зябра

Д Скоротливі вакуолі

Е Зелені залози

Ж Протонефридії

2. Які з органів не беруть участі у процесах виділення: нирки, бронхи, потові залози, слинні залози, шкіра, серце, товста кишка?

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити