Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Пристосування до активного захисту та нападу

Мета: сформувати знання про покриви тіла, які відіграють розмежувальну та захисну функції; ознайомити з різноманітними покривами різних груп тварин; розвивати спостережливість, допитливість та любов до всього живого. Основні поняття та терміни: покриви, шкіра, епідерміс, зовнішній скелет, маскування, мімікрія.

Обладнання: живі об’єкти риби прісноводні (карась чи короп), жаби, сонечка, відеоматеріал «Мімікрія у тварин».

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання.

Заслуховування та перегляд підготовлених міні-проектів «Як тварини визначають напрям руху».

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1. Назвіть відомі вам способи пересування тварин у середовищі:

а) водному;

б) грунтовому;

в) наземному;

г) повітряному.

2. Наведіть приклади тварин, які живуть у кожному із середовищ та вкажіть, який тип пересування їм властивий.

3. Поміркуйте, які органи, крім скелета та м’язів, допомагають тваринам пересуватись?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості покривів тіла тварин. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрування відеоматеріалів).

Покриви вкривають поверхню тіла тварин та відмежовують організм від зовнішнього середовища.

Особливість будови покривів залежить від середовища, в якому живе тварина та способу її життя.

Клітини покривів можуть бути живими або мертвими і є складовими епітеліальних або сполучних тканин. Ці тканини можуть бути просочені різними речовинами (мінеральними солями, органічними речовинами: складними вуглеводами, жирами, восками). Наприклад, черепашки форамініфер складаються із кальцій карбонату; черепашки молюсків вкриті шаром рогової речовини. Тіло рака річкового вкрите міцною хітиновою кутикулою: покриви комах часто мають волоски або лусочки.

2. Різноманітність покривів. (Пояснення вчителя і заповнення учнями таблиці).

Групи тварин

Особливості покривів тіла

Гідра

Епітеліально-мускульні клітини в ектодермі.

Плоскі черви

Шкірно-мускульний мішок, шо складається з одношарового епітелію.

Кільчасті черви

Шкірно-мускульний мішок, що складається з кутикули та одношарового епітелію.

Молюски

Клітини мантії угворюють вапнякову черепашку.

Членистоногі

Покриви тіла утворені органічною речовиною хітином, який виділяють клітини епітелію.

Риби

Шкіра містить слизові залози. Луска (примітивна в хрящових, кісткова — в кісткових.)

Земноводні

Шкіра гола, без лусочок, багата на слизові залози (отруйні залози в деяких видів).

Плазуни

Шкіра суха, не має залоз, вкрита лусочками, пластинками чи щитками.

Птахи

Шкіра тонка, суха, позбавлена залоз (окрім куприкової — в основі хвоста). Тіло вкрите пір'ям — похідне шкіри.

Ссавці

Шкіра товста. Містить залози: потові і сальні та їх похідні молочні ії пахучі.

3. Функції покривів. (Пояснення вчителя, складання схеми).

4. Тварини як складова частина екосистем. Маскування та мімікрія у тварин. (Лабораторне дослідження)

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості покривів тіла тварин.

Інструктивна картка

1. Доторкніться до тіла риби. Що ви відчуваєте?

2. Розгляньте за допомогою лупи луску риб. Зверніть увагу на розташування луски на тілі риби.

3. Розгляньте покриви жуків (сонечок, колорадських жуків чи жуків-оленів). Зробіть висновок про забарвлення га твердість покривів.

4. Розгляньте пір’яний покрив птаха. Яка роль пір'я у птахів?

5. Зробіть висновок про роль покривів у розглянутих тварин.

ІV.Домашнє завдання.

Вивчити матеріал теми з підручника.

Підготувати міні-проект «Майстерність маскування».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити