Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення

Мета: ознайомити учнів з особливостями органів чуття в різних груп тварини; сформувати поняття про подразливість як властивість живих організмів; розвивати вміння працювати в групі.

Основні поняття та терміни: органи чуття, подразливість, рефлекс; зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо: бічна лінія, вібриси.

Обладнання: вологі препарати тварин, опудала птахів, таблиці, відеоматеріали, живі об’єкти (риби. жаби, жуки), колекції жуків, лупи.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання.

1. Вчитель заслуховує та переглядає міні-проекти учнів «Майстерність маскування».

2. Тестові завдання.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Для тварин характерні типи симетрії:

А радіальна та однакова;

Б рівна та променева;

В променева та двобічна;

Г радіальна та променева.

2. До тварин, які не мають твердого скелета, належать:

А. метелики;

Б. павуки;

В жаби;

Г кільчасті черви.

3. Зовнішній скелет є у представників:

А ракоподібних;

Б плоских червів;

В кишковопорожнинних;

Г черепах.

4. До поясу верхніх кінцівок відносять:

А плечову кістку;

Б лопатки;

В шийний хребець;

Г тазові кістки.

5. До скелета задніх кінцівок входять кістки:

А променева;

Б кисть;

В стегнова;

Г тазові.

6. Грудна клітка відсутня у:

А земноводних;

Б плазунів;

В птахів:

Г ссавців.

ІІ. Завдання з вибором декількох правильних відповідей.

1. Опорно-рухова система у тварин виконує функції:

А зв’язку із зовнішнім середовищем:

Б захисту внутрішніх органів;

В допомагає пересуванню в просторі;

Г допомагає процесам газообміну.

2. Хорда — внутрішній осьовий скелет — залишається протягом усього життя у: А ракоподібних;

Б кісткових риб;

В дводишних риб;

Г ланцетника.

3. До скелета передніх кінцівок входить:

А передпліччя;

Б стопа;

В плече;

Г кисть.

4. У скелеті цих тварин немає ребер:

А зміїв;

Б черепах;

В жаб;

Г риб.

ІІІ.Завдання на встановлення послідовності.

1. Встановіть правильну послідовність відділів хребта у скелеті собаки:

А шийний грудний - поперековий - хвостовий;

Б грудний — крижовий — поперековий — хвостовий;

В череп — шийний — грудний — крижовий — хвостовий;

Г шийний — грудний — поперековий — крижовий хвостовий.

ІI.Актуалізація опорних знань. (Бесіда з учнями за запитаннями).

1. Пригадайте, за якими властивостями відрізняють тіла неживої природи від живих організмів.

2. Що ви розумієте під подразливістю?

3. Чи властива подразливість рослинним організмам?

4. Як ви розумієте термін «органи чуття»?

5. Які органи чуття вам відомі?

III.Вивчення нового матеріалу.

1. Подразливість — це властивість живих організмів відповідати на дію будь-яких подразників. (Пояснення вчителя, учні записують в робочі зошити ключові моменти, визначення).

Подразливість притаманна всім тваринам: від найпримітивніших одноклітинних до найбільш високоорганізованих представників класу Ссавці.

Відповіді на дію подразника теж дуже різноманітні: від елементарного руху тварини в сторону дії подразника чи, навпаки, — в протилежну сторону, до складної поведінкової реакції за участі центральної нервової системи тварин.

2. Різноманітність органів чуття та їх значення для життя тварин. (Самостійна робота в групах).

Вчитель ділить учнів класу на 5 груп. Кожній групі дає завдання опрацювати матеріал підручника, щодо особливостей будови та функціонування різних органів чуття (зору, нюху, слуху, дотику та смаку у різних груп тварин).

Кожна група звітує про своє дослідження. Вчитель коректує, доповнює та розширює даний матеріал.

Учні в робочих зошитах записують схему.

Зір забезпечує тваринам не тільки сприйняття розмірів, кольору, рухомості об’єктів, а також глибину простору, тобто відстань до предметів чи об’єктів. Це дає можливість орієнтуватись у просторі, бачити розміри предметів та їх співвідношення, потенційних ворогів чи об’єкти живлення. Органи зору в різних груп тварин мають різну будову: від просто організованих очей у плоских червів до складно організованого бінокулярного кольорового зору у ссавців та птахів.

Нюх дає можливість краще виживати тваринам у природніх умовах. Хижакам властивий особливо розвинений нюх, який дозволяє їм швидше і краще знайти свою жертву. Нюх сприяє спілкуванню між тваринами одного виду; дає можливість швидше знайти партнера для спарювання; а також слугує для відлякування ворогів.

Органом слуху в риб є внутрішнє вухо, розташоване в кістках черепа і не має зовнішнього слухового отвору.

У земноводних, крім внутрішнього вуха, є ще середнє вухо з однією слуховою кісточкою та барабанною перетинкою.

У птахів є пера, що оточують слуховий отвір і виконують функцію концентрації звукових хвиль. У них добре розвинене відчуття рівноваги.

Органи слуху ссавців мають свої особливості;

- наявність вушних раковин, які в багатьох звірів рухливі й допомагають вловлювати звуки;

- у середньому вусі є три слухові кісточки (молоточок, коваделко і стремінце), які передають та підсилюють звуки;

- внутрішнє вухо, яке захищене кістками черепа.

Органи дотику теж відіграють важливу роль в житті тварин. Вони найрізноманітніші в різних груп тварин. Наприклад: сенсили у плоских червів — чутливі клітини, що розкидані у їхніх покривах;

- у павуків — волоски, що вкривають тіло та особливі кінцівки (ногощупальця);

- у ракоподібних — перша пара коротких вусиків;

У риб є специфічний орган - бічна лінія, що мас вигляд канальців, розташованих у шкірі з боків тіла, яка дає можливість сприймати швидкість, напрямок течії, різні перешкоди, тощо.

У птахів гірше розвинені відчуття дотику, проте добре розвинені органи зору, слуху, рівноваги.

Органами дотику у ссавців є довгі чутливі волосинки вібриси та чутливі клітини у шкірі тварин.

IV.Закріплення вивченого матеріалу.

Гра «Так. Ні».

1. Подразливість властива всім тваринам.

2. До органів чуття належать: органи зору, слуху, виділення, травлення.

3. У всіх тварин добре розвинений кольоровий зір.

4. Нюх сприяє спілкуванню між тваринами одного виду.

5. У птахів органом дотику є бічна лінія.

6. У кротів добре розвинений зір.

7. У котів органом дотику є чутливі волосини — вібриси.

8. Органи смаку ссавців знаходяться в ротовій порожнині та на язиці.

9. У земноводних добре розвинений слух, цьому сприяє зовнішня вушна раковина.

10. У хижих птахів добре розвинений зір. вони добре розрізняють дрібні предмети та їх кольори.

V.Домашнє завдання.

Вивчити матеріал з підручника. Відшукати цікаві факти про розвиток органів чуття в різних груп тварин.

Підготувати міні-проект «Як бачать тварини».






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити